Trainingsmateriaal

Beproefd materiaal om medewerkers op te leiden

Met behulp van het digitale UPD-trainingsmateriaal bieden we organisaties de mogelijkheid om zelf de medewerkers op te leiden. Volledig in lijn met onze opleidingsvisie helpt het materiaal de medewerkers om de nodige basiskennis op te doen en dit vervolgens te vertalen naar de eigen praktijksituatie. Met inzet van ons trainingsmateriaal worden de resultaten op de werkvloer verbeterd en hebben medewerkers de mogelijkheid tot internationale accreditatie van hun certificaat.

Trainingsmateriaal voor interne trainingen

Het trainingsmateriaal is ontwikkeld om medewerkers middels Blended Learning op te leiden. De digitale leeromgeving biedt de basiskennis en theorie, tijdens klassikale dagen wordt deze kennis uitgediept en toepasbaar gemaakt.

Leren, toepassen, resultaten boeken

Wij geloven dat de tijd van het ‘Just-in-Case’-leren definitief voorbij is. Dat heeft plaatsgemaakt voor het ‘Just-in-Time’-leren. Mensen leren niet meer omdat het ooit nog weleens handig kan zijn. Mensen willen – precies op tijd – leren wat nodig is om resultaten te boeken. En vanuit de drang om te leren wanneer het nodig is, komt ook de noodzaak om het direct toe te kunnen passen in de praktijk.

Het trainingsmateriaal voorziet medewerkers van de nodige basiskennis. Het hebben van de nodige kennis is de eerste stap bij het realiseren van duurzame prestatieverbetering. Vervolgens is het de bedoeling dat een (interne) trainer met de medewerkers een verdieping maakt op deze kennis. Samen gaan zij de kennis toepasbaar maken in de eigen praktijk. De trainer is hierbij enerzijds de docent die aanvullende en verrijkende kennis aandraagt en tegelijkertijd de coach die helpt bij de praktische toepassing.

Het digitale trainingsmateriaal is specifiek voor deze werkwijze ontwikkeld. Wanneer een organisatie de kennis wil aanreiken zonder tussenkomst van een trainer, dan hebben we hiervoor een E-Learning ontwikkeld die in deze behoefte voorziet. Lees daar hier meer over.

Train-de-trainer

We zien dat veel organisaties beschikken over interne proces- en gedragsveranderaars. Dit zijn experts op hun vakgebied die de organisatie begeleiden bij procesverbetering en tijdens veranderingen. In veel gevallen zijn dit de aangewezen personen om de rol van trainer in te vullen wanneer gebruik gemaakt wordt van ons digitale trainingsmateriaal. Echter, een stevige inhoudsexpert is niet per definitie een goede trainer.

Hiervoor hebben we een train-de-trainer programma ontwikkeld. Hierbij helpen we de – aanstaande – interne trainers om ons trainingsmateriaal zo effectief mogelijk in te zetten. We leren ze hoe ze de verdieping kunnen aanbrengen tijdens de trainingsdagen. En hoe ze medewerkers kunnen stimuleren om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de resultaten.

Wanneer ons trainingsmateriaal gebruikt wordt in combinatie met een train-de-trainer programma en gebruik van onze eindtoets blijven onze accreditaties van toepassing. Zo kan een organisatie bijvoorbeeld zelf een LCS-geaccrediteerde Green Belt in Lean opleiden.

Internationale accreditatie

Jaarlijks leiden wij meer dan 5.000 mensen op om zelfstandig te werken aan duurzame prestatieverbetering en verandering. En we zijn er trots op dat we structurele hoge kwaliteitswaarderingen krijgen van onze deelnemers. Deze hoge kwaliteitsstandaard wordt ook erkend door internationale accrediteringsinstanties.

Zo zijn al onze Lean-opleidingen standaard geaccrediteerd door LCS. LCS staat voor Lean Competency System en is een internationaal gerenommeerd framework voor training en praktijkervaring. Cardiff en het aan LCS gekoppelde leancompetency.org hebben een leidende positie in de wereld op het gebied van onderzoek en educatie in innovatie en toepassing van Lean in diverse sectoren.

Indien gewenst kunnen Lean Six Sigma-opleidingen uitgebreid worden met een IASSC certificering en kunnen deelnemers na deelname aan een Agile-opleiding een examen doen voor accreditatie via Scrum.org.

Inzicht en grip

Het digitale trainingsmateriaal geeft organisaties extra inzicht en grip op het opleiden van de eigen medewerkers. Vanuit het LMS wordt namelijk direct de voortgang inzichtelijk op individueel-, team- en afdelingsniveau. Dit geeft trainers, HR-medewerkers en L&D-medewerkers de mogelijkheid om het leerproces van de organisatie bij te sturen en controle te krijgen op de ontwikkeling van en binnen de organisatie.

Daarbij biedt het voor interne academies en L&D-afdelingen optimale flexibiliteit. De aangeboden kennis kan per werknemer, team of afdeling uniek gemaakt worden. Zo wordt de leerervaring van de medewerkers afgestemd op de eigen behoefte en die van de organisatie.

Hoe werkt het?

Het trainingsmateriaal wordt qua inhoud en uitstraling volledig aangepast aan de wensen en doelen van de organisatie. Vervolgens bekijken we samen met de organisatie welke interne trainers geschikt zijn voor het programma en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen. Vervolgens kan de organisatie zich richten op het opleiden en begeleiden van de medewerkers, terwijl wij zorgen voor het on- en offline trainingsmateriaal.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over het gebruik van ons trainingsmateriaal contact op met Jof Houben via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.