Organisatie

Structuur en besturing die de verbetercultuur versterken

De manier waarop een organisatie ingericht is en bestuurd wordt heeft een grote invloed op gedrag, houding en prestaties binnen de organisatie. De structuur en besturing bepalen de context en condities waarbinnen de medewerkers functioneren. Door de structuur en besturing in lijn te brengen met de gewenste cultuur, versterken en versnellen we de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren.

De structuur en besturing van een organisatie gaat verder dan het tekenen van een ‘harkje’ en het beleggen van verantwoordelijkheden. Om continu verbeteren op te nemen in het DNA van de organisatie kijken we naar overlegstructuren, prestatiemetingen, interactiepatronen en inrichting van het leiderschap. Al deze elementen zijn onlosmakelijk verbonden aan de motivatie, betrokkenheid en prestaties van de medewerkers op het gebied van continu verbeteren.

Onze dienstverlening

Een structuur en inrichting die de cultuur van continu verbeteren versterken is opgebouwd uit een aantal elementen die de basis vormen voor onze dienstverlening. In lijn met onze aanpak bestaat iedere element uit 3 fasen: Diagnose, Ontwerp en Implementatie.

 • Ontwerp, inrichting en professionalisering van de verbeterorganisatie
 • Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en competenties
 • Ontwerp en inrichting van de KPI- en overlegstructuur
 • Begeleiding naar de volgende volwassenheidsstap op het gebied van continu verbeteren

Ontwerp, inrichting en professionalisering van de verbeterorganisatie

De verbeterorganisatie is de interne motor voor continu verbeteren binnen organisaties. De verbeterorganisatie is verantwoordelijk voor het opstellen van verbeterplannen, begeleiding van verbeterprojecten, training van medewerkers en het monitoren van de voortgang en resultaten van verbeterinitiatieven. Een goed functionerende verbeterorganisatie zorgt voor een verhoging van de efficiëntie, kwaliteit innovatiekracht en klanttevredenheid.

Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij het ontwerpen, inrichten en professionaliseren van de eigen verbeterorganisatie zodat deze zelfstandig verbeteringen kan realiseren en tegelijkertijd de cultuur van continu verbeteren verder vorm kan geven. Samen met de opdrachtgever definiëren we de structuur en rollen binnen de verbeterorganisatie, zetten we effectieve processen en systemen op en ontwikkelen we een professionele workforce voor de verbeterorganisatie.

Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en competenties

Het leiderschap heeft een directe invloed op het succes van de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Leiderschap in een continu verbeterende organisatie vraagt namelijk een unieke set aan kennis en vaardigheden die gericht zijn op het ondersteunen, motiveren en inspireren van de medewerkers en die tegelijkertijd de cultuur van continu verbeteren verstevigt.

Bij UPD helpen we organisaties bij het ontwikkelen van de benodigde leiderschapsvaardigheden en competenties. Door op te leiden, te coachen en te begeleiden stellen we het leiderschap in staat om de basis te vormen voor een cultuur van continu verbeteren door het talent van medewerkers te ontwikkelen, focus op klantwaarde te houden, de samenwerking te verbeteren, medewerkers te inspireren en processen te verbeteren.

Ontwerp en inrichting van de KPI- en overlegstructuur

De gebruikte KPI’s en de overlegstructuur binnen de organisatie bepalen in hoeverre deze in staat is om effectief te sturen op de gewenste prestatieverbetering. Tegelijkertijd is het gedrag van medewerkers een directe afgeleide van de KPI’s en overlegstructuur; ze passen zich aan naar de wijze waarop hun succes gemeten wordt.

We begeleiden organisaties bij het ontwerpen van de KPI-structuur en de prestatie-indicatoren die aansluiten bij de visie, strategie en de gewenste transformatie. Daarbij ontwikkelen we een overlegstructuur waarbinnen de KPI’s en prestaties besproken kunnen worden, met de juiste mensen op het juiste moment. Uiteindelijke begeleiden we de medewerkers om het juiste gesprek te voeren over de KPI’s en prestaties. Zo zorgen we dat het geen cijfertjes aan de muur blijven maar dat ze de basis vormen voor dagelijkse, wekelijkse of strategische initiatieven.

Begeleiding naar de volgende volwassenheidsstap op het gebied van continu verbeteren

Continu verbeteren ontwikkelt zich op een organische wijze binnen organisaties, vaak met de werkvloer als startpunt om zich vervolgens als olievlek verder uit te breiden. Op den duur zal de verspreiding minder snel gaan, stoppen of zelfs teruglopen. Of de organisatie krijgt behoefte aan een beter gestructureerde aanpak, verbeterorganisatie of stevige verankering in de cultuur van de organisatie. Kortom, de volgende volwassenheidsfase van continu verbeteren dient zich aan.

Bij UPD hebben we aantal unieke diagnoses ontwikkeld die haarfijn laten zien waar de mogelijke ontwikkeling in volwassenheid zich bevindt, of het nu gaat om structuur, data, mensen, processen of de inrichting van de verbeterorganisatie. Aan de hand van deze diagnose stellen we een ontwikkelroute op om naar het volgende niveau te komen. Het UPD-Model is hiervoor de leidraad en zorgt ervoor dat alle elementen die nodig zijn voor een succesvolle transformatie voldoende aandacht krijgen.

Businesscases en klantverhalen

 • VORM

  Lees hier over hoe we VORM hebben begeleid bij het ontwikkelen en activeren van de verbeterorganisatie en de ontwikkeling van de benodigde leiderschapscompetenties.

  Lees het klantverhaal
 • Hogeschool van Amsterdam

  Hoe zorgen we met een relatief nieuwe verbeterorganisatie voor voldoende resultaat en zichtbaarheid?

  Lees het klantverhaal

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.