Een continu verbetercultuur in de (semi-)publieke sector | UPD

(Semi-)Publieke sector

Van beleid naar uitvoering

Organisaties in de (semi-)publieke sector worden steeds vaker beoordeeld op hun maatschappelijke impact. Daarbij hebben ze te maken met diverse factoren zoals de omgevingswet, veranderende eisen van burgers, digitalisering, samenwerking en financiële uitdagingen. Hoewel (semi-)publieke instellingen experts zijn in beleidsvorming, blijkt de uitvoering van dit beleid en de bijbehorende verander- en verbeterprogramma’s een complexe taak te zijn. Door te transformeren naar een cultuur van continu verbeteren krijgen deze organisaties de executiekracht die ze nodig hebben.

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan organisaties in de (semi-)publieke sector. Ze worden geacht te werken aan complexe vraagstukken als vergrijzing, digitalisering en de omgevingswet en tegelijkertijd de dienstverlening naar de burger te verbeteren en versnellen. Doordat de kosten tot een minimum beperkt moeten blijven wordt er van deze organisaties verwacht dat ze meer doen met minder.

Bij UPD helpen we deze organisaties om te voldoen aan deze eisen. Door hen te begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren stellen we de organisaties in staat om:

 • De verander- en verbeterstrategie te realiseren;
 • De organisatie efficiënter en effectiever in te richten;
 • De klantgerichtheid van organisatie te vergroten;
 • Beter in te spelen op de behoeften van burgers en stakeholders;
 • De maatschappelijke impact te vergroten.

Onze ondersteuning voor (semi-)publieke instellingen

De afgelopen jaren hebben we verschillende gemeenten, uitvoeringsinstanties, provincies en ministeries ondersteund bij het realiseren van een cultuur van continu verbeteren. Hierbij richten ze zich op het leveren van maximale waarde voor de burger en stakeholders, het benutten van de talenten van medewerkers en blijvende prestatieverbetering. Hiermee krijgt de instelling meer slagkracht waardoor ze beter om kunnen gaan met veranderingen en de hoge eisen die aan ze gesteld worden.

In onze begeleiding richten we ons op de vier onderling samenhangende elementen die zorgen voor een succesvolle transformatie. De elementen hebben we verwerkt in het UPD-model. Door het model te verbinden aan de doelstellingen van de instelling of organisatie, ontwikkelen we een op maat gemaakte aanpak waarmee de transformatie gerealiseerd wordt.

De transformatie naar een cultuur van continu verbeteren kent geen standaard route naar succes. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere organisatie gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in het UPD model, de elementen en het model vormen de basis van onze begeleiding.

Het UPD Model Lees meer over het model

Typische vraagstukken

De vraagstukken die spelen binnen de (semi-)publieke sector zijn divers en afhankelijk van de context van de instelling. Toch zien we een rode draad in de thema’s die we voorgelegd krijgen. Typische vraagstukken waar onze hulp regelmatig voor wordt ingeschakeld zijn:

 • Hoe krijgen we inzicht in onze huidige situatie omtrent de omgevingswet en welke interventies kunnen we inzetten om implementatie, resultaten, processen en gedrag te versnellen of te verbeteren?
 • Hoe kunnen we onze dienstverlening aan de burger effectiever en efficiënter maken?
 • Hoe kunnen we digitale oplossingen inzetten om de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren?
 • Hoe zorgen we dat de ontwikkeling van teams en medewerkers een significante bijdrage levert aan onze verander- en verbeterprogramma’s?
 • Wat kunnen we doen om op korte termijn verbeteringen door te voeren in kwaliteit, klanttevredenheid, kosten en doorlooptijd?

Businesscases en klantverhalen

 • Gemeente Leiden

  Ondersteuning bij het opzetten van het plan van aanpak om organisatiebreed aan de slag te gaan met continu verbeteren en vernieuwen

  Naar het klantverhaal
 • Gemeente Bergen op Zoom

  Help ons om te gaan met de veranderingen van vandaag én morgen.

  Lees de businesscase
Meer businesscases en klantverhalen

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties en instellingen binnen de (semi-)publieke sector begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.