Procesoptimalisatie

Betrouwbare en waardetoevoegende processen

Inefficiënte en onbetrouwbare processen zijn binnen een organisatie een soort van sluipmoordenaar. Ze zijn niet heel zichtbaar, maar ondertussen wordt de groei belemmerd, staat de winstgevendheid onder druk en is de organisatie niet wendbaar. Met procesoptimalisatie wordt de efficiëntie van de organisatie verbeterd door middel van procesverbetering. Dit leidt tot lagere kosten, tijdsbesparing en hogere kwaliteit.

UPD Procesoptimalisatie

In het kader van procesoptimalisatie en procesverbetering spreken we vaak over de verborgen fabriek. Dit is een concept uit de wereld van kwaliteitsmanagement en procesverbetering. Hiermee bedoelen we inefficiënte processen, kwaliteitsfouten en andere onproductieve taken die plaatsvinden binnen een organisatie zonder dat dit direct zichtbaar is. Gemiddeld wordt 20% – 40% van de bedrijfskosten veroorzaakt door dergelijke verspillingen. Procesoptimalisatie gaat over het wegnemen van deze verspillingen door procesverbetering toe te passen.

Wat kan procesoptimalisatie voor je betekenen?

Op deze pagina vind je informatie over de aanpak, typische resultaten en mogelijke methodes om procesoptimalisatie uit te voeren.

Wil je liever direct weten wat het continu verbeteren van processen kan betekenen voor de organisatie waarbinnen jij actief bent? En direct aan de slag met efficiencyverbetering, minder rework en hogere klanttevredenheid? neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl. We plannen dan graag een vrijblijvende afspraak in om met elkaar van gedachten te wisselen.

Aanleiding voor procesoptimalisatie

Inefficiënte en onbetrouwbare processen leiden tot een reeks van symptomen die niet direct te herleiden zijn naar de processen. Denk hierbij aan:

 • Lage klanttevredenheid: Klanten krijgen te maken met vertraging in de levering, lagere kwaliteit van de producten of diensten en slechte communicatie.
 • Lage medewerker tevredenheid: Medewerkers raken gefrustreerd door omslachtige werkwijzen, veel rework en het gebrek aan vooruitgang. Dit leidt op den duur tot een hoog personeelsverloop.
 • Gebrek aan innovatie en creativiteit: De organisatie raakt vastgeroest in routinetaken en werkwijzen waardoor er geen ruimte is voor innovatie en creativiteit.
 • Missen van kansen: De organisatie is niet wendbaar en kan niet snel genoeg inspelen op veranderingen in de markt en de klantbehoefte waardoor een achterstand op de concurrentie ontstaat.
 • Veel bedrijfsmiddelen: De organisatie heeft onevenredig veel bedrijfsmiddelen nodig om het werk uit voeren. In vergelijking tot andere organisaties hebben zij meer tijd, arbeid en materialen nodig om dezelfde output te leveren.

Vervolgens is het verleidelijk om aan symptoombestrijding te doen, bijvoorbeeld door programma’s te starten om de klanttevredenheid te verhogen of door extra HR-effort te stoppen in de ontwikkeling van medewerkers. Deze acties zullen op de korte termijn even het gewenste resultaat hebben, maar voor blijvende prestatieverbetering zal de oorzaak aangepakt moeten worden met procesoptimalisatie.

Alle termen op een rij

De verschillende termen voor procesmanagement uitgelegd, waaronder procesoptimalisatie

In onze huidige zakelijke wereld is het soms lastig om door het verschil tussen alle verschillende termen nog te duiden. Er lijkt voor alles wel een aanpak, methode, filosofie of toepassing te zijn. Daarom duiden we hier in het kort de verschillende termen die wij gebruiken.

 • Continu verbeteren: Continu verbeteren is wat ons betreft de overkoepelende paraplu waaronder verbeteren binnen de organisatie valt. Dit omvat alles wat leidt tot een cultuur van continu verbeteren, van het verbeteren van bedrijfsprocessen tot de teamdynamiek, de strategische inrichting en de interne verbeterorganisatie.
 • Procesmanagement: Dit is het gecentraliseerde management van alle processen in de organisatie. Binnen het vakgebied worden alle processen inzichtelijk gemaakt, de onderlinge verbanden geduid en vanuit een systemische benadering worden mogelijke verbetering gedefinieerd.
 • Kwaliteitsmanagement: Dit is de vorm van management dat zich richt op het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van een product, proces of dienst. De nadruk ligt hierbij op de woorden ‘zo hoog mogelijk’, dat impliceert namelijk dat het nooit af is en dat de kwaliteit continu verbeterd moeten worden.
 • Procesoptimalisatie: In het kader van het hierboven genoemde kwaliteitsmanagement, beschouwen we procesoptimalisatie als het deel dat gericht is op de bedrijfsprocessen. Ook hier wordt gestreefd naar ‘zo hoog mogelijke’ kwaliteit in de processen wat betekent dat procesoptimalisatie een continu proces is.
 • Procesverbetering: Procesverbetering is de actie die voortvloeit uit procesoptimalisatie, procesmanagement en/of kwaliteitsmanagement. Over het algemeen wordt het gedefinieerd als een gerichte actie, met een duidelijk begin- en eindpunt, waarbij concrete prestatieverbetering beoogd wordt.

