Een cultuur van continu verbeteren | Powered by HR

Succesvolle implementatie van continu verbeteren

Powered by HR

De rol van HR-afdelingen binnen organisaties is de afgelopen jaren flink veranderd. Door ontwikkelingen zoals krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en de voortdurende ‘war for talent’ is HR veranderd van een administratief cost-center naar een strategische partner voor moderne organisaties. In deze strategische rol wordt de HR-afdeling steeds vaker een belangrijke initiator voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren.

Succesvolle implementatie van continu verbeteren

De noodzaak of ambitie om te verbeteren op het gebied van kwaliteit, efficiency, klantgerichtheid en/of wendbaarheid is de meest voor de hand liggende aanleiding voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Vanuit dit perspectief is het logisch dat het initiatief voor de transformatie komt van de werkvloer en/of het directieniveau. Toch zien we in de praktijk steeds vaker dat HR een belangrijke rol speelt als initiatiefnemer.

Download het artikel in PDF

In deze download delen collega’s Chantal van der Lelie en Peter Potters wat zij in de dagelijkse praktijk ervaren, waarom het logisch is dat HR steeds vaker het initiatief neemt voor de transformatie, en hoe zij de transformatie kunnen – en misschien wel moeten – ondersteunen.

Dit hebben we verwerkt in een handige PDF. Zo kun je het document eenvoudig downloaden, uitprinten of delen met collega’s. In de PDF worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Aanleidingen voor organisaties om te starten met continu verbeteren
  • De rol van HR binnen moderne organisaties
  • HR als initiatiefnemer voor een transformatie naar continu verbeteren
  • Continu verbeteren en een veilige leer- en werkomgeving
  • De invloed van continu verbeteren op medewerkers
  • De bijdrage die HR kan leveren aan de transformatie van de organisatie

Naar het artikel

Door onderstaand formulier in te vullen krijg je direct toegang tot de PDF. We sturen de link dan ook direct per email naar je toe, zodat je deze kunt downloaden of doorsturen.

Deel jouw kennis, ervaring en visie met ons

We nodigen je als lezer van harte uit om na het lezen van het artikel jouw kennis, ervaring en visie met ons te delen. Dat kun je per email doen via contact@upd.nl, per telefoon via 020 -345 3015 of door direct contact te leggen met Chantal of Peter.