Continu verbeteren en duurzaamheid

Praktische invulling van het duurzaamheidsbeleid

Vanaf 2024 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Deze EU-richtlijn heeft als doel om de rapportage van bedrijven over duurzaamheid te verbeteren en te standaardiseren. Hiermee moet meer transparantie en kwaliteit geboden worden bij het rapporteren over de impact van bedrijven op het milieu, de maatschappij en beleid op het gebied van duurzaamheid (ESG: Environmental, Social en Governance).

De relatie tussen continu verbeteren en duurzaamheid

De CSRD geeft een richtlijn voor rapportage, maar geeft geen richting voor de praktische invulling van duurzaamheid binnen bedrijven. Waar organisaties en de medewerkers vaak een intrinsieke motivatie hebben om een duurzaamheidsbijdrage te leveren, worstelen ze nog met ‘hoe’ ze dat het beste kunnen doen. Het antwoord is voor ons redelijk voor de hand liggend: door de verbinding tussen continu verbeteren en duurzaamheid te maken.

Continu verbeteren en duurzaamheid in ons benchmarkonderzoek

In 2023 hebben we bij UPD een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de volwassenheid van continu verbeteren binnen organisaties in Nederland. Hierbij zijn de respondenten ook bevraagd op de mate waarin de organisatie duurzaamheid een belangrijk thema vindt en of de verbinding tussen het thema en continu verbeteren al gemaakt is.

Ruim 80% van de respondenten geeft aan dat duurzaamheid een belangrijk thema is binnen de organisatie. 91% van deze respondenten stelt dat duurzaamheid is opgenomen in de bedrijfsstrategie. Echter, maar 61% geeft aan de duurzaamheid is opgenomen als een van de doelen voor continu verbeteren. Wij geloven dat de integratie van continu verbeteren en duurzaamheid voor veel organisaties de versnelling en praktische invulling kan geven op het gebied van duurzaamheid.

Van willen naar kunnen

We stelden eerder in dit artikel al dat het organisaties en de medewerkers niet ontbreekt aan de motivatie om een duurzaamheidsbijdrage te leveren. In onze gesprekken met bedrijven horen we dat zij veelal uitdagingen hebben met de praktische invulling van duurzaamheid. Zij worstelen met vragen als:

  • Waar moeten we beginnen?
  • Wat is het effect van eventuele duurzaamheidsacties op korte- en langetermijn?
  • Hoe maken we de bijdrage aan duurzaamheid inzichtelijk in het dagelijks werk en het operationeel management?
  • Hoe zorgen we dat lokale verbeteringen bijdragen aan verduurzaming van het geheel?

Logischerwijs gaan bedrijven vervolgens op zoek naar experts die hen hierbij kunnen helpen. Terwijl de antwoorden op deze vragen ligt in de verbinding tussen continu verbeteren en duurzaamheid. Continu verbeteren is namelijk al gericht op het elimineren van verspilling, het systemisch verbeteren van de organisatie en processen. Door de verbinding te maken met duurzaamheid kunnen organisaties systematisch werken aan het verminderen van hun ecologische voetafdruk en het verbeteren van sociale impact.

Voorbeelden van de verbinding tussen continu verbeteren en duurzaamheid

Een aantal voorbeelden hoe continu verbeteren binnen bedrijven kan bijdragen aan duurzaamheid:

  • Innovatie en productontwikkeling: Sommige producten of diensten hebben vanwege de klimaattransitie geen toekomst meer. Als bedrijf moet je op zoek naar alternatieven. Je kunt hiervoor een heel nieuw product ontwikkelen of een bestaand product verduurzamen. Daarvoor kun je continu verbeteren gebruiken om van dit nieuwe idee een topproduct of dienst te maken. Daarmee kunnen bijvoorbeeld vervuilende producten zoals olie en gas vervangen worden door waterstof, windmolens en/of zonnepanelen.
  • Betrokkenheid van medewerkers: Continu verbeteren doe je samen, zowel als medewerker en leidinggevende. Doordat medewerkers zelf ideeën mogen aanleveren en ook met elkaar aan de slag gaan, vergroot de bewustwording en betrokkenheid van de (duurzaamheids-)verbeterinitiatieven. Dit draagt bij aan eigenaarschap, iets wat zowel voor lange termijn verbetering als voor verduurzaming cruciaal is.
  • Langetermijnperspectief: Verbeterprojecten leiden logischerwijs naar duurzame oplossingen die goed zijn voor de langere termijn van een bedrijf.
  • Transparantie en verantwoording: de duurzaamheidswetgeving vereist rapportage. Binnen continu verbeteren kijk je naar de gehele waardenstromen en meet je verbeteringen. Dit zorgt voor transparantie over de voortgang van duurzaamheidsdoelen. Daarnaast helpt het om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden.

Wij geloven dat wanneer het bedrijven lukt om een duurzaamheidsgerichte cultuur van continu verbeteren te realiseren zij kunnen voldoen aan de toenemende regelgeving én tegelijkertijd een concurrentievoordeel behalen.

Verder praten over continu verbeteren en duurzaamheid?

De aankomende periode zullen we onze visie op de verbinding tussen continu verbeteren en duurzaamheid verder delen. Wil je nu alvast met ons verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via contact@upd.nl of 020 – 345 3015.