Transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

Een cultuur van continu verbeteren en blijvende prestatieverbetering

Meetbare resultaten, duurzame groei

Hoe zorg je dat de organisatie altijd snel en effectief in kan spelen op veranderingen? En hoe realiseer je tegelijkertijd blijvende prestatieverbetering op het gebied van marge, kwaliteit, klant- en medewerkertevredenheid? Door een cultuur van continu verbeteren en blijvende prestatieverbetering te ontwikkelen worden beide vragen in één keer beantwoord.

Organisaties die zich richten op een continu verbetercultuur zijn namelijk uitgerust om met de kansen en bedreigingen van deze tijd om te gaan. Door de prestaties van de organisatie continu te blijven verbeteren, levert de organisatie maximale waarde voor klanten en stakeholders en worden de talenten van medewerkers optimaal benut. En zo halen ze altijd het beste uit de organisatie.

Meer dan 20 jaar ervaring

Bij UPD werken we samen met onze opdrachtgevers aan de groei van organisaties door de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren te begeleiden. Dat doen we al meer dan 20 jaar voor toonaangevende organisaties in vrijwel iedere sector.

Bekijk de klantverhalen en businesscases

Meetbare resultaatverbetering

We zetten onze expertise op het gebied van continu verbeteren, verandermanagement, teamontwikkeling, leiderschap en ontwikkeling van medewerkers in om meetbare en blijvende prestatieverbetering te realiseren voor onze opdrachtgevers. Door te adviseren, te implementeren en op te leiden zorgen we voor:

  • Hogere klanttevredenheid;
  • Betrokken en bevlogen medewerkers;
  • Stabiele hoge kwaliteit van producten en diensten;
  • Betere efficiency en productiviteit;
  • Een organisatie waar continu verbeteren is opgenomen in het DNA van de medewerkers.

Model voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

Iedere organisatie is uniek en vraagt een eigen aanpak om een cultuur van continu verbeteren te introduceren, te verstevigen of te bestendigen. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat zich richt op vier onderling samenhangende elementen die leiden tot een succesvolle transformatie. Door het model te verbinden aan de doelstellingen van de afdeling of organisatie, ontwikkelen we een op maat gemaakte aanpak waarmee de transformatie gerealiseerd wordt.

Lees meer over het model en onze expertisegebieden

Wat we doen

Advies

Een succesvolle transformatie vergt het maken van juiste keuzes op het juiste moment. Wij helpen organisaties bij het maken van deze keuzes. We geven advies over de richting en inrichting van de transformatie en helpen bij het formuleren van concrete acties die leiden tot blijvende aanpassing van de werkwijzen en gedragingen binnen de organisatie. Of het nu gaat om het implementeren van een cultuur van continu verbeteren, het stroomlijnen van processen of het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Implementatie

Bij UPD geloven we dat advies alleen waardevol is als het ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht en leidt tot verandering en verbetering. Daarom richten wij ons niet alleen op het geven van advies, maar ook op het ondersteunen van organisaties bij de implementatie ervan. Zo brengen we de transformatie echt in beweging en zorgen we dat deze in stand blijft. We committeren ons aan afgesproken doelstellingen en werken samen met de organisatie om de gewenste resultaten te behalen.

Bij elke implementatie hanteren we het principe van “voordoen, samen doen, zelf doen”. Dit betekent dat we onze kennis en vaardigheden niet alleen gebruiken om de transformatie vorm te geven, maar deze ook direct overdragen aan medewerkers binnen de organisatie. Hierdoor vergroten we het lerend vermogen van de organisatie en zorgen we dat ze zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen zonder onze hulp.

Opleiding & Coaching

Bij een transformatie naar een cultuur van continu verbeteren zijn andere kennis en vaardigheden nodig van medewerkers. Ons opleidingsaanbod ontwikkelt de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van verbetermethodes, gedragsverandering, leiderschap, persoonlijke effectiviteit en samenwerking. We zorgen dat de kennis en vaardigheden worden omgezet in het vermogen van de organisatie om continu te verbeteren. Onze opleidingsprogramma’s worden vertaald naar de praktijk, zodat trainen een waardevolle bijdrage levert aan de transformatie.

Lees hier meer over de UPD Academy.

Hoe we werken

Wij doorgronden de context, strategische ambities, governance, organisatie-inrichting en operationele processen. Wij verdiepen ons in de organisatiedynamiek, effectiviteit van leiderschap, teams en individuen en de interpersoonlijke relaties.

Wij houden er niet van om zaken moeilijker te maken dan nodig is, maken complexiteit eenvoudig en zeggen waar het op staat. Wij hebben het lef om de lastige vragen te stellen, te confronteren en uit te dagen, maar ook de compassie en empathie die nodig is om mensen mee te krijgen in het veranderproces.

Het resultaat van onze dienstverlening is geen ‘papieren tijger’ en geen ‘opdracht’ aan medewerkers. De medewerkers bereiken het resultaat zelf. Met behulp van aansprekende en betekenisvolle indicatoren zorgen we dat ze geconfronteerd worden met het resultaat van hun inspanningen – zowel de positieve als de negatieve. Zo maken we resultaten tastbaar en problemen zichtbaar. Voor iedereen, op ieder niveau.

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.