RPA en Agile - UPD

RPA en Agile

Dat RPA en Operational Excellence hand-in-hand gaan is overduidelijk. Waar het doel is om echte procesbeheersing te krijgen is de stelregel dat optimaliseren voor automatiseren gaat. Maar ook voor de ontwikkeling en implementatie van de robot is het aan te raden een methodische aanpak te hanteren. Ons advies? Gebruik Agile & Scrum om de snelheid erin te houden.

Blijf boven water

Nog steeds worden veel IT oplossingen via de zogenaamde ‘waterval’ methode opgeleverd. Eerst een complete analyse, dan het ontwerp, daarna de bouw, dan de test en uiteindelijk de implementatie. Nadeel is dat een team dan lang onder water verdwijnt om software te ontwikkelen. Probleem is dan vaak dat de klantwens al weer iets veranderd is. Ook zijn de besparingen pas veel later zichtbaar.

Voor de bouw van robots werkt Agile/Scrum veel beter. In een Scrum team bepaalt de Product Owner met de specialisten uit de business welke functionaliteit de robot nog moet krijgen.

In korte sprints van 2 weken werkt het IT team naar een steeds beter werkende robot. Zo snel mogelijk wordt een eerste vroege versie (Minimal Viable Product) van de robot ontwikkeld en in gebruik genomen. Op basis van de feedback van de business, wordt de functionaliteit stapje voor stapje uitgebreid. Totdat de robot precies doet wat hij moet doen en als volwaardige virtuele medewerker meedraait.

Het voordeel is dat dit al direct een eerste efficiëntiewinst oplevert voor de business. Met de snelle ingebruikname is het terugverdienen dus al begonnen. De robot verlicht al meteen de werklast op de afdeling. De werkdruk voor medewerkers neemt merkbaar af. De medewerkers zien de robot in de periode daarna stapsgewijs steeds meer taken op zich nemen en de productiviteit neemt evenredig toe.

Organisaties die het Agile werken onder de knie hebben, hebben een tactisch voordeel ten opzichte van bedrijven die dat nog niet doen. Omdat de RPA oplossing met Agile al veel sneller beschikbaar is, scheelt dit maanden aan benefits.

Klein beginnen, met een groeipad voor ogen

Met RPA is het heel goed mogelijk om klein te beginnen. Sterker nog, het is verstandig om met een beperkte scope te starten. Door klein te starten kun je binnen korte tijd een eerste resultaat tonen.

Door klein te beginnen kan ervaring opgedaan worden met de nieuwe techniek van robots. Daarnaast zal de samenwerking met de externe partners moeten inslijten. En kun je de collega’s binnen de organisatie mee nemen in deze nieuwe ontwikkeling. In het eerste jaar valt er veel te leren.

In de komende jaren zullen door de ontwikkelaars ook technische functionaliteit als Artificial Intelligence toegevoegd worden. Door nu de eerste stappen te zetten met RPA zorg je ervoor dat jouw organisatie over een paar jaar een volwassenheidsstadium gegroeid is. Zo voorkom je dat er straks een dubbelsprong gemaakt moet worden (RPA én AI tegelijk) terwijl de organisatie daar niet voor klaar is. Door een meer organische ontwikkeling kun je straks beter inschatten op welke plaatsen in de organisatie AI een waardevolle toevoeging is.