Welkom in de VUCA-wereld - UPD

Welkom in de VUCA-wereld

Hoe bedrijven succes bereiken in een wereld die steeds verandert

Wat betekent het voor bedrijven om te leven in een VUCA-wereld, ofwel in een tijd die moeilijker dan ooit te voorspellen is? We gebruiken de term VUCA om de omgeving te beschrijven die gekenmerkt wordt door snelle en onvoorspelbare veranderingen. Om succesvol te zijn in een VUCA-wereld is het een ‘must’ voor organisaties om grip te krijgen op de complexiteit, onzekerheid te verminderen en wendbaar en flexibel te zijn.

Welkom in de VUCA wereld

In een VUCA-wereld is verandering een constante. Succesvolle organisatie reageren niet alleen op onzekerheden, ze omarmen deze proactief. Een cultuur van continu verbeteren is hierbij cruciaal. Hierdoor zijn organisaties altijd in staat om zich aan te passen aan onvoorziene omstandigheden en streven ze actief naar verbetering in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Door een continu lerende en problem-solving mindset te ontwikkelen kan de organisatie zich richten op groei in plaats van overleving.

Onzekerheid en onvoorspelbaarheid in een VUCA-wereld

VUCA is een acroniem – waarover later meer – waarin vier verschillende vormen van disruptie in onze huidige omgeving worden geduid. Deze vier vormen worden veelal in een matrix geplot op de de assen kennis en resultaten. Op kennis wordt bepaald in welke mate organisaties kennis hebben van de situatie die zich voordoet. Bij resultaten wordt bepaald in welke mate organisaties zicht hebben op de te verwachte resultaten van mogelijke acties en interventies die ze doen. Kortom, de assen geven aan welke mate van zekerheid en voorspelbaarheid de organisatie heeft binnen een specifieke situatie die zich voordoet.

Iedere vorm van disruptie uit het VUCA-acroniem vraagt een unieke benadering. Door te werken aan de vier elementen die het fundament van al deze benadering vormen zorgen organisaties dat ze succesvol om kunnen gaan met de uitdagingen van vandaag en morgen:

 1. Wendbare inrichting van de organisatie: Succesvol zijn in een VUCA-wereld vraagt om organisaties die ingericht zijn om zich aan te passen. De structuur, besturing, samenwerking en processen moeten gebaseerd zijn op de overtuiging dat het ieder moment kan veranderen.
 2. Het vermogen om te veranderen: Met een wendbare inrichting als randvoorwaarde, is het voor organisaties een must om het verandervermogen van de organisaties continu te ontwikkelen. Door focus te houden op het continu verbeteren en vernieuwen van de producten, dienstverlening en manier van werken kunnen organisaties moeiteloos omgaan met veranderingen in de wereld om zich heen.
 3. Focus op waarde voor de klant: De wereld wordt alsmaar complexer en het is onhaalbaar om de complexiteit in het geheel te begrijpen en te beïnvloeden. Door focus aan te brengen op wat echt belangrijk is voor de organisatie houden ze veranderingen behapbaar. De waarde die zij creëren voor de klant fungeert als kompas dat ze door de complexiteit kan leiden.
 4. Het lerend vermogen van de organisatie: Om de onzekerheid die een VUCA-wereld met zich meebrengt het hoofd te bieden, moet het lerend vermogen van de organisatie gestimuleerd worden. Een lerende organisatie kan snel, effectief en continu inspelen op een veranderende omgeving. Een dergelijke organisatie is gewend om te veranderen aan de hand van kennis en inzichten die ze continu opdoen. Onzekerheid betekent voor deze organisaties een kans om te leren en te verbeteren en vormt geen bedreiging.

VUCA: Het acroniem uitgelegd

VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous, ofwel volatiel (of vluchtig), onzeker, complex en ambigu (of dubbelzinnig) en is een acroniem afkomstig uit het Amerikaanse leger. De term VUCA wordt vaak gebruikt als een verzamelnaam voor alles wat er gebeurt waar we als organisatie geen grip op hebben. Het acroniem is van origine echter geen verzamelnaam, het is een duiding van vier verschillende uitdagingen. En bij iedere uitdaging hoort een andere aanpak.

Op deze pagina gebruiken we de term VUCA-wereld als algemene term en delen we onze aanpak voor organisaties om succesvol te zijn in de moderne wereld. Op ons platform Sixsigma.nl schreven we eerder over VUCA, de uitdagingen die opgenomen zijn in het acroniem en welke aanpak past bij iedere uitdaging.

