Privacyverklaring UPD

UPD, gevestigd aan Rijksstraatweg 115, 3632AB Loenen a/d Vecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
UPD
Rijksstraatweg 115
3632AB Loenen a/d Vecht
+31 20 345 3015
contact@upd.nl https://www.upd.nl

Wilco Bloem is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via contact@upd.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

UPD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens vragen we omdat we ze nodig hebben of omdat het handig is voor jou als we ze hebben. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gegevens die we vragen, waarom we die vragen en hoe lang we ze bewaren:

Gegevens Waarom? Hoe lang?
Voor- en Achternaam Dit hebben we nodig om je op de juiste manier aan te spreken, jouw certificaat op naam te zetten en de juiste factuur te versturen. In het geval van een opleiding met een E-Learning deel wordt deze informatie doorgegeven aan onze leverancier van deze E-learning software, zodat jij de nodige toegang krijgt. We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting.
Bedrijfsnaam Deze gegevens hebben we nodig voor het versturen van de juiste factuur naar de juiste organisatie. We bewaren deze gegevens 7 jaar, in verband met onze administratieve verplichting.
Functie Om onze informatie, coaches en consultants optimaal aan te laten sluiten is het handig om deze informatie te hebben. Het is niet verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken, maar het verhoogt de kwaliteit van onze dienstverlening. We bewaren deze gegevens 7 jaar.
Emailadres Dit hebben we nodig om de bevestigingen naar je te sturen, praktische informatie over opleidingen of om op jouw verzoek contact met je op te nemen. In het geval van een opleiding met een E-Learning deel wordt deze informatie doorgegeven aan onze leverancier van deze E-learning software, zodat jij de nodige toegang krijgt. We bewaren deze gegevens 7 jaar.
Telefoonnummer Als je een opleiding bij ons boekt, of een contactverzoek bij ons indient, is het handig als we jouw telefoonnummer hebben. Dit gebruiken we om een intake met je te doen en jouw leerdoelen of informatiebehoefte te bespreken. We bewaren deze gegevens 7 jaar.
Gegevens over jouw activiteit op onze website & Internetbrowser en apparaattype We willen graag dat jij de meest geschikte informatie van ons ontvangt. Daarvoor gebruiken we deze gegevens. Verder gebruiken we deze gegevens om de functionaliteit van onze website te meten en te verbeteren. Deze gegevens worden 52 maanden bewaard.
IP-adres In het geval dat je een training boekt of een contactformulier invult wordt jouw IP-adres vastgelegd in een log. Dit doen wij om de authenticiteit van de berichten te borgen, om zo misbruik van onze systemen te voorkomen. We bewaren deze gegevens 7 jaar, tenzij anders aangegeven.

Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om de interactie met onze website te meten en te optimaliseren. Deze data gebruiken om jouw een fijnere en relevantere ervaring te geven op onze website. Wij hebben Google Analytics dusdanig ingericht dat jouw persoonsgegevens niet opgeslagen en verzonden worden. De acties die we daarvoor hebben ondernomen zijn:

 • Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google
 • We hebben Google Analytics zo ingesteld dat jouw IP adres geanonimiseerd wordt
 • Wij delen geen van onze Analytics gegevens met Google.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@upd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UPD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • De grondslag van deze verwerking is de toestemming die jij ons expliciet hebt gegeven om dit te doen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. We moeten deze verwerking uitvoeren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Als klant van UPD houden we je graag op de hoogte van wijzigingen in onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. We moeten deze verwerking uitvoeren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • UPD analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • De grondslag van deze verwerking is zowel het gerechtvaardigd belang als jouw toestemming. We analyseren gedrag op de website om onze dienstverlening te verbeteren. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven kunnen we deze informatie gebruiken om ons aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

UPD neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UPD) tussen zit. UPD gebruikt wel systemen die ons helpen bij het bepalen van jouw interesses. Deze systemen helpen ons om jouw te voorzien van de meest relevante informatie. Het gebruik van deze systemen heeft voor de gebruiker geen rechtsgevolgen.

Delen van persoonsgegevens met derden

UPD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. UPD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UPD gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. UPD gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door UPD en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@upd.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

UPD wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UPD neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@upd.nl