Learning Journeys

Maatwerk ontwikkeltrajecten die de ambities of strategie versterken

Organisaties nemen in toenemende mate afscheid van ad hoc trainen van medewerkers. In een wereld waar mensen steeds meer het onderscheidend vermogen van organisaties vormen is het logisch om Learning & Development vanaf het strategische kader vorm te geven.

Learning Journeys

Met onze learning journeys verbinden we strategische en persoonlijke doelstellingen aan maatwerk ontwikkeltrajecten. Zo zorgen we dat medewerkers de kennis en vaardigheden leren die nodig zijn om de strategische doelstellingen of ambities te behalen, terwijl ze actief werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Versterking van de strategierealisatie

Iedere reis heeft een start- en eindpunt, zo ook de learning journeys van UPD. De ambitie of strategische doelstelling van de organisatie zijn het startpunt. We bekijken samen met de organisatie wat deze doelen precies zijn en welke kennis en/of vaardigheden de medewerkers moeten hebben om deze te behalen. Aan de hand hiervan krijgen we een goed beeld van de ontwikkelbehoefte.

Door de ambities of strategische doelstellingen als startpunt te nemen, borgen we dat het ontwikkeltraject waarde toevoegt voor de organisatie. We kunnen hier dan ook direct de KPI’s of TTI’s (Targets To Improve) aan verbinden. De doelstellingen, KPI’s en de ontwikkelbehoefte vormen samen het vertrekpunt van de learning journey.

One size fits no-one

Op het gebied van ontwikkeling van medewerkers is er geen ‘wasstraat’ waar we iedereen ‘doorheen kunnen halen’. Ieder team, ieder individu en zelfs ieder niveau binnen een organisatie heeft een eigen ontwikkelbehoefte. Afhankelijk van de huidige situatie van de organisatie bepalen we samen welke gelaagdheid we hanteren en wat de exacte behoefte per ‘laag’ dan is.

Hierna kunnen we naar de tekentafel. Voor iedere ontwikkelbehoefte stellen we een maatwerk traject op om hierin te voorzien. Hiervoor maken we gebruik van alle beschikbare modules en iedere leervorm die we hebben. Het resultaat is een aansprekende learning journey voor iedere medewerker, waarin ze ambities en doelstellingen herkennen. Van zichzelf en van de organisatie.

Direct resultaat op de werkvloer

Bij alles wat wij doen staat de praktische toepassing centraal, dus ook bij het begeleiden van de learning journey. We zorgen niet alleen dat medewerkers de kennis en vaardigheden leren die nodig zijn, we zorgen ook direct dat actief gaan werken aan het behalen van de doelstellingen. Al onze leermethoden bevatten de volgende 3 elementen:

Direct resultaten boeken

1. Kennis

We leggen eerst een stevige theoretische basis. Hierbij maken we direct de vertaalslag van de literatuur naar de praktische toepassing. De kennis die we aanreiken kan dus direct na de opleiding toegepast worden.

2. Vaardigheden

Iets ‘weten’ is anders dan iets ‘kunnen’. We leren medewerkers dus niet alleen wat ze moeten wéten, maar ook wat ze moeten kunnen. We geven inzicht in welk gedrag – van de medewerker en van anderen – er nodig is voor succes. En we bieden de vaardigheden om dit te begeleiden of te beïnvloeden.

3. Toepassen

Uiteindelijk helpen we bij het toepassen in de praktijk. We helpen medewerkers om van weten en kunnen naar toepassen te komen. Onze trainers en praktijkbegeleiders helpen ze op weg om daadwerkelijk resultaten te boeken. Tijdens en na de opleiding.

Om dit te realiseren maken gebruik van verschillende les- en leervormen. Van een uitgebreide E-learning tot het werken met acteurs tijdens klassikale dagen. We laten graag zien hoe al deze vormen er exact uit zien, neem daarvoor contact met ons op.

Resultaatmeting en bijsturing

Omdat we aan het begin al de KPI’s en TTI’s hebben vastgesteld, kunnen we op ieder moment bepalen in hoeverre de gewenste resultaten echt behaald worden. Hier gaan we dan ook regelmatig over in gesprek. We geloven namelijk niet in het opleiden om het opleiden. Het resultaat van de ontwikkeltrajecten moet merkbaar zijn. Zowel in de metingen als op de werkvloer.

Van gedachten wisselen over de Learning Journeys?

Jof Houben UPD

Neem dan contact op met Jof Houben via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: academy@upd.nl