Strategie

De basis voor een cultuur van continu verbeteren

De verbeterstrategie van de organisatie vormt het fundament voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. De verbeterstrategie biedt duidelijkheid over waar de organisatie naartoe wil op het gebied van continu verbeteren, welke veranderingen nodig zijn en hoe deze veranderingen bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen. Daarmee is de verbeterstrategie direct verbonden aan de strategie van de organisatie.

Een goede verbeterstrategie is een strategie die daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Ruim 70% van de strategieën van organisaties sneuvelen zonder gerealiseerd te worden. Niet omdat ze niet goed doordacht of incompleet zijn maar omdat de strategie te abstract is of niet gedragen wordt de medewerkers. In onze dienstverlening staat het vertalen van de verbeterstrategie naar de werkvloer centraal; van het inrichten van stevig realisatieproces tot de vertaling naar de werkvloer en het inrichten van een Obeya.

Onze dienstverlening

Realisatie van de verbeterstrategie is geen toeval. Door een gedegen proces met aandacht voor een aantal cruciale elementen zorgen organisaties dat de strategie gedragen wordt en medewerkers inspireert. Deze elementen hebben we verwerkt in onze dienstverlening en in lijn met onze aanpak bestaat ieder element uit 3 fasen: Diagnose, Ontwerp en Implementatie.

  • Ontwerp en inrichting van het proces waarmee de strategie gerealiseerd wordt
  • Ontwerp en inrichting van het project- en programmamanagement
  • Ontwerp en inrichting van de Obeya

Ontwerp en inrichting van het proces waarmee de strategie gerealiseerd wordt

Om de verbeterstrategie te realiseren, is sterke verbinding en vertrouwen tussen alle lagen van de organisatie essentieel. Elke laag moet helder begrijpen welke bijdrage zij levert aan de langetermijndoelen en hoe dit samenhangt met andere initiatieven. Ondanks de heldere theoretische kaders, zoals Policy Deployment, blijkt de praktijk vaak uitdagend.

Bij UPD we ontwerpen voor organisaties een gestructureerde aanpak met bewezen effectieve methoden zoals de X-matrix en OGSM. Hiermee vertalen we strategische doelen helder naar alle niveaus binnen de organisatie. Onze aanpak creëert transparantie, verheldert afhankelijkheden en bevordert samenwerking. Dit versterkt de verbinding en het vertrouwen, waardoor organisaties de verbeterstrategie realiseren en werken aan een cultuur van continu verbeteren.

Ontwerp en inrichting van het project- en programmamanagement

Het realiseren van de verbeterstrategie vereist het creëren van focus binnen de organisatie. Het selecteren van de juiste projecten en programma’s die de grootste invloed hebben op het behalen van de strategie is essentieel om deze focus te bereiken. Daarnaast is stevig project- en programmamanagement cruciaal voor een effectieve uitvoering van deze geselecteerde initiatieven.

Bij UPD helpen we onze klanten bij het definiëren van strategisch belangrijke projecten en programma’s. Door het gebruik van strategische roadmap-ontwikkeling en portfoliomanagement identificeren en prioriteren we de juiste initiatieven. We houden rekening met factoren zoals waardecreatie, haalbaarheid, risico’s en afhankelijkheden. Op deze manier zorgen we ervoor dat de beschikbare middelen en capaciteiten van de organisatie effectief worden ingezet op de meest strategisch belangrijke initiatieven.

Ontwerp en inrichting van de Obeya

De Obeya is een vorm van operational management dat organisaties helpt bij het creëren van transparantie, samenwerking en focus. Het is een gestructureerde fysieke of virtuele ruimte waarin teams en stakeholders samenkomen om informatie te delen, beslissingen te nemen en voortgang te bewaken, met als doel de strategische doelstellingen te realiseren.

In samenwerking met onze klanten ontwerpen en implementeren we Obeya-ruimtes die fungeren als centrale hubs voor het dagelijkse management, probleemoplossing en besluitvorming. We helpen hen bij het identificeren van de juiste informatie en KPI’s die in de Obeya worden weergegeven en zorgen voor een ruimte die de communicatie bevordert. Daarbij begeleiden we teams en medewerkers om effectief gebruik te maken van de Obeya en deze te gebruiken voor betere – data-gedreven – besluitvorming.

Businesscases en klantverhalen

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.