Continu verbeteren Archieven - UPD

Jan Heijneman bevestigd als spreker op het aankomende LCS Event

Vanuit het Lean Competency System (LCS) wordt met enige regelmaat bijeenkomsten georganiseerd om leden en relaties met elkaar in contact te brengen en te inspireren. In de afgelopen twee jaar hebben ze dit event niet fysiek georganiseerd vanwege de geldende coronamaatregelen. Op 5 oktober 2022 wordt de bijeenkomst weer fysiek georganiseerd in Utrecht. Jan Heijneman zal spreken tijdens deze bijeenkomst.

Onderzoeksresultaten: Het profiel van een continu verbeterexpert

‘Wat voor type mensen houden zich nu bezig met continu verbeteren?’, zo luidt een veelgehoorde vraag van klanten aan ons. Uit een onderzoek wat wij hebben uitgevoerd onder honderden deelnemers aan onze opleidingen komt de teamrol ‘Bedrijfsman’ meest voor. Maar wie is deze bedrijfsman (en zijn het echt alleen mannen)? En waarom is juist deze rol zo geschikt voor de rol van continu verbeterexpert?

Met behulp van RPA snel inzicht in de 5S prestaties

RPA Light
5S is onmisbaar binnen een continu verbeterende organisatie. Alle elementen van continu verbeteren zitten verweven in de methodiek en 5S is onderdeel van het Lean huis. Door iedere dag te sturen op 5S werkt een organisatie aan het in de praktijk brengen van continu verbeteren. Met behulp van Robotic Process Automation maken we het 5S werkproces slimmer en effectiever.

Duurzame prestatieverbetering bij The Chocolate Family

Hou de organisatie tegen het licht en kijk waar verbeterpotentieel zit. Dat was de vraag waarmee Henk-Jan Huurman aanklopte bij UPD. Na een quickscan werd inzichtelijk dat er al veel goed ging, maar dat er ook nog voldoende verbeterpotentieel onbenut bleef in deze chocoladefabriek in België.

Leidt meer capaciteit tot meer werkdruk?

Gemeenten hebben hun handen vol. Het werk stapelt zich op en door veranderingen in de samenleving en wet- en regelgeving is het einde nog niet in zicht. Medewerkers werken op volle kracht met alle ziekte- en uitvalrisico’s van dien. Logischerwijs is er geen tijd om het werk beter of slimmer in te richten. Maar is dat wel zo logisch?

Nut en noodzaak van Agile Leiderschap

Is Agile Leiderschap het zoveelste modewoord waar leidinggevenden mee om de oren worden geslagen? Voegt het echt iets toe aan het wendbaar maken van een organisatie? En zo ja, wat dan precies? We vragen het aan trainer en coach Jeroen Aelen en UPD-directeur Jof Houben.

Lean werken bij de Universiteit Maastricht

Maastricht University is 4 jaar geleden gestart met het toepassen van Lean in de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk hier hoe de afgelopen 4 jaar verlopen zijn en wat de resultaten zijn voor jongste en meest internationale universiteit van ons land.

De Omgevingswet

De Omgevingswet is recent weer uitgesteld naar 1 juli 2022. Toch mag dit voor gemeenten geen reden zijn om plannen die de organisatie wendbaar en klantgericht maken, op de lange baan te schuiven. Zo’n integraal transformatieproces is immers complex en vraagt tijd. Hoe eerder gemeenten werken volgens de principes van deze wet, hoe beter. Temeer

Minder klachten, meer rendement

Continu verbeteren | Prestatieverbetering | Door een drukkerij van etiketten en labels is aan UPD de vraag gesteld om te ondersteunen bij het implementeren van verbeteringen in de processen en verandering van houding en gedrag.

Van vuurdoop tot welslagen

Sylvia Kok-de Vries is Directeur Demografische en Sociaal-economische Statistieken bij CBS. Haar sector is binnen CBS voorloper in werken volgens de Lean Six Sigma methode en heeft inmiddels een tiental succesvolle projecten afgerond. Hoe komt zij tot deze successen? Wat zijn de belangrijke tips en wat zijn de valkuilen? Sylvia: “Wij hadden een team waar

“Wij willen geen teleurgestelde studenten aan onze balie”

Veel HvA-ers hebben het afgelopen jaar kennisgemaakt met Lean als methodiek om processen te verbeteren. En niet zonder resultaat, zo bleek op de Lean Orange Belt terugkomdag op 20 september. Rosalie Deen (teamleider Onderwijsbureau AMFI sinds september 2015) en Natalie Kammeron (medewerker Onderwijsbureau AMFI sinds 2013) delen hieronder hun positieve ervaringen. Wat was voor jullie

Continu verbeteren binnen de NHTV

Vanaf het begin van de samenwerking met UPD was de professionaliteit zichtbaar en voelbaar. Altijd op tijd, gedegen voorbereid, bekwaam en goed georganiseerd. Ze hebben getoond goed in staat te zijn zich in te leven in wie wij zijn als organisatie, afdeling en individuen. Ze hebben flexibel ingespeeld op onze behoeften als dat nodig bleek,

Lean Manufacturing

Continu streven naar een perfecte flow en maximale waardetoevoeging voor de klant, waarbij iedereen in de organisatie een bijdrage levert. Dat is Lean Manufacturing in één zin. Klinkt eenvoudig toch? Maar hoe realiseer je dit in de praktijk? Slanke organisatie Lean Manufacturing streeft ernaar om de organisatie zo slank mogelijk te maken. ‘Slank’ betekent hier