Wat is Agile? | Wendbaar organiseren van organisaties

Wat is Agile?

Wendbaar organiseren

Agile is een set van methodes en filosofieën die eigenlijk gericht zijn op één doel; het wendbaar maken en houden van teams en organisaties. Agile is een gedachtegoed en filosofie wat de oorsprong kent in de software-ontwikkeling. In de laatste jaren is het praktisch en toepasbaar gemaakt voor vrijwel iedere organisatie.

wat is agile

We noemen Agile bewust een gedachtegoed of filosofie. Het is namelijk meer dan een set van tools. Agile is een manier van denken, waarbij je anders gaat kijken naar hetzelfde en een mindset van continu leren ontwikkelt.

Agile is continu leren

Professionals stellen dat de basis voor het gedachtegoed zit in het empirisme. Deze stroming stelt dat kennis voornamelijk of geheel voortkomt uit de ervaring. Binnen Agile vertaalt zich dat in het continu leren van klanten en in korte iteraties aanpassingen doen in producten of diensten.

Agile is snel en vaak opleveren

Het gedachtegoed is erop gericht om zo vroeg mogelijk – en daarna – continu feedback te krijgen van de klant. Dat zorgt voor minder rework, minder miscommunicatie en dus minder verspilling van resources. Door continu met de klant af te stemmen, leert het team wat de klant precies wil en of ze op de goede weg zijn.

Agile is autonomie en eigenaarschap

Door continu op te leveren, krijgt het team inzicht in de exacte doelen van de klant. De helderheid in deze rollen, gecombineerd met duidelijke richtlijnen en rollen zorgt er voor dat het team verantwoordelijkheid krijgt en neemt. Met als gevolg een betrokken team dat autonoom functioneert en volledig eigenaarschap voelt voor de product of dienst.

Agile is continu verbeteren

Korte feedback loops, snelle iteraties en eigenaarschap. Alles is gericht op het continu verbeteren van het product, de dienst, het team en de samenwerking. En juist die continue verbetering is het vliegwiel voor de zelfsturendheid van het team. Zodra het teams gewend zijn aan de iteraties en gewend zijn aan het continu verbeteren van het product en de samenwerking, zullen zij zelf het heft in handen nemen.

Agile is niet Scrum

Scrum is daarentegen wel onderdeel van het Agile gedachtegoed. Scrum is één van de meest bekende methodes en faciliteert een deel van het iteratieve en lerende karakter van Agile. Het is echter niet de enige toepassing van Agile. Binnen het agile gedachtegoed vallen verschillende methodieken, Scrum is daar slechts één voorbeeld van.

De resultaten

Teams en organisaties die werken aan de hand van Agile gedachtegoed merken dat zij:

 • Sneller, beter en effectiever kunnen inspelen op de wensen van de klant of veranderingen in de omgeving; inspelen op de wensen van jouw klant
 • Beter en effectiever kunnen werken met multidisciplinaire teams;
 • Minder verspilling hebben in de ontwikkeling of productie;
 • Een hogere productiviteit hebben.

Agile vraagt om een combinatie van hard en zacht

Hard en zacht zijn termen uit verandermanagement. Met hard bedoelen we methodes, hulpmiddelen en structuren. Met zacht bedoelen we de gedragskant. Om Agile succesvol toe te passen is het noodzakelijk dat er verandering komt in de manier van werken én de manier van doen. Veel Agile transities mislukken omdat er voornamelijk aandacht gegeven wordt aan één van deze elementen.

Bij UPD geloven we dat hard en zacht altijd hand in hand moeten gaan om succesvol te zijn. En dus ook in het geval van een Agile transitie. We werken in dat geval ook altijd in iteraties, waarbij we stap voor stap de organisatie begeleiden naar een wendbare organisatie. Meer weten daarover? Neem dan eens contact op met één van onze experts via 020 – 345 3015.

 • Consulting

  Wij helpen organisaties bij het creëren van een cultuur waarin de diversiteit, het potentieel en de veranderkracht op alle niveaus in de organisatie wordt benut.

  Zo helpen we bij het komen tot strategierealisatie en continu verbeteren.

  Naar Consulting
 • Opleidingen

  Volg een opleiding op het gebied van continu verbeteren, samenwerking, persoonlijke effectiviteit of leiderschap.

  Onze opleidingen zijn altijd gericht op de praktische toepassing en het boeken van resultaten. Als persoon, als team of als organisatie als geheel.

  Naar Opleidingen