Lean-experts van UPD presenteren vernieuwd Transformatiemodel - UPD

Lean-experts van UPD presenteren vernieuwd Transformatiemodel

Business Sessie Policy Deployment | 25-10-2019

Naar aanleiding van de Whitepaper Policy Deployment eerder dit jaar ontving continu verbeter-expert UPD afgelopen vrijdag voor de tweede maal een ambitieuze groep verbeterprofessionals voor de gratis ‘Business Sessie Policy Deployment’. In het Van der Valk Amsterdam-Amstel presenteerden Lean-experts van UPD het vernieuwde en verbeterde Lean-Transformatiemodel. Ook gingen de deelnemers aan de slag met de eigen X-matrix voor 2020.

Lean-Transformatiemodel

Tijdens de sessie werden de deelnemers in vogelvlucht meegenomen langs de belangrijkste lessen van de whitepaper én werd de x-matrix van enkele deelnemers onder de loep genomen. Ook presenteerden de expert van UPD het vernieuwde en verbeterde Lean-Transformatiemodel. “Voor een succesvolle verbeteraanpak is er richting en structuur nodig. Daarom hebben wij het Transformatiemodel ontwikkeld waarin we diverse structuur- en verbetercultuurelementen hebben samengebracht”, lichten de UPD-consultants toe. “In essentie komt het Transformatiemodel erop neer dat er verbinding moet zijn tussen alle lagen van de organisatie. Om doelgericht te kunnen veranderen is een top-down benadering cruciaal: zonder leiderschap en langetermijnkoers stranden verbeteringen die op de werkvloer zijn bedacht, in goede bedoelingen. In het ergste geval werken verbeterinitiatieven elkaar zelfs tegen. Maar zonder initiatief van onderaf, missen medewerkers het gevoel dat zij bijdragen aan het succes van hun organisatie.”

“Daarbij: als leidinggevenden niet de competenties hebben om de ‘harde’ kant van het sturen op resultaten te verbinden aan de ‘zachte’ kant van het coachen op gedrag, zal dit niet leiden tot de cultuurverandering die noodzakelijk is voor een continu verbeterende organisatie”.

Contact

Wil je meer uitleg over Policy Deployment of ben je op zoek naar hulp bij de implementatie? Neem dan contact op met ons op per mail via contact@upd.nl.