Eerste inzichten landelijke benchmark continu verbeteren - UPD

Eerste inzichten landelijke benchmark continu verbeteren

Belangrijkste focusgebieden voor organisaties

In juni dit jaar zijn we gestart met het benchmarkonderzoek naar de volwassenheid van continu verbeteren binnen organisaties in Nederland. Ondertussen hebben 100 respondenten uit 95 verschillende organisaties hier een bijdrage aan geleverd. We streven naar een betrouwbaarheidsinterval van 95% voor dit onderzoek en zullen daarvoor de nodige respondenten verzamelen.

Eerste inzichten landelijke benchmark continu verbeteren

Dat weerhoudt ons er niet van om nu een tussenstand met interessante inzichten met jullie te delen. In dit artikel laten we zien wat de 95 organisaties als belangrijkste focusgebied zien voor de aankomende twaalf maanden en in welke mate duurzaamheid is opgenomen in de bedrijfs- en continu verbeterstrategie.

Cultuur van continu verbeteren en leiderschap

63% van de organisaties geeft aan dat het creëren van een cultuur van continu verbeteren een belangrijk focusgebied is voor de komende twaalf maanden. Dit is een logische stap voor organisaties die al een solide basis hebben gelegd voor continu verbeteren door de organisatie kennis te laten maken met de benodigde tools en technieken. Vervolgens is het belangrijk om de huidige werkwijzen en gedragingen aan te passen zodat continu verbeteren echt verankerd wordt in het DNA van de organisatie. Bij het creëren van een cultuur van continu verbeteren komen ook andere elementen aan de orde zoals het ontwikkelen van de bijbehorende leiderschapscompetenties. 44% van de organisaties ziet dit als een belangrijk focusgebied voor de komende twaalf maanden.

In het onderzoek komen de werkwijzen en gedragingen uitgebreid aan de orde. Hiermee zullen we in het uiteindelijke rapport inzichtelijk maken welke elementen gezamenlijk bijdragen aan een cultuur van continu verbeteren en wat organisaties zelf kunnen doen om hier gericht aan te werken.

Duurzaamheid is belangrijk maar niet altijd opgenomen als doel voor continu verbeteren

Ruim 80% van de organisaties geeft aan dat duurzaamheid een belangrijk thema is binnen de organisatie en 76% van de organisaties heeft het thema opgenomen in de bedrijfsstrategie. Dat is vandaag de dag geen verrassing meer te noemen. Wat daarentegen wel opvallend is, is de mate waarin duurzaamheid is verbonden aan continu verbeteren. Bij 56% van de bedrijven is duurzaamheid niet opgenomen als één van de doelen voor continu verbeteren.

Duurzaamheid en continu verbeteren

Slechts 10% van de organisaties stelt dat het vergroten van de duurzaamheid een belangrijke succesmeting is voor continu verbeteren binnen de organisatie. Dit duidt op een uitdaging in het vertalen van de ambities op gebied van duurzaamheid naar concrete verbeteringen in de dagelijkse praktijk.

Ontvang het benchmarkrapport

Het benchmarkonderzoek heeft plaatsgevonden van 1 juni tot 31 december 2023. Via onderstaand formulier kun je het volledige rapport aanvragen.

Over het onderzoek

Een cultuur van continu verbeteren helpt organisaties om beter in te spelen op de snel veranderende en complexe wereld waar we ons vandaag de dag in bevinden. Hoewel continu verbeteren dus een veelbesproken onderwerp is, is de volwassenheid hiervan binnen organisaties in Nederland nog niet volledig in kaart gebracht. Daarom hebben wij dit benchmarkonderzoek gelanceerd. Hiermee kunnen we een duidelijk beeld geven van de volwassenheid van continu verbeteren binnen organisaties in Nederland en geven we organisaties de mogelijkheid om de eigen volwassenheid te vergelijken met andere organisaties.

Lees meer over de aanleiding, totstandkoming en uitvoering van dit onderzoek.

Presentatie van de resultaten

De resultaten van het benchmarkonderzoek zullen we presenteren tijdens ELEC (European Lean Educators Conference) 2023. Deze jaarlijkse internationale conferentie richt zich op kennisuitwisseling binnen en tussen onderwijs en bedrijfsleven over Lean-denken als management- en verbeteringsfilosofie. Rond het thema ‘Challenging the Future with Lean’ worden docenten, onderzoekers, trainers en coaches uit het bedrijfsleven, de publieke sector en het bedrijfsleven uitgedaagd om na te denken over de toekomst.

ELEC 2023 zal plaatsvinden van 24 tot en met 26 oktober 2023 bij Avans University of Applied Sciences in Den Bosch. Tot de presentatie op ELEC 2023 zullen we maandelijkse nieuwe inzichten delen vanuit het onderzoek. Na afloop van de conferentie zullen we de resultaten uit het benchmarkonderzoek beschikbaar stellen voor alle respondenten en geïnteresseerden.