Procesoptimalisatie als onderdeel van de strategie

Succesvolle procesoptimalisatie is geen eenmalige of losstaande actie. Het is een oneindig proces waarbij de organisatie streeft naar continue procesverbetering en dit streven omzet in structuur van de organisatie, ontwikkeling van medewerkers en de manier van werken binnen de organisatie. Procesoptimalisatie is een strategische keuze van de organisatie om te werken aan Operational Excellence en een cultuur van continu verbeteren te realiseren binnen de organisatie.

Dat betekent overigens niet dat de resultaten lang op zich hoeven laten wachten. In de praktijk zien we dat directe resultaatverbetering aan de hand van beproefde methodes al binnen 6-8 weken gerealiseerd kan worden. Om deze resultaatverbetering te borgen voor de langere termijn kan tegelijkertijd gewerkt worden aan het stimuleren van een cultuur van continu verbeteren. Dus, direct rendement op de investering in procesverbetering en blijvende prestatieverbetering door een goede borging binnen de organisatie.

Om organisaties te begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren hebben we een model en aanpak ontwikkeld waarmee we focus aanbrengen op de vier elementen die leiden tot een succesvolle transformatie. Lees hier meer over dit model en onze aanpak.

Methodes voor procesoptimalisatie

Voor het optimaliseren van processen zijn verschillende beproefde methodes beschikbaar. De meest bekende zijn Lean, Lean Six Sigma en Agile. Tot een paar jaar geleden was het gangbaar om als organisatie één van deze methodes te kiezen en enkel de werkwijzen, tools en technieken van die methode toe te passen.

De huidige wereld (VUCA) vraagt van organisaties dat ze wendbaar en flexibel zijn. En om dat te bewerkstelligen moeten zij in het kader van procesverbetering ook een holistische aanpak hanteren waarbij elementen uit de beproefde methodes gecombineerd worden met best-practices uit verandermanagement, gedragsverandering en digitalisering (zoals RPA en Process Mining). Hiermee vervagen de grenzen tussen de verschillende methodes en ontstaat een flexibele benadering voor procesoptimalisatie en continu verbeteren.

Resultaten van continu procesoptimalisatie en procesverbetering

Door procesoptimalisatie te plaatsen binnen een overkoepelende aanpak voor continu verbeteren is er geen eindpunt. De resultaten kunnen altijd verbeterd worden en binnen de organisatie ontstaat een cultuur waar iedere laag hier als natuurlijk naar streeft. Waar we met diagnosetools als de Quickscan of de volwassenheidsscan wel een duidelijke nulmeting doen, is er geen eindmeting. Er is namelijk geen eindpunt.

Uiteraard worden er meer dan genoeg voortgangsmetingen gedaan, waardoor de resultaten van procesoptimalisatie goed te definiëren zijn. Afhankelijk van de doelstellingen voor procesoptimalisatie kunnen organisaties de volgende resultaatverbetering realiseren:

 • Doorlooptijden: Reductie van 20% tot 30% van de tijd die nodig is om een product van fabricage tot levering te brengen.
 • Kosten: 15% tot 30% kostenbesparing op operationeel niveau.
 • Fouten en Defecten: Afname van 25% tot 40% van defecte producten of diensten die anders zouden moeten worden gecorrigeerd.
 • Klanttevredenheid: Stijging van de klanttevredenheid van 10% tot 20%.
 • Bedrijfsmiddelen: Reductie van 20% tot 40% in het gebruik van materialen, tijd en arbeid.
 • Voorspelbaarheid: Toename van 15% tot 25% in de consistentie van prestaties.
 • Time-to-Market: Verkorting van 20% tot 30% van de tijd die nodig is om een nieuw product te ontwikkelen en te lanceren.
 • Medewerkerstevredenheid: Stijging van 10% tot 15% in medewerkerstevredenheid.
 • Concurrentiepositie: Toename van 10% tot 20% in marktaandeel en groei in vergelijking met concurrenten.
 • In de afgelopen jaren hebben we een groot aantal organisaties begeleid bij het implementeren van procesoptimalisatie en het realiseren van een cultuur van continu verbeteren. Bij de businesscases lees je over de resultaten die we hiermee gerealiseerd hebben, zoals de drukkerij waar we ruim 200% rendement hebben gerealiseerd op de investering in procesoptimalisatie.

  Even sparren?

  Wil je meer weten over procesoptimalisatie of de begeleiding die wij organisaties hierbij bieden? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

  Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.

  Zelf verbetering realiseren?

  Zoals we hierboven al beschreven zijn er een aantal beproefde methodes voor de verbetering van processen. Deze methodes zijn veelal onderdeel van een bredere filosofie waarbinnen ook elementen uit gedrags- en cultuurverandering behandeld worden.

  De kennis en vaardigheden om aan de hand van deze methodes zelf aan de slag te gaan kun je leren tijdens gerichte training en opleiding. Hieronder hebben we een aantal van de meest relevante opleidingen voor je verzameld. Afhankelijk van jouw rol binnen de organisatie, de mate waarin jij je bezig gaat houden met procesoptimalisatie en jouw ambitie bepalen welke opleiding het meest geschikt is.

  Heb je hulp nodig bij het maken van een keuze of wil je weten welke waarde deze opleidingen voor jou bieden? Neem dan even contact op met onze opleidingsadviseurs via 020 – 345 3015 of inschrijven@upd.nl

  Trainingen die gericht zijn op procesoptimalisatie en procesverbetering

  Trainingen en opleidingen