Wat is Agile?

wat is agile

Een goed functionerend Agile team is continu bezig met het verlagen van risico’s. Waarom? Agile gaat uit van de realiteit. En wat is er reëler dan uitgaan van een onvoorspelbare toekomst?

Risico’s en regelmaat

Wat zijn de risico’s en waar ontstaan ze? Een Agile team weet het antwoord en is daarom uitstekend in staat om de risico’s te beheersen. Voor aanvang van een project worden de grootste risico’s als eerste getackeld, zodat vanaf de start duidelijk is of het eindproduct te verwezenlijken is. Onder andere vanwege het kunnen beheersen van risico’s, kennen bijna alle Agile methodieken ( DSDM, (R)UP, Extreme Programming (XP) en Scrum) een (kort) cyclisch karakter met aan het eind van elke cyclus een oplevermoment. Voordat er een nieuwe cyclus van start gaat wordt eerst bekeken welk product de meeste waarde toevoegt voor de organisatie én realiseerbaar is voor het Agile team. Tijdens de cyclus liggen de prioriteiten vast en werkt het team gericht aan het leveren van de het product.

Na elke cyclus vindt een evaluatie plaats. De focus ligt op het beter kunnen inschatten van de haalbaarheid. Wellicht moeten er doelstellingen bijgesteld worden. Van cruciaal belang is dat de lijst van te bouwen producten steeds scherper wordt. Het reduceren van de risico’s en de complexiteit staat centraal. Groot voordeel is dat het gehele Agile team hier een bijdrage aan levert en vanuit verschillende kennisgebieden inzicht heeft in de risico’s.

Zelfsturende en zelflerende teams

Van formele kennisoverdracht is binnen een Agile team geen sprake. Gebruikers, experts en bouwers werken samen en kunnen elkaar direct van input voorzien. Zo begrijpt de bouwer waarom hij iets bouwt en de gebruiker dat iets dat simpel lijkt, niet altijd eenvoudig te maken is. Het team als geheel is verantwoordelijk voor het resultaat en neemt eigen besluiten op basis van inzicht. Daarnaast is er binnen een Agile team veel ruimte voor leereffecten. Het bouwen van prototypes, het reflecteren op de samenwerking en het experimenteren met nieuwe manieren zorgen ervoor dat het team nog effectiever kan werken.

Voor de opdrachtgever is een mooie rol weggelegd in het prioriteren van de grootste waarde voor de organisatie tijdens de volgende cyclus. Dit betekent dat de opdrachtgever actief betrokken is bij het identificeren van de leereffecten en het opruimen van belemmeringen voor het team. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat rendement ook daadwerkelijk geoogst wordt.

Misverstand?

Een veelvoorkomend misverstand is dat Agile projecten een bepaalde tijd en gefixeerd budget hebben en dat het team wel ziet hoe ze daarmee omgaan. Het tegendeel is waar: een Agile project moet wel degelijk vooraf gestelde doelen halen. Dit zijn weliswaar geen concreet gespecificeerde doelen, dus het is belangrijk om op een juiste manier met deze doelen om te gaan. Mensen zijn van nature slecht in staat om zich voor te stellen hoe ze abstracte doelstellingen naar concrete handelingen kunnen vertalen. De enige oplossing is te starten, te discussiëren met anderen en zo de brede doelen steeds een stukje concreter te maken. Agile is gestoeld op het feit dat mensen het snelst inzicht verwerken door samen aan iets te werken. Als doelstellingen dan door nieuwe inzichten of veranderende omstandigheden bijgesteld worden, dan is meegaan in de koerswijziging geen probleem.

Cached on Thu 22/02 16:06