UPD - Industrie - Waardecreatie in de industrie

Waardecreatie in de industrie

Houding, gedrag, systemen en methodes

De industrie is een belangrijke sector voor Nederland en de Nederlandse economie. Het is niet alleen een belangrijke levensader van de export, de industrie heeft ook een enorme invloed op andere sectoren. Als aanjager van innovatie en vernieuwing is de industrie een voorbeeld voor veel organisaties op het gebied van digitalisering.

Waardecreatie in de industrie

Tegelijkertijd heeft de sector te maken met een aantal flinke uitdagingen. Van continue internationale prijsdruk tot veranderende wet- en regelgeving. En van de vierde industriële revolutie tot de noodzaak tot verduurzaming. In deze storm van veranderingen en externe druk is het voor organisaties binnen de industrie noodzakelijk om te blijven te richten op het creëren van maximale klantwaarde.

Klantwaarde als kompas

Alle externe factoren zoals hierboven genoemd zorgen niet alleen voor druk op de organisatie. Ze zorgen net zo goed voor chaos. En om te voorkomen dat de organisatie stuurloos wordt door al die externe factoren, is een goed kompas onmisbaar. En wij geloven dat dit kompas het creëren van maximale klantwaarde zou moeten zijn.

Wanneer het organisaties lukt om de klant altijd centraal te stellen, kunnen ze eenvoudiger zaken als digitalisering en verduurzaming in perspectief plaatsen. Het helpt ze om prioriteiten te stellen en om ‘de juiste dingen te doen’.

Mensen maken het verschil

In een wereld van technologie en machines, zijn het de mensen die de échte waarde toevoegen. Daar zijn wij van overtuigd. Verbetering, vernieuwing en het realiseren van de strategie werkt alleen als alle medewerkers overtuigd zijn van de waarde. En bereid zijn om hier een bijdrage aan te doen.

Daarom hebben wij een aanpak ontwikkeld waar we niet alleen werken aan de systemen en methodes binnen de organisatie, maar deze hand in hand laten gaan met de houding en het gedrag van mensen. Door tegelijkertijd te werken aan de harde en zachte kant van verandering zorgen we dat verbetering en verandering duurzaam en blijvend is.

Waar we organisaties in de industrie bij helpen

De aanleiding om ons om hulp te vragen is enorm divers en verschilt per organisatie. Maar over het algemeen zien we dat de aanleiding vaak te maken heeft met:

Meer weten over UPD consulting?

Guyonne Schellings UPD

Neem voor meer informatie over strategierealisatie en continu verbeteren contact op met Guyonne Schellings via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: contact@upd.nl