Rondetafelbijeenkomsten voor programmamanagers en MBB's

Rondetafelbijeenkomsten

voor MBB's en programmamanagers

Als Master Black Belt – of programmamanager – ben je de strategische motor achter het verbeterprogramma binnen jouw organisatie. Jij bent verantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van de verbeterstrategie dat de organisatie moet helpen aan een hogere klanttevredenheid, medewerkertevredenheid, kwaliteit en een verbeterde doorlooptijd.

We zien dat de strategisch programmamanagers vaak ‘alleen’ voor deze uitdaging staan; ze hebben binnen de organisatie niet direct mensen waar ze mee kunnen sparren op de inhoud van het verbeterprogramma en de uitdagingen die de rol van programmamanager met zich meebrengt. Daarom brengen wij regelmatig strategisch programmamanagers en Master Black Belts samen tijdens rondetafelbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken en verdiepen we specifieke thema’s die spelen in de dagelijkse praktijk van een strategisch programmamanager.

Platform voor kennis en intervisie

In onze ervaring met het ontwikkelen van kennis en vaardigheden zien we dat intervisie één van de meest krachtige middelen is om kennis te verbreden. Leren van en met gelijkgestemden geeft vaak inzichten en inspiratie die niet uit de literatuur te halen zijn. Tijdens de rondetafelbijeenkomsten gebruiken we de kracht van intervisie. Gezamenlijk onderzoeken we welke opgaven binnen de thema’s het meest urgent of uitdagend zijn. En wellicht dat er voor sommige facetten al direct pasklare oplossingen aanwezig zijn binnen de groep.

De thema’s voor de verschillende bijeenkomsten plannen we over het algemeen al vooruit. Je kunt de thema’s voor de aankomende bijeenkomsten zien bij het tabje ‘Programma’. Wil je een thema bespreken dat niet is opgenomen in de planning? Daarvoor bieden we de mogelijkheid voor een koffiesessie; een goed gesprek met onze meest ervaren MBB’s tijdens een kop koffie. Lees hier meer over de koffiesessies.

Praktische informatie

  • Locatie: Loenen aan de Vecht
  • Tijd: Inloop vanaf 14:00 uur, start programma 14:30 uur. Afsluiting van het programma met een drankje en hapje vanaf 17:00 uur.
  • Voor wie: Strategisch programmamanagers, Master Black Belts, operationeel verantwoordelijken voor verbeterprogramma’s
  • Inschrijven: Via het tabje ‘inschrijven’

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan de rondetafelbijeenkomsten.

Thema’s

Iedere rondetafelbijeenkomst heeft een eigen thema. Bij het tabblad ‘Programma’ vind je de thema’s voor de aankomende bijeenkomsten. Is er een thema dat je zelf graag onder de aandacht wilt brengen? Stuur dan even een berichtje naar thespark@upd.nl.

Deelnemers

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die strategisch verantwoordelijk is voor het verbeterprogramma binnen de organisatie. Vaak zijn dit Master Black Belts, maar je hoeft niet per se de certificering op zak te hebben.

Praktische informatie

  • Locatie: Loenen aan de Vecht
  • Tijd: Inloop vanaf 14:00 uur, start programma 14:30 uur. Afsluiting van het programma met een drankje en hapje vanaf 17:00 uur.
  • Voor wie: Strategisch programmamanagers, Master Black Belts, operationeel verantwoordelijken voor verbeterprogramma’s
  • Inschrijven: Via het tabje ‘inschrijven’

Thema’s van de rondetafelbijeenkomsten

Rondetafelbijeenkomst – 21 maart 2023

Policy Deployment

Wanneer we de juiste dingen op het juiste moment doen is succes geen toeval. Policy Deployment is een cruciaal proces in ieder verbeterprogramma. En ondanks dat de theorie er duidelijk over is, blijkt de praktijk jaar op jaar weerbarstig. Tijdens de rondetafel gaan we in gesprek over het Policy Deployment proces, waar we tegenaan lopen bij de totstandkoming van de strategie, hoe we de voortgang meten en borgen en hoe we actief werken aan het gewenste gedrag van leidinggevenden.

