De waarde van Lean Six Sigma voor organisaties | UPD

Wat is Lean Six Sigma

Verbeter processen - verhoog de prestaties

Lean Six Sigma is een bekende en bewezen methodiek om processen en organisaties te verbeteren. Het is ontstaan door een combinatie te maken van best-practices uit Lean en Six Sigma. Lean Six Sigma biedt met DMAIC een framework waarmee organisaties gestructureerd en meetbaar kunnen werken aan het verbeteren van de kwaliteit, doorlooptijd en betrouwbaarheid.

Verbeterde processen en prestaties met behulp van Lean Six Sigma

Door Lean-principes rond het elimineren van verspilling en focus op klantwaarde te combineren met het reduceren van variatie vanuit Six Sigma is Lean Six Sigma ontstaan. De oorsprong is te herleiden naar Motorola waarna de methode wereldwijde bekendheid kreeg na toepassing bij General Electric binnen het Operational Excellence programma.

Lean Six Sigma en DMAIC

Binnen Lean Six Sigma wordt gewerkt met DMAIC en in deze aanpak wordt heel scherp duidelijk hoe de combinatie tussen Lean en Six Sigma tot stand is gekomen. In deze aanpak wordt de klantwaarde vanuit Lean gecombineerd met statische elementen vanuit Six Sigma. Door de combinatie van de verschillende methodes zijn de meeste tools en technieken inwisselbaar; vrijwel alle tools en technieken uit Lean zijn bruikbaar binnen Lean Six Sigma en vice versa.

De DMAIC structuur stimuleert verbeterprofessionals om data en statistiek leidend te laten zijn in verbeterprojecten, waar Lean en Agile eerder empirisme stimuleren. Deze statistische benadering is direct herkenbaar in de uitgangspunten van Lean Six Sigma:

  1. Verminder variatie in het proces
  2. Ontwikkel een cultuur van continu verbeteren waarbinnen medewerkers gestimuleerd worden om zelfstandig beslissingen te nemen op basis van feiten
  3. Werk methodisch en hanteer een data gedreven aanpak
  4. Elimineer alles wat verspilling is voor de klant

Lean en Lean Six Sigma

Lean en Lean Six Sigma zijn twee toonaangevende filosofieën om te komen tot continu verbeteren. Lean Six Sigma is een samenvoeging van Lean en Six Sigma. En ondanks dat Lean Six Sigma dus een gedeeld DNA heeft met Lean zijn er een aantal kenmerkende verschillen tussen de twee. Via onderstaande button lees je alles over deze verschillen.

Het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma

Lean Six Sigma vraagt om een cultuurverandering

Het cultuurelement wordt expliciet genoemd in de uitgangspunten en dat is niet zonder reden. Het is binnen de methode gangbaar om te werken met gecentraliseerde projectteams. Deze teams, bestaande uit Lean Six Sigma Green Belts, Lean Six Sigma Black Belts, Lean Six Sigma Orange Belts en Master Black Belts voeren de verbeterprojecten uit aan de hand van de DMAIC aanpak.

Om te zorgen dat verbeteringen geborgd worden en dat de organisatie continu blijft verbeteren is het cruciaal dat de cultuur van continu verbeteren door hele organisatie omarmd wordt en niet voorbehouden blijft aan de projectteams. De verantwoording voor het creëren van de gewenste cultuur ligt niet bij de verbeterteams maar is een verantwoordelijkheid van de gehele organisatie waarbij het leiderschap een belangrijke rol heeft.

Transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

We leven in een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren en steeds complexer lijkt te worden. Organisaties die zich richten op een continu verbetercultuur zijn uitgerust om met de kansen en bedreigingen van deze tijd om te gaan. Ze richten zich op blijvende prestatieverbetering, leveren maximale waarde voor klanten en stakeholders en benutten de talenten van hun medewerkers optimaal. Kortom, ze halen altijd het beste uit hun organisatie.

Bij UPD begeleiden we organisaties bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren, zowel op afdelingsniveau als binnen de gehele organisatie. Hoewel de term ‘transformatie’ groot en ingrijpend klinkt, is het geen plotselinge verandering. Het is eerder een reis waarbij de huidige werkwijzen en gedragingen geleidelijk worden heroverwogen en aangepast totdat de nieuwe cultuur in het DNA van de organisatie is verankerd.

Lees verder

Wat Lean Six Sigma oplevert voor organisaties

Wanneer het organisaties lukt om de methode succesvol toe te passen en de gewenste cultuur van continu verbeteren te realiseren resulteert dit in:

  • Kostenreductie
  • Doorlooptijdverkorting
  • Kwaliteitsverbetering
  • Verminderen van werkdruk
  • Verhoogde klanttevredenheid
  • Verhoogde medewerkerstevredenheid

Meer weten?

Wil je weten wat Lean Six Sigma voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je even sparren over een vraagstuk op het gebied van continu verbeteren? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.