Lees hier over VUCA op SixSigma.nl

Focus op wat belangrijk is

In 2006 publiceren Jaap Schaveling, Bill Bryan en Michael Goodman het boek ‘Systeemdenken, van goed bedoeld naar goed gedaan’. Het boek maakt inzichtelijk dat hoe goed we het vaak ook bedoelen, we met sommige oplossingen de problemen juist verergeren. Alles grijpt in elkaar.

En omdat alles in elkaar grijpt is een integrale benadering onmisbaar. Losstaande implementaties van verbetermethodes of interventies op teamsamenwerking leiden tot verbetering op de vierkante meter zoals we dat noemen. Om succesvol te zijn in een VUCA-wereld moeten organisaties als geheel transformeren, waarbij een complete aanpak wordt gevormd met alle elementen die het succes van de transformatie bepalen. Dit begint allemaal bij het maken van fundamentele en strategische keuzes. Wat heeft de steeds veranderende wereld voor effect op de ambities van de organisatie? En hoe gaan zij zorgen dat ze niet in de overlevingsstand gedwongen worden door de veranderingen, maar dat ze zich kunnen richten op groei?

Een cultuur van continu verbeteren als flexibel fundament

Zoals we eerder als schreven wordt het succes van organisaties in een VUCA-wereld bepaald door de mate waarin zij grip kunnen krijgen op de complexiteit, onzekerheid kunnen verminderen en wendbaar en flexibel zijn. Een cultuur van continu verbeteren binnen de organisatie vormt het fundament hiervoor; stevig genoeg om de nodige grip te krijgen en flexibel om mee te bewegen als de situatie daar om vraagt.

In een cultuur van continu verbeteren is de hele organisatie erop gericht om het werk, de samenwerking en de dienstverlening continu te verbeteren en zo optimale waarde voor de klant en overige stakeholders te realiseren. Hierbij ontwikkelen ze een sterk lerend vermogen en een problem-solving mindset. Het leiderschap, de besturing en de organisatiestructuur zijn hierbij belangrijke ondersteunende elementen.

Transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

Het omarmen van een cultuur van continu verbeteren vraagt in veel gevallen om een transformatie van de organisatie. Hoewel de term ‘transformatie’ groot en ingrijpend klinkt, is het geen plotselinge verandering. Het is eerder een reis waarbij de huidige werkwijzen en gedragingen geleidelijk worden heroverwogen en aangepast totdat de nieuwe cultuur in het DNA van de organisatie is verankerd.

Iedere organisatie is uniek en vereist een eigen aanpak om een cultuur van continu verbeteren te introduceren, te verstevigen of te bestendigen. Door de elementen die zorgen voor succesvolle transformatie – Organisatie, Strategie, Processen en Mensen – te verbinden aan unieke eigenschappen van de organisatie ontstaat een gerichte aanpak voor een succesvolle transformatie.

Lees hier meer over deze elementen en aanpak

Succesvolle transformaties naar een cultuur van continu verbeteren

 • Fource Logistics

  Het realiseren van een cultuur van continu verbeteren binnen Fource Logistics.

  Naar het klantverhaal
 • VORM

  Een continu verbeterende en vooral zelflerende organisatie, dat is de ambitie van VORM.

  Naar de businesscase
Meer klantverhalen en businesscases

Invloed van de VUCA-wereld is niet altijd duidelijk

Dat onze wereld in een rap tempo verandert zal geen verrassing zijn. En dat deze veranderingen – in theorie – forse opgaven voor organisaties met zich meebrengen is vaak ook helder. Toch zijn de effecten van de VUCA-wereld niet direct zichtbaar binnen organisaties. Oorzaak en gevolg liggen namelijk niet altijd dicht bij elkaar in tijd en ruimte en daardoor kan het lijken dat uitdagingen een andere oorsprong hebben. Het risico is dat organisaties symptomen gaan bestrijden en de dieper liggende oorzaak ongemoeid laten. Een aantal van deze veelvoorkomende ‘symptomen’ zijn:

 • Stagnatie van de groei, of zelfs krimp van de organisatie.
 • Verzwakking van de marktpositie doordat concurrenten een steeds groter marktaandeel innemen.
 • Toenemend klantverlies.
 • Moeite om talent aan te trekken en te behouden voor de organisatie.
 • Tragere besluitvorming.
 • Verlies van het vermogen om te innoveren.

Dit zijn slechts voorbeelden die we vaak tegenkomen in onze dagelijkse praktijk. En ondanks dat het een lijst van losstaande uitdagingen lijkt te zijn wordt de rode draad gevormd door de snel veranderende wereld. Worstelen jullie binnen de organisatie met deze – of soortgelijke – uitdagingen? Dan kan dit zomaar voortkomen uit de snel veranderende wereld.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de invloed van de VUCA-wereld op organisaties of hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.