Masterclasses - Exclusieve kennis van toonaangevende experts

Masterclasses van UPD

Exclusieve kennis | Direct toepasbaar | Leer van experts uit het vakgebied

Onze masterclasses bieden verdieping op de onderwerpen die je helpen om een betere facilitator, coach, adviseur of leider te worden. In deze eendaagse masterclasses krijg je de mogelijkheid om te leren van onze meest senior trainers en consultants.

Masterclasses

Zoals je van ons gewend bent, zijn ook de masterclasses volledig gericht op de toepassing in de praktijk. Dus geen eindeloze theoretische uiteenzettingen, maar veel oefenen, zelf doen en genoeg handvatten om het zelf in de praktijk toe te passen.

De masterclasses zijn een onderdeel van de Master Black Belt opleiding, maar zijn ook toegankelijk voor individuen die zich willen ontwikkelen op één of meerdere van de onderwerpen. We hebben de masterclasses onderverdeeld in 4 categorieën die overeen komen met de rollen die jij als senior verbeterprofessional goed moet kunnen vervullen.

Masterclasses voor de Master Black Belt opleiding

De Master Black Belt is het hoogste Beltniveau dat je kunt halen. In de rol van Master Black Belt (MBB) ben je betrokken bij implementatie en uitvoering van complexe proces verbeterprogramma’s, het geven van trainingen en het enthousiasmeren en begeleiden van mensen op diverse niveaus in de organisatie.

Om jouw MBB certificering te halen moet je een aantal van onderstaande masterclasses gevolgd hebben. Er zijn er 3 verplicht, de rest kies je zelf. In onderstaande lijst zijn de verplichte masterclasses gemarkeerd met een *. Bekijk hier alles over Master Black Belt opleiding.

Masterclasses in 4 categorieën

We hebben onze masterclasses gecategoriseerd in verschillende expertisegebieden, domeinen noemen we dat. De domeinen zijn gericht op de verschillende rollen die je als senior verbeterprofessional – of MBB – moet vervullen. Deze domeinen zijn als volgt:

  • Facilitator: Met de masterclasses uit dit domein leer je hoe je effectief training, kennisdeling en opleidingen kunt faciliteren.
  • Coach: Als senior verbeterprofessional ben je coach voor verschillende Black – en soms Green – Belts binnen jouw organisatie. Binnen dit domein vind je masterclasses die je hierbij helpen en masterclasses die je helpen om effectieve teams samen te stellen en te begeleiden.
  • Adviseur: Een senior verbeterprofessional is een intern adviseur voor directie- en bestuursleden. In dit domein vind je masterclasses die je helpen om een effectieve interne adviseur te worden.
  • Leider: Jij gaat in jouw toekomstige rol als senior verbeterexpert de verbeterprogramma’s leiden. Daar komen leiderschapselementen bij kijken die we je in de masterclasses binnen dit domein aanreiken.

Praktische informatie

Duur: De Masterclasses duren 1 dag. Een trainingsdag begint om 09.00 en eindigt rond 17.00.

Groepsgrootte: Om de kwaliteit van deze opleiding te garanderen, hanteren we een deelnemersaantal van minimaal 4 deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers wordt de training opnieuw gepland.

Je ontvangt tijdens de Masterclass die je volgt, een binder met het materiaal die tevens ruimte biedt voor het maken van aantekeningen.

Domein 1: Facilitator

Didactisch Handelen *
De finesses van het trainersvak worden in deze Masterclass nader belicht. Hoe stel je een training samen? Hoe sluit je als vormgever aan op de verschillende leerstijlen?

Je past de theorie, onder begeleiding van onze trainers, meteen toe. Zo wordt er een brug geslagen van kennis naar praktijk. Afsluitend leer je hoe je de opgedane kennis kunt toetsen.

Domein 2: Coach

Teamrolmanagement
Waarom heeft het ene team wel succes en het andere niet? En hoe komt het dat teams die zijn samengesteld uit zeer getalenteerde individuen als collectief vaak blijken te falen, terwijl teams van mensen die met veel bescheidener kwaliteiten zijn toegerust soms succes hebben?

In deze masterclass gaan we uitgebreid in op het teamrolmodel van Belbin. Je leert hoe verschillende teamrollen, verschillende kwaliteiten hebben. En hoe je deze kennis kunt gebruiken om te werken aan succesvollere teams.

Teamrollen en coaching
Je kent het teamrolmodel en jouw eigen teamrollen. En nu? Hoe kun je jouw kennis over teamrollen benutten om een krachtige coach voor anderen te worden? En waar liggen jouw valkuilen?

De masterclass Teamrollen en coaching gaat in op jouw rol als coach en de combinatie tussen jouw eigen teamrollen en die van je coachee. Deze masterclass is essentieel voor coaches die het optimale uit hun coaching willen halen.

Coachingsvaardigheden *
Vanaf je eerste moment als verbeterprofessional heb je waarschijnlijk al ervaren hoe belangrijk het is om mensen met je mee te krijgen in de gewenste verbetering. Goede coachingsvaardigheden zijn hierbij onmisbaar.

De masterclass coachingsvaardigheden is gericht op het belang van het voeren van het juiste gesprek en het stellen van juiste vragen. Met de juiste vragen, maak je de ander bewust van zichzelf. En deze bewustwording helpt ze weer om zichzelf te ontwikkelen.

Domein 3: Adviseur

Organizational Behaviour Management
Het veranderkundige aspect van continu verbeteren en vernieuwen is essentieel voor het behalen van de gewenste resultaatverbetering. De harde en zachte kant van veranderen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de masterclass Organizational Behaviour Management richten we ons op de borging van methodes als Lean, Agile & Lean Six Sigma in nieuwe gewoontes. Hoe krijg je mensen zo ver dat ze oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren?

Domein 4: Leider

Verbeterprogramma initiatie en uitvoering *
Een goed begin is het halve werk. Dat geldt net zo goed voor verbeterprogramma’s als Lean en Lean Six Sigma. Wanneer je weet welke factoren het succes van verbeterprogramma’s bepalen, kun je hier gericht op sturen.

Tijdens deze masterclass gaan we dieper in op de verschillende succesfactoren van verbeterprogramma’s. Vanaf het allereerste begin van het programma tot succesvolle uitvoering van programmamanagement.

Policy Deployment
Succes is een keuze. De kunst is om de juiste keuzes te maken op het juiste moment.

Policy Deployment is een methode die de doelgerichtheid van de organisatie vergroot. De visie wordt met behulp van Policy Deployment vertaald naar concrete doorbraken, jaardoelen en verbeterinitiatieven. Zo wordt de visie concreet en kunnen de keuzes gemaakt worden die leiden naar succes.

Systeemdenken
Wanneer je één proces verbetert, dan verbeter je iets binnen de organisatie. Maar verbeter je dan ook de organisatie als geheel? Niet per definitie. Systeemdenken helpt je om de organisatie als geheel te zien en veranderingen in het kader van het grote geheel te beschouwen.

Door een organisatie als een organisch geheel te beschouwen, zie je de onderling afhankelijke sets van elementen die samen het systeem vormen. Deze onderlinge afhankelijkheid bepaalt ook het effect van veranderingen binnen het systeem. Zo kan het zijn dat een verbetering in één element zorgt voor een prestatievermindering van het geheel.

Meer weten over onze masterclasses?

Ben je benieuwd welke masterclass het meest geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over de inhoud of de trainers? Neem dan contact met ons op via: 020 – 345 3015 of academy@upd.nl.