Statushouders ronden met succes Green Belt in Lean opleiding af - UPD

Statushouders ronden met succes Green Belt in Lean opleiding af

PARTNERSHIP | Stichting voor Vluchtelingen UAF + UPD

Nadat in oktober een zestal statushouders de unieke kans kreeg om geheel kosteloos deel te nemen een Green Belt in Lean opleiding bij advies en trainingsbureau UPD, hebben alle zes de deelnemers eind december het gehele traject van in totaal zes dagen met succes doorlopen. Het kosteloos opleiden van statushouders is onderdeel van het langdurige partnership dat Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en UPD in 2019 met elkaar zijn aangegaan.

Statushouders halen Green Belt

Het is nog maar kort geleden dat het contract voor een langdurige samenwerking tussen beide partijen werd ondertekend. Dat na slechts enkele maanden al de eerste statushouders zijn opgeleid tot volwaardige Green Belts benadrukt volgens Joris van de Lindeloof, directeur bij UPD, het belang van de gezamenlijke missie. “Veel statushouders die naar Nederland zijn gevlucht om hier een nieuw bestaan op te bouwen hebben vandaag de dag nog altijd veel moeite om een baan te vinden. En dat terwijl veel organisaties door krapte op de arbeidsmarkt juist moeite hebben om goed personeel te vinden. Een gemiste kans als je het mij vraagt.

Door onze krachten te bundelen brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Enerzijds worden statushouders opgeleid en zodoende aantrekkelijker voor werkgevers, anderzijds helpen we bedrijven in hun zoektocht naar goed personeel door opgeleide statushouders met hen te verbinden. Daar worden statushouders persoonlijk gelukkiger van en daarnaast is het ook beter voor de maatschappij als geheel. Het was voor ons dan ook niet meer dan logisch om zo kort na het beklinken van het partnership te starten met deze meerdaagse Green Belt in Lean opleiding.”

De kracht van samenwerken

Waar het UAF zich dagelijks inzet voor de ontwikkeling en integratie van gevluchte studenten en professionals op de Nederlandse arbeidsmarkt, is UPD expert in het benutten van het potentieel in mensen zodat ze mee kunnen bewegen in een continu veranderende arbeidsmarkt. “Enige tijd geleden ben ik in contact gekomen met het UAF en al snel merkte ik dat de missie van de stichting veel overeenkomsten heeft met die van ons”, gaat Van de Lindeloof verder. “Naast onze reguliere dienstverlening waarbij we mensen, teams en organisaties helpen om continu te verbeteren, hebben we bij UPD ook de missie om ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Zodoende zijn we samen gaan kijken waar onze diensten elkaar konden versterken.”

Dat statushouders moeilijk werk vinden ligt volgens Van de Lindeloof niet aan onwelwillendheid van werkgevers. “Statushouders weten vaak niet welk pad zij moeten bewandelen om werk te vinden, met als gevolg dat organisaties überhaupt niet in gesprek komen met deze groep leergierige werkzoekenden. Door een brug te slaan tussen enerzijds de statushouders die zijn aangesloten bij het UAF en anderzijds het netwerk van organisaties waar UPD mee samenwerkt, hopen we dat beide partijen elkaar gemakkelijker kunnen vinden.”

Klaar voor de toekomst

Met het afronden van de Green Belt in Lean opleiding hebben de kersverse verbeterprofessionals alle kennis en vaardigheden in bezit die nodig is om aan de slag te gaan bij organisaties om verbeterinitiatieven te starten. Lezan Wurja, consulent bij UAF, is blij met de manier waarop dit eerste opleidingstraject is verlopen: “Door de vele tussentijdse contacten die ik vanuit het UAF met de trainers en Joris heb gehad, konden we snel schakelen als een bepaald onderdeel meer aandacht nodig had. Maatwerk en vooral de intrinsieke motivatie van de trainers, statushouders en het UAF hebben voor dit mooie succes gezorgd.”

UAF afgestudeerd

“Het overgrote deel statushouders zijn, ieder op zijn eigen manier, mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Hóe mooi is het dan dat we, door onze expertise samen te voegen, het leven van deze groep mensen wat kleur kunnen geven en hoop op een betere toekomst kunnen bieden?”, eindigt Van de Lindeloof.

Contact

De aankomende jaren zal UPD opnieuw een gratis Green Belt in Lean opleiding verzorgen voor statushouders die maar wat graag willen verbeteren. Maar hiermee is het doel nog niet bereikt. Wil jij als bedrijf ook een steentje bijdragen aan het geluk van ambitieuze statushouders en is er ruimte binnen jouw organisatie om hen de eerste meters te laten maken en zo werkervaring op te laten doen? Neem dan contact op met Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF via info@uaf.nl om de mogelijkheden hierin te bespreken.