Hogere kwaliteit & lagere kosten - herken de verborgen fabriek

Hogere kwaliteit & lagere kosten

Herken en elimineer verborgen verspillingen

Winstmarge is een primair onderwerp van gesprek voor veel organisaties. Ongemerkt vallen MT’s nog wel eens terug op de reflex om zich te focussen op de reductie van fte’s. Onze ervaring leert dat een focus op kosten zorgt voor een lagere kwaliteit van de dienstverlening. Dit zorgt voor een lagere winstmarge, met een neerwaartse spiraal als gevolg.

verborgen fabriek

Om deze spiraal te doorbreken moeten organisaties zich volgens ons richten op de kwaliteit van de manier van werken. Uit ervaring weten we dat de focus op kwaliteit – en klantwaarde – vanzelf leidt tot een verlaging van de kosten.

De verborgen fabriek

Gemiddeld 20%-40% van alle bedrijfskosten wordt veroorzaakt door verspilling. En die verspilling is niet altijd goed zichtbaar. Vandaar dat dit vaak ‘de verborgen fabriek’ wordt genoemd. De verspilling bevindt zich bijvoorbeeld in taken die geen waarde toevoegen zoals: onder- en overcapaciteit in de keten, onnodige voorraden, kwaliteitsfouten, ongebruikte bedrijfsmiddelen etc.

De kans is dus redelijk groot dat jouw organisatie ook zo’n grote last met zich meesleept. Het is dan alsof Max Verstappen met een 30% zwaardere auto de race moet zien te winnen. Of hij dan wel of niet wint, ligt echt niet meer aan zijn kwaliteiten als coureur. Wij helpen organisaties om zelf de verspilling in de verborgen fabriek te herkennen. Om deze uiteindelijke te elimineren.

In 2 stappen naar vermindering van verspilling

Aan de hand van Lean helpen we organisaties bij het herkennen en elimineren van verspilling. We zorgen er hierbij voor dat de organisatie dit zo snel mogelijk zonder onze hulp kan. Focus op kwaliteit, klantwaarde en het reduceren van verspilling is namelijk pas echt duurzaam als het diep verankerd is in de way of working van de organisatie, als er een cultuur van continu verbeteren ontstaat. We helpen organisaties hiernaartoe in 2 stappen:

Learning to See

“Once seen, it can never be unseen”. We helpen mensen en teams om verborgen verspillingen op te sporen in het dagelijks werk. Dit doen we door samen te observeren op de werkvloer. Vervolgens helpen we hen bij het meten van de feiten en het doorgronden van de oorzaak. Dit noemen we: Leren te zien. We laten teams door de Lean-bril naar hun werkomgeving kijken. En onze belofte vooraf: Wie eenmaal door de Lean-bril heeft gekeken, krijgt hem niet meer af. Mensen kijken voorgoed op een andere manier naar het werk. Dat is precies wat je wilt als je met elkaar continu wilt verbeteren.

Learning to Improve

Het opsporen van de verspilling is nog maar de eerste stap. De volgende stap is om de bevindingen met een aantal collega’s om te zetten in een betere manier van werken. Zo wordt stapje voor stapje een betere werkstandaard gemaakt. De techniek om stap voor stap te verbeteren vraagt om oefening en techniek. En daar helpen we bij. Dat noemen we: Leren om te verbeteren.

Betere kwaliteit, lagere kosten

Met behulp van Lean wordt de doorstroming (Flow) op gang gebracht en neemt de verspilling af. Doordat iedereen binnen de organisatie continu door de Lean bril kijkt en stap voor stap het eigen werk verbetert, wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd. En doordat de verspilling afneemt ontstaat de financiële ruimte om te innoveren en te ondernemen.

Samen de Lean bril op met Quickscan

Denk je: “Ik ben benieuwd waar mijn organisatie staat, want ik heb de afgelopen jaren ook niet stil gezeten met mijn team”. Begin dan met een nulmeting. Met een Quickscan zetten we samen de Lean bril op en kijken zo samen waar de organisatie staat.

Hierbij kijken we naar hardere elementen zoals het operationeel management en de procesefficiëntie. Daarnaast kijken we ook naar de zachtere voorwaarden om Lean als systeem succesvol toe te kunnen passen: denk aan focus op de klant, houding & gedrag en ontwikkeling van kennis & vaardigheden. Wij hebben hiervoor referentiemodellen, maar deze zijn niet leidend. Iedere organisatie heeft een unieke geschiedenis, identiteit en visie voor de toekomst. Dat is voor ons het startpunt.

Uit de diagnose volgen een aantal scenario’s om de verbeterreis te starten. Uiteraard bepaalt de organisatie zelf waar de prioriteit ligt. Starten met Lean operationeel management? Of juist de verbetercultuur en het leiderschap? Of is er een bepaald proces dat onvoldoende presteert? Samen bepalen wij een logisch stappenplan. Onderweg meten we de voortgang en vieren we samen met de medewerkers de resultaten.

Lees hier meer over de Quickscan

Contact

Neem voor meer informatie over het verminderen van verspilling en de focus op kwaliteit contact op met Peter Potters via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 06 – 30 176 872
  Email: p.potters@upd.nl