Rondetafelbijeenkomst – 13 april 2023

Systeemdenken

Systeemdenken is een holistische benadering waarbij we ervan uitgaan dat een organisatie meer is dan de som der delen. Aan de hand van systeemdenken bekijken we de organisatie als geheel en onderzoeken vanuit dat perspectief welke factoren invloed hebben op blijvende prestatieverbetering en continu verbeteren. In ons vakgebied is systeemdenken van onschatbare waarde bij het voorkomen van suboptimalisatie. Maar systeemdenken in de praktijk brengen is niet altijd eenvoudig. Tijdens deze rondetafel gaan we met elkaar in gesprek over systeemdenken en hoe we dit in de rol van strategisch programmamanager het beste kunnen toepassen.

Rondetafelbijeenkomst – 8 mei 2023

Begeleiden van verandering

Werken aan een cultuur van continu verbeteren betekent voor veel medewerkers een verandering. Er wordt geacht dat zij het werk anders inrichten en dat ze op een andere manier gaan samenwerken. Al deze veranderingen vragen een nauwkeurig verandermanagementproces. Tijdens de rondetafel onderzoeken we onze rol als strategisch programmamanagers in dit proces. Aan de hand van bestaande best-practices, eigen ervaring en praktijkvoorbeelden delen we kennis en inzichten met elkaar.

Rondetafelbijeenkomst – 1 juni 2023

Complementaire filosofieën

Lean transformeert zich in toenemende mate naar een paraplu voor een continu verbeterfilosofie waarbinnen verschillende methodieken, filosofieën, tools en technieken toegepast kunnen worden. Aan de hand van Lean blijft de organisatie zich focussen op klantwaarde terwijl gebruik gemaakt wordt van complementaire filosofieën en oplossingen. Enerzijds vergroot dit de wendbaarheid van organisaties die Lean omarmt hebben, anderzijds brengt dit uitdagingen met zich mee voor strategisch programmamanagers. Want hoe kiezen we de juiste complementaire filosofieën en om welke reden? En hoe zorgen we voor continuïteit in een wereld waar verbetermethodes steeds sneller lijken te ontstaan? Dat onderzoeken we samen tijdens de rondetafelbijeenkomst.

Rondetafelbijeenkomst – 13 juli 2023

Technologie

We leven in een interessante tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. In deze stom van termen als Artificial Intelligence, Robotic Process Automation en Advanced Analytics is het aan ons als strategisch programmamanagers om hier mee om te gaan. Het vraagt van ons dat we enerzijds in staat zijn om een goede selectie van de juiste oplossingen te maken en tegelijkertijd de organisatie de juiste vaardigheden aan te reiken om effectief gebruik te maken van de technologische mogelijkheden. Tijdens de rondetafel bespreken we deze uitdagingen en delen we ervaringen en best-practices met elkaar.

Deelname aan de rondetafelbijeenkomsten is kosteloos. Nadat je bent ingeschreven voor de bijeenkomst, rekenen we op jouw komst. Je kunt je afmelden tot uiterlijk 7 dagen vóór een gratis event door een mail te sturen naar thespark@upd.nl.

Locatie
Startdatum
Beschikbaarheid
 
 
Loenen aan de Vecht
Thema: SysteemdenkenTijdens deze rondetafel gaan we met elkaar in gesprek over systeemdenken en hoe we dit in de rol van strategisch programmamanager het beste kunnen toepassen.
13 apr 2023
Beschikbaar
 
Loenen aan de Vecht
Thema: Begeleiden van veranderingTijdens de rondetafel onderzoeken we onze rol als strategisch programmamanagers in dit proces. Aan de hand van bestaande best-practices, eigen ervaring en praktijkvoorbeelden delen we kennis en inzichten met elkaar.
08 mei 2023
Laatste vrije plaatsen
 
Loenen aan de Vecht
Thema: Complementaire filosofieënHoe kiezen we de juiste complementaire filosofieën en om welke reden? En hoe zorgen we voor continuïteit in een wereld waar verbetermethodes steeds sneller lijken te ontstaan? Dat onderzoeken we samen tijdens de rondetafelbijeenkomst.
01 jun 2023
Beschikbaar
 
Loenen aan de Vecht
Thema: TechnologieTijdens de rondetafel bespreken we deze uitdagingen en delen we ervaringen en best-practices met elkaar over de integratie van technologie in bestaande verbeterprogramma's.
13 jul 2023
Beschikbaar