Accounting voor Lean - Krijg grip op de toekomst

Accounting voor Lean

Meet de prestatie en krijg grip op de toekomst

Accounting, iedere organisatie heeft deze functie belegd. Maar in hoeverre voegt accounting waarde toe aan de organisatie? En kan dat niet beter?

accounting voor lean

Met Accounting voor Lean wordt accounting op een andere manier gedaan. Het gevolg is dat organisaties écht inzicht krijgen in de prestatiefactoren en maximale waarde gaan creëren voor klanten.

Huidige accountingsysteem bestaat al 100 jaar

Als we terugkijken naar de geschiedenis, zien we dat het huidige accountingsysteem al 100 jaar bestaat. En dat is best vreemd. In de afgelopen 100 jaar is de wereld ontzettend veranderd. Het is dan ook niet verrassend dat het accountingsysteem eigenlijk niet meer aansluit op de huidige behoeften.

De rol van accounting

De rol van accounting is binnen veel organisaties een specialistisch vakgebied dat draait om maandafsluitingen, financiële rapportages en veel boekhoudkundig werk. Het product van accounting zijn rapportages die altijd naar het verleden kijken, geen grip bieden om het in de toekomst beter te doen en waarvan alleen de specialisten de inhoud begrijpen.

Accounting is ontegenzeggelijk noodzakelijk. Maar wij geloven dat accounting meer kan zijn dan noodzakelijk. Dat het een essentiële succesfactor kan zijn voor organisaties door het creëren van het nodige inzicht op het juiste moment. Zodat de echte waarde van de organisatie inzichtelijk wordt en medewerkers grip krijgen op hun werk.

Accounting voor Lean

Accounting voor Lean is een vertaling van het Lean gedachtegoed naar de boekhouding. Ter ondersteuning van een Lean organisatie bij het optimaal waarde creëren voor de klanten.

Volledig in lijn met Lean is deze methodiek niet eindig. Het is een continue reis waarin verbeteringen stapsgewijs worden doorgevoerd. Een reis waarbij al snel gemerkt wordt dat Accounting voor Lean:

  • Eenvoudig te gebruiken en voor iedereen begrijpelijk is
  • Bruikbare prestatiemetingen voor de waardestromen levert
  • Betrouwbare financiële informatie biedt welke niet wordt verstoord en gecompliceerd door de toewijzing van overheadkosten
  • Verbetering van de waardestromen stimuleert
  • Het boekhoudproces vereenvoudigt en weinig onderhoud vraagt
  • Het bestaan – en toewijzing van – indirecte kosten tegengaat

Dit alles leidt tot een accountingsysteem waar:

  • Financiële gegevens altijd volledig inzicht geven in de prestaties
  • Financiële stuurinformatie betrouwbaar is
  • De echte waarde van een organisatie direct inzichtelijk is
  • Iedereen binnen de hele organisatie de nodige financiële informatie kan lezen en begrijpen

Accounting voor Lean inzetten

Accounting voor Lean begint bij het logische startpunt; de klant. De waardestromen staan centraal binnen Accounting voor Lean. Vanaf daar wordt inzichtelijk hoe de waarde wordt gecreëerd voor de klant en waar de verspillingen zitten. De accountingafdeling helpt om dit inzicht te krijgen en om daar prestatiemetingen aan te verbinden.

Net als Lean Thinking kent Accounting voor Lean geen eindpunt. Het is een continu lerend proces waar continue verbetering het doel is. Waar deze reis precies begint en hoe deze er uitziet is per organisatie anders.

Meer weten over Accounting voor Lean?

We kunnen boeken vol schrijven over Accounting voor Lean, maar dat is niet nodig. De toepassing in de praktijk is veel belangrijker. Wil je weten wat Accounting voor Lean voor jouw organisatie kan betekenen? Of wil je weten wat een logisch startpunt is? Neem dan even contact met ons op via 020 – 345 3015, we helpen je graag op weg!