Transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

Wij begeleiden de transformatie van organisaties

Naar een cultuur van continu verbeteren

We leven in een wereld die sneller verandert dan ooit tevoren en steeds complexer lijkt te worden. Organisaties die zich richten op een continu verbetercultuur zijn uitgerust om met de kansen en bedreigingen van deze tijd om te gaan. Ze richten zich op blijvende prestatieverbetering, leveren maximale waarde voor klanten en stakeholders en benutten de talenten van hun medewerkers optimaal. Kortom, ze halen altijd het beste uit hun organisatie.

Bij UPD begeleiden we organisaties bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren, zowel op afdelingsniveau als binnen de gehele organisatie. Hoewel de term ‘transformatie’ groot en ingrijpend klinkt, is het geen plotselinge verandering. Het is eerder een reis waarbij de huidige werkwijzen en gedragingen geleidelijk worden heroverwogen en aangepast totdat de nieuwe cultuur in het DNA van de organisatie is verankerd.

Model voor de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

Bij UPD begrijpen we dat elke organisatie uniek is en een eigen aanpak vereist om een cultuur van continu verbeteren te introduceren, te verstevigen of te bestendigen. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat zich richt op vier onderling samenhangende elementen die leiden tot succes. Dit model is geen stappenplan en de elementen beïnvloeden elkaar. Door het model te verbinden aan de doelstellingen van de afdeling of organisatie, ontwikkelen we een op maat gemaakte aanpak waarmee de transformatie gerealiseerd wordt.

Het UPD Model

De reis naar een cultuur van continu verbeteren kent geen standaard route naar succes. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere organisatie gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in het UPD model.

Lees meer over het model en onze expertisegebieden

Wat we doen

Advies

Een succesvolle transformatie vergt het maken van juiste keuzes op het juiste moment. Wij helpen organisaties bij het maken van deze keuzes. We geven advies over de richting en inrichting van de transformatie en helpen bij het formuleren van concrete acties die leiden tot blijvende aanpassing van de werkwijzen en gedragingen binnen de organisatie. Of het nu gaat om het implementeren van een cultuur van continu verbeteren, het stroomlijnen van processen of het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

Implementatie

Bij UPD geloven we dat advies alleen waardevol is als het ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht en leidt tot verandering en verbetering. Daarom richten wij ons niet alleen op het geven van advies, maar ook op het ondersteunen van organisaties bij de implementatie ervan. Zo brengen we de transformatie echt in beweging en zorgen we dat deze in stand blijft. We committeren ons aan afgesproken doelstellingen en werken samen met de organisatie om de gewenste resultaten te behalen.

Bij elke implementatie hanteren we het principe van “voordoen, samen doen, zelf doen”. Dit betekent dat we onze kennis en vaardigheden niet alleen gebruiken om de transformatie vorm te geven, maar deze ook direct overdragen aan medewerkers binnen de organisatie. Hierdoor vergroten we het lerend vermogen van de organisatie en zorgen we dat ze zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen zonder onze hulp.

Opleiding & Coaching

Bij een transformatie naar een cultuur van continu verbeteren zijn andere kennis en vaardigheden nodig van medewerkers. Ons opleidingsaanbod ontwikkelt de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van verbetermethodes, gedragsverandering, leiderschap, persoonlijke effectiviteit en samenwerking. We zorgen dat de kennis en vaardigheden worden omgezet in het vermogen van de organisatie om continu te verbeteren. Onze opleidingsprogramma’s worden vertaald naar de praktijk, zodat trainen een waardevolle bijdrage levert aan de transformatie.

Lees hier meer over de UPD Academy.

Onze klanten

Lees in de businesscases en klantverhalen hoe wij organisaties hebben geholpen bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren.

Lees de verhalen van onze klanten

Hoe we werken

Wij doorgronden de context, strategische ambities, governance, organisatie-inrichting en operationele processen. Wij verdiepen ons in de organisatiedynamiek, effectiviteit van leiderschap, teams en individuen en de interpersoonlijke relaties.

Wij houden er niet van om zaken moeilijker te maken dan nodig is, maken complexiteit eenvoudig en zeggen waar het op staat. Wij hebben het lef om de lastige vragen te stellen, te confronteren en uit te dagen, maar ook de compassie en empathie die nodig is om mensen mee te krijgen in het veranderproces.

Het resultaat van onze dienstverlening is geen ‘papieren tijger’ en geen ‘opdracht’ aan medewerkers. De medewerkers bereiken het resultaat zelf. Met behulp van aansprekende en betekenisvolle indicatoren zorgen we dat ze geconfronteerd worden met het resultaat van hun inspanningen – zowel de positieve als de negatieve. Zo maken we resultaten tastbaar en problemen zichtbaar. Voor iedereen, op ieder niveau.

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.