Industrie en Logistiek

Versterking van de concurrentiepositie en duurzame groei

Thema’s als de opkomst van nieuwe technologie, toenemende concurrentie, veranderende klantverwachtingen, duurzaamheidseisen en arbeidsmarktontwikkelingen maken dat organisaties in de sectoren industrie en logistiek veerkrachtig, wendbaar een efficiënt moeten zijn. Hierdoor kunnen ze namelijk inspelen op de veranderingen om zich heen, de concurrentiepositie versterken en duurzame groei realiseren.

De industrie en logistiek is in Nederland verreweg de grootste aanjager van innovatie en technologische ontwikkelingen. Dat betekent dat organisaties in deze sectoren een ongeëvenaard aanpassingsvermogen moeten ontwikkelen binnen de organisatie. Tel daar de invloed van de globalisering en opkomende concurrentie bij op en de complexiteit wordt al snel zichtbaar. Deze organisaties moeten efficiënt genoeg zijn om de margedruk te weerstaan en wendbaar genoeg om alle veranderingen het hoofd te bieden. En tegelijkertijd wordt ook van ze verwacht dat ze alles op alles stellen om de ecologische footprint te verkleinen. Door te transformeren naar een cultuur van continu verbeteren kunnen zij omgaan met de storm van veranderingen terwijl ze zich blijven richten op het bestaansrecht van de organisatie: het creëren van klantwaarde.

Bij UPD begeleiden we deze transformatie naar een cultuur van continu verbeteren en zorgen we dat organisaties in de industrie en logistiek:

 • De verander- en verbeterstrategie realiseren;
 • De efficiëntie en productiviteit van de organisatie vergroten;
 • Het lijnrendement significant verhogen;
 • Sneller en effectiever innoveren en digitaliseren;
 • Gericht werken aan het vergroten van de klant- en medewerkertevredenheid.

Onze ondersteuning voor organisaties in de industrie en logistiek

Ruim 20 jaar geleden waren organisaties als Tata Steel en Bavaria een aantal van onze eerste opdrachtgevers. En sinds die tijd hebben we talloze organisaties in de industrie en logistiek begeleid bij het realiseren van een cultuur van continu verbeteren. In onze begeleiding richten we ons op de vier onderling samenhangende elementen die zorgen voor een succesvolle transformatie. De elementen hebben we verwerkt in het UPD-model. Door het model te verbinden aan de doelstellingen van de instelling of organisatie, ontwikkelen we een op maat gemaakte aanpak waarmee de transformatie gerealiseerd wordt.

De transformatie naar een cultuur van continu verbeteren kent geen standaard route naar succes. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere organisatie gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in het UPD model, de elementen en het model vormen de basis van onze begeleiding.

Het UPD Model Lees meer over het model

Typische vraagstukken

De vraagstukken die spelen binnen de industrie en logistiek zijn divers en afhankelijk van de context van de organisatie en de subsector waarin zij opereert. Toch zien we een rode draad in de thema’s die we voorgelegd krijgen. Typische vraagstukken waar onze hulp regelmatig voor wordt ingeschakeld zijn:

 • Hoe kunnen we de efficiëntie van de organisatie verbeteren, de doorlooptijd verkorten en het lijnrendement (OEE) vergroten?
 • Hoe kunnen we kwaliteit en consistentie van onze producten en diensten waarborgen?
 • Hoe kunnen we continu verbeteren nog beter verankeren binnen de organisatie en een volgende volwassenheidstap maken?
 • Hoe zorgen we dat we als organisatie altijd tijdig in kunnen spelen op veranderingen in de marktvraag, klantbehoeften en wet- en regelgeving?
 • Hoe kunnen we een cultuur van continu verbeteren inzetten om te voldoen aan de duurzaamheidseisen die aan de organisatie gesteld worden?

Klantverhalen en businesscases

 • Fource Logistics

  Het realiseren van een cultuur van continu verbeteren binnen Fource Logistics.

  Naar het klantverhaal
 • The Chocolate Family

  Optimaliseer de output van 8 van onze productielijnen.

  Lees de businesscase
Meer klantverhalen en businesscases

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.