Onderwijs

Stabiliteit, kwaliteitsgroei en een cultuur van continu verbeteren

Het onderwijs in Nederland staat voor uitdagende vraagstukken in een snel veranderende wereld. Onderwerpen als gepersonaliseerd leren, een professionele kwaliteitscultuur, veranderende onderwijsbehoeften, teams aan zet en de werkdruk van docenten leggen een steeds grotere druk op onderwijsbesturen en directies. Door te transformeren naar een cultuur van continu verbeteren zorgen onderwijsinstellingen dat zij om kunnen gaan met de veranderingen om zich heen en aansluiting blijven houden met studenten, docenten, de arbeidsmarkt en de regio.

De complexiteit waar onderwijsinstellingen – van PO tot WO – mee te maken hebben is bijzonder. In tegenstelling tot traditionele organisaties leveren zij tegelijkertijd waarde aan meerdere stakeholders: studenten, de arbeidsmarkt, de inspectie en de maatschappij. Om relevant te blijven voor al deze stakeholders staan onderwijsinstellingen voor de opgave om zich wendbaar en slagvaardig te organiseren. Hierdoor houden ze aansluiting met de verschillende stakeholders, wordt de instelling effectiever en werken ze efficiënter met de beschikbare middelen.

Bij UPD begeleiden we onderwijsinstellingen bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren waardoor zij in staat gesteld worden om:

  • Slagvaardig in te spelen op de relevante ontwikkeling binnen het onderwijs en daarbuiten;
  • Doelgericht te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit, tevredenheid van studenten en de verlaging van de uitval;
  • Concrete en meetbare resultaten te behalen met onderwijsvernieuwing;
  • De mogelijke synergievoordelen van fusies en centralisatie echt kunnen benutten;
  • De maatschappelijke impact van de onderwijsinstelling te vergroten.

Onze ondersteuning voor onderwijsinstellingen

15 Jaar geleden ontwikkelden wij de MBObeter-methodiek in opdracht van MBO2010. In deze methode – die nog steeds actueel is – maakten we best-practices, op het gebied van continu verbeteren, uit het bedrijfsleven toepasbaar voor onderwijsinstellingen. Sinds die tijd is onze naam onlosmakelijk verbonden aan de onderwijssector en hebben wij meer dan 100 onderwijsinstellingen begeleid naar een verbetering van de kwaliteit, verlaging van de studentuitval en het realiseren van een kwaliteitscultuur.

In onze begeleiding richten we ons op de vier onderling samenhangende elementen die zorgen voor een succesvolle transformatie. De elementen hebben we verwerkt in het UPD-model. Door het model te verbinden aan de doelstellingen van de instelling of organisatie, ontwikkelen we een op maat gemaakte aanpak waarmee de transformatie gerealiseerd wordt.

De transformatie naar een cultuur van continu verbeteren kent geen standaard route naar succes. Iedere onderwijsinstelling is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere instelling gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in het UPD model, de elementen en het model vormen de basis van onze begeleiding.

Het UPD Model Lees meer over het model

Typische vraagstukken

De vraagstukken die spelen binnen onderwijsinstellingen zijn divers en afhankelijk van de context. Toch zien we een rode draad in de thema’s die we voorgelegd krijgen. Typische vraagstukken waarvoor onze hulp regelmatig wordt ingeschakeld zijn:

  • Hoe kunnen we de wendbaarheid van de onderwijsteams vergroten en zorgen dat zij (meer) eigenaarschap nemen over de onderwijskwaliteit?
  • Hoe zorgen we dat een fusie of een centralisatie optimale waarde creëert voor onze instelling en onze stakeholders?
  • Hoe behalen we concrete resultaten met onderwijsinnovatie, zoals gepersonaliseerd leren?
  • Wat kunnen we doen om op korte termijn verbeteringen door te voeren in kwaliteit, studenttevredenheid, effectiviteit en efficiëntie?
  • Hoe kunnen we binnen de onderwijsinstelling een sterke kwaliteitscultuur realiseren en borgen?

Klantverhalen en businesscases

Meer klantverhalen en businesscases

Meer weten

Wil je meer weten over hoe wij onderwijsinstellingen begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.