Wat is Agile? | Wendbaar organiseren van organisaties

Wat is Agile?

Wendbaar organiseren

Agile is een set van methodes en filosofieën die eigenlijk gericht zijn op één doel; het wendbaar maken en houden van teams en organisaties. Agile komt van oorsprong uit de wereld van softwareontwikkeling. Door de effectiviteit in het omgaan met complexiteit en veranderende omstandigheden is Agile ondertussen toepasbaar voor iedere organisatie en instelling.

wat is agile en wat is de waarde voor organisaties

Agile is ontstaan als tegenhanger voor de watervalmethode, waarbij alles in een vaststaande volgorde wordt uitgevoerd. In tegenstelling tot de watervalmethode streeft Agile naar flexibiliteit, continue feedback en het leveren van waardevolle resultaten op korte termijn. Door korte feedbackloops wordt de kans op verspilling verminderd en wordt de klantwaarde aanzienlijk verhoogd.

Waarden en principes van Agile

In tegenstelling tot veel andere filosofieën als Lean en Lean Six Sigma kent Agile een duidelijke ‘geboortedag’, namelijk 13 februari 2001. Op deze dag werd het Agile Manifesto opgesteld waarin de 4 waarden en 12 principes van Agile zijn vastgelegd. Deze waarden en principes geven samen input voor de organisatiecultuur en richting aan iedere organisatie die aan de slag wil met Agile.

Continu leren en verbeteren

Het gedachtegoed is erop gericht om zo vroeg mogelijk – en daarna – continu feedback te krijgen van de klant. Dat zorgt voor minder rework, minder miscommunicatie en dus minder verspilling van resources. Door continu met de klant af te stemmen, leert het team wat de klant precies wil en of ze op de goede weg zijn.

Door de feedback van de klant vroeg en continu op te halen, wordt het lerend vermogen van de organisatie vergroot. Door korte iteraties en feedbackloops wordt het leveren van producten en diensten een organisch proces waarbij de organisatie en de klant beiden een actieve rol hebben. De feedback wordt door de organisatie gebruikt om het product of de diensten aan te passen aan de wensen van de klant waardoor een flexibel en wendbaar ontwikkelproces ontstaat.

Continu leren is daarbij een belangrijk element in de manier van werken. Door regelmatig de samenwerking en het ontwikkelproces te evalueren en te verbeteren voeren teams de regie over de eigen kwaliteit, waarbij ze actief eigenaarschap nemen over het werk, de samenwerking en de kwaliteit.

Agile en Scrum

Agile en Scrum worden vaak in één adem genoemd en in sommige gevallen zelfs samengevoegd (tot Agile-Scrum). Toch zijn de twee niet altijd aan elkaar verbonden. Binnen het Agile gedachtegoed vallen een aantal verschillende frameworks en methodieken, Scrum is er daar één van. Het Scrum framework is verreweg het meest bekende en helpt teams en organisaties om een deel van het iteratieve en lerende karakter van Agile vorm te geven.

Het is echter een misvatting dat het toepassen van Scrum noodzakelijk is om een Agile transformatie te bewerkstelligen. De waarden en principes van Agile kunnen ook toegepast worden zonder Scrum. De bekendheid van het Scrum framework is ook direct één van de grootste uitdagingen tijdens een Agile transformatie. Met behulp van Scrum kunnen organisaties en teams relatief eenvoudig ‘Agile doen’ met behulp van de tools, technieken en processen. Maar Scrum werken betekent niet dat de organisatie Agile is, dat gaat namelijk veel verder dan de samenwerkingsvorm waar Scrum het framework voor biedt. Om dit onderscheid duidelijk te maken gebruiken we vaak de Agile Onion zoals hieronder te zien.

Agile Onion - een gelaagde weergave van de essentie van Agile

Transformatie naar een Agile organisatie

Agile is één van de filosofieën die we inzetten om organisaties te begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Dit is een reis die we samen met onze opdrachtgevers maken. Samen bepalen we de gewenste eindbestemming, de route om op deze bestemming te komen ontdekken we samen en vaak gebruiken we elementen uit het Agile gedachtegoed om op de gewenste bestemming te komen.

Net als blijkt uit de Agile onion, overstijgt de transformatie van organisaties de tools en technieken. Om te transformeren naar een Agile organisatie en een cultuur van continu verbeteren moet het DNA van de organisatie aangepast worden. Dit doen we door ons in de aanpak te richten op de vier elementen die zorgen voor een succesvolle transformatie.

Lees over deze elementen en onze aanpak

De resultaten

Teams en organisaties die de principes op de juiste manier toepassen realiseren meer waarde voor de klant en voor de medewerkers, waarbij ze merken dat zij:

  • Sneller, beter en effectiever kunnen inspelen op de wensen van de klant of veranderingen in de omgeving.
  • Een snellere time-to-market hebben.
  • Een verhoogde klanttevredenheid hebben doordat er continu feedback wordt opgehaald.
  • Beter en effectiever kunnen werken met multidisciplinaire teams.
  • Snellere en betere interne besluitvorming hebben.
  • Productievere medewerkers hebben die gemotiveerd zijn en eigenaarschap nemen over het eigen werk en de kwaliteit.
  • Minder verspilling hebben in de ontwikkeling of productie.
  • Een hogere productiviteit hebben.
  • Een hogere winstmarge realiseren.

Meer weten?

Wil je weten wat Agile voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je even sparren over een vraagstuk op het gebied van Agile of continu verbeteren? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.