Wat is Belbin en wat is de waarde voor organisaties? | UPD

Wat is Belbin?

Leer de talenten en valkuilen van mensen herkennen

Hoe kan het toch dat het ene team succesvoller is dan andere? En specifieker nog; hoe kan het dat een team van zeer getalenteerde individuen minder succesvol is dan een team wat de beschikking heeft over bescheidener kwaliteiten? Het teamrolmodel van Belbin geeft hier antwoord op.

Wat is Belbin en hoe pas je het toe in een transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

De Engelse psycholoog Meredith Belbin deed elf jaar lang onderzoek naar de effectiviteit van teams. Samen met zijn team bestudeerde hij honderden teams in de meest uiteenlopende situaties. Tijdens het onderzoek hebben ze het gedrag vastgelegd en in categorieën onderverdeeld. Deze categorisering heeft uiteindelijk geleid tot het teamrolmodel van Belbin.

Negen teamrollen binnen het teamrolmodel

In de categorisering tijdens het onderzoek onderscheidde Belbin een vakinhoudelijke rol, een organisatorische rol en een karakterrol die hij later teamrol is gaan noemen. De teamrollen worden gevormd door een combinatie van karaktereigenschappen en beschrijven de manier waarop iemand zich gedraagt en omgaat met anderen. Het is hierbij belangrijk om te onthouden dat Belbin en de teamrollen zich richt op de manier waarop mensen zich gedragen in teamverband. Het teamrolmodel is dus geen karakter- of persoonlijkheidstest op persoonsniveau.

Het onderzoek van Belbin heeft geleid tot 9 verschillende teamrollen. Voor een helder overzicht van de teamrollen, kun je hier verder lezen.

Het teamrolmodel in een cultuur van continu verbeteren

Een belangrijke conclusie van Belbin was dat homogene teams – vanuit een teamrolperspectief – minder succesvol zijn dan diverse teams. Oftewel, een goede spreiding van verschillende teamrollen in een team is een belangrijk ingrediënt voor het succes van het team. Het is echter niet het enige ingrediënt, binnen het team moeten teamleden ook de vrijheid en veiligheid voelen om elkaars kwaliteiten te herkennen, te benoemen en hierop in te spelen. En daarbij zijn er nog een aantal pijlers die bijdragen aan het succes van het team. Lees daarvoor ‘7 pijlers voor succesvolle teams‘.

Een succesvolle transformatie naar een cultuur van continu verbeteren vraagt enerzijds om effectieve, goed presterende teams. Anderzijds vraagt het om een organisatiecultuur waarin mensen de veiligheid ervaren en vaardigheden hebben om elkaar aan te spreken, feedback te geven en van elkaar te leren. Voor beide elementen biedt het teamrolmodel van Belbin een stevig fundament.

Elementen voor een succesvolle transformatie

Een succesvolle transformatie naar een continu verbeterende organisatie wordt voor een groot deel gerealiseerd op de werkvloer. Daar wordt continu verbeteren in de praktijk gebracht en moet het worden opgenomen in het DNA van de medewerkers. De mensen en de manier waarop zij samenwerken zijn daarmee een belangrijke succesfactor voor de transformatie.

De ervaring leert dat er vier onderling samenhangende elementen zijn die samen zorgen voor een succesvolle transformatie, waarbij het menselijk aspect er één van is. Lees via onderstaande link meer over de vier elementen voor een succesvolle transformatie en het model dat wij hiervoor hebben ontwikkeld.

Vier elementen voor een succesvolle transformatie

Meer weten?

Wil je meer weten over het teamrolmodel van Belbin of hoe je het kunt toepassen om teams effectiever te laten samenwerken? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.