Onze expertisegebieden

Vier elementen die leiden tot een cultuur van continu verbeteren

Het creëren van een cultuur van continu verbeteren en het behalen van blijvende prestatieverbeteringen is als een reis zonder standaardroute naar succes. Elke organisatie is uniek, met haar eigen behoeften en doelstellingen. Maar er zijn enkele essentiële elementen die bepalend zijn voor het succes van deze reis, ongeacht de organisatie. Bij UPD hebben we deze elementen en onze expertisegebieden samengebracht in het UPD-model.

Het UPD Model voor blijvende prestatieverbetering en continu verbeteren Klik hier voor een grote versie van het model

Met behulp van dit model bieden we organisaties of afdelingen een aanpak om gericht te werken aan een cultuur van continu verbeteren. In tegenstelling tot een traditioneel stappenplan kent het model geen begin- en eindpunt. De verschillende elementen in het model hebben onderlinge invloed en interactie. We zorgen ervoor dat elk element aansluit op de doelstellingen en kenmerken van de organisatie, om zo de cultuur van continu verbeteren te creëren of te versterken.

Vier elementen van het UPD-model voor een succesvolle transformatie

Organisatie
De structuur van de organisatie en de wijze waarop de besturing is ingericht vormen de randvoorwaarden voor een cultuur van continu verbeteren. Door een heldere structuur, duidelijkheid richting de medewerkers over de rollen en verantwoordelijkheden en de juiste leiderschapsvaardigheden ondersteunt en versterkt de organisatie – als geheel – de continu verbetertransformatie.

Strategie
Door een heldere formulering en verbinding met de organisatiestrategie vormt de verbeter- of veranderstrategie de strategische basis de transformatie. En ondersteund door operationeel management (KPI’s) en programma- en projectmanagement wordt de strategie een blauwdruk voor een cultuur van continu verbeteren.

Processen
Processen leveren waarde voor de (interne) klant en alle stakeholders. Door inzicht te krijgen in de processen en deze – in lijn met de strategie – te verbeteren wordt deze waarde continu verbeterd. Door de toepassing van technologische oplossingen bij procesverbetering wordt de waarde voor de stakeholders vergroot en kan de organisatie het menselijk talent beter inzetten.

Mensen
Een organisatie kan alleen ontwikkelen als de medewerkers binnen de organisatie zich ontwikkelen. Door de juiste kennis en vaardigheden aan te reiken, te werken aan effectieve teams (teamontwikkeling) en hen te begeleiden bij de verandering (verandermanagement) wordt de ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd en de transformatie versneld.

Gezamenlijke reis

Zoals we al stelden bestaat er geen standaard routekaart naar een succesvolle transformatie, er bestaat geen plug-and-play aanpak die gegarandeerd succes biedt. Door de kennis en ervaring die we hebben met de verschillende elementen en onderlinge samenhang creëren we een aanpak op maat voor iedere organisatie. En ondanks dat deze aanpak rekening houdt met de dynamiek, de gestelde doelen en unieke elementen van iedere organisatie blijft het een geleidelijke reis die we samen vormgeven en bijsturen.

Lees meer over onze aanpak en de gezamenlijke reis

Typische vraagstukken

De samenhangende elementen, onze expertise en de unieke aanpak zetten we in om organisaties te begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren en blijvende prestatieverbetering. Wij geloven dat een cultuur van continu verbeteren organisaties helpt om in te spelen op de snel veranderende en complexe wereld waar we vandaag de dag in leven.

De noodzaak om te transformeren naar een cultuur van continu verbeteren is niet voor alle organisaties duidelijk. Oorzaak en gevolg liggen namelijk niet altijd dicht bij elkaar in tijd en ruimte. Daardoor worden wij regelmatig gevraagd om mee te denken over vraagstukken als:

  • Hoe kunnen we de winstgevendheid, klanttevredenheid en/of medewerkertevredenheid structureel verbeteren?
  • Hoe zorgen we dat verbetering en verandering leidt tot blijvende prestatieverbetering zonder onnodig veel discussie of weerstand?
  • Hoe zorgen we dat we altijd op tijd inspelen op veranderingen in de markt?
  • Wat moeten we doen om de volgende volwassenheidsstap te maken in onze bestaande verbeterprogramma’s?
  • Hoe kunnen we besluitvorming binnen de organisatie versnellen, eigenaarschap bij medewerkers vergroten en/of de samenwerking verbeteren?

Meer informatie?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.