Lean voor managers opleiding

Verstevig Lean binnen de organisatie als leidinggevende

Een continu verbeterende organisatie wordt vooral op de werkvloer gerealiseerd, maar de rol van leidinggevende mag hierbij niet onderschat worden. Als directie, managementteam of directe leidinggevende heb je een belangrijke sturende en faciliterende rol in het verstevigen van Lean op operationeel niveau. Tijdens de Lean voor managers opleiding krijgen deelnemers de kennis en vaardigheden aangereikt om een significante bijdrage te leveren aan het operationaliseren van het Lean systeem binnen de organisatie.

Lean voor managers opleiding - verstevig lean als leidinggevende

De inhoud van de Lean voor Managers opleiding wordt toegespitst op de situatie en dynamiek van de organisatie. Daarom is deze opleiding alleen beschikbaar als incompany opleiding.

Lean voor Managers opleiding in vogelvlucht

Leidinggevenden binnen een Lean-organisatie hebben een belangrijke rol in het vertalen van strategische doelstellingen naar operationele sturing. Verder hebben zij een leidende rol in het creëren van een cultuur van continu verbeteren binnen de teams en ze creëren de operationele stabiliteit waarop de teams kunnen verbeteren.

Al deze onderwerpen hebben een logische plek in de Lean voor Managers opleiding. We richten ons hierbij vooral op de toepassing in de praktijk, volgens het principe van: Voordoen, samen doen, zelf doen.

 • Voordoen – Tijdens de 4 theoriedagen
 • Samen doen – Tijdens het praktijkdagdeel
 • Zelf doen – Tijdens individuele coaching

Door de opleiding langs deze aanpak op te bouwen, worden de deelnemers gestimuleerd om de theorie direct toe te passen. En daarbij beschikken ze na afloop van de opleiding over werkende – en gevalideerde – verbeter- en prestatieborden (visueel management).

Voor wie is de Lean voor Managers opleiding?

Zoals eerder beschreven richten we ons tijdens de opleiding op het operationaliseren van het Lean-systeem binnen de organisatie. Daarmee is de opleiding gericht op alle leidinggevenden binnen een Lean-organisatie die verantwoordelijk zijn voor de directe aansturing van teams en medewerkers.

Voor het ontwerpen, initiëren en begeleiden van de organisatietransformatie naar een lean-organisatie op strategisch niveau is dit programma niet geschikt. Hiervoor hebben we de Master Black Belt opleiding ontwikkeld, waarin je voorbereid wordt op de rol van strategisch programmamanager.

Inhoud van de opleiding

Tijdens de Lean voor managers opleiding worden deelnemers begeleid bij het vertalen van de missie, visie, doelen en strategie van de organisatie naar meetbare, dagelijkse verbeteringen en een cultuur van continu verbeteren. Het opleidingsprogramma bevat zowel de langcyclische als de kortcyclische sturing en de deelnemende leidinggevenden leren om de verbinding tussen deze twee te maken. Het programma omvat:

 • Langcyclisch sturen en verbeteren:
  • Richting geven: Een duidelijke koers bepalen en verbeteringen inrichten op het creëren van meerwaarde voor de klant.
  • Doelen: Wat moet er op de langere termijn bereikt worden en hoe kun je dat concreet maken met behulp van Policy Deployment, KPI’s, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling?
  • Executie: Hoe gaan de doelen bereikt worden en wat is daarvoor nodig op het gebied van strategierealisatie, Lean leiderschap, coaching (Kata coaching) en de vertaling naar kortcyclische sturing?
 • Kortcyclisch sturen en verbeteren:
  • Sturing: Het inrichten van operationeel management met behulp van Lean Operational Management.
  • Voice of the Customer: Faciliteren van de klantdialoog en het ophalen en verwerken van klantfeedback.
  • Prestatiedialoog: Voeren van de het juiste gesprek over de prestaties tijdens een dagstart of weekstart.
  • Leiderschapsvaardigheden: De rol van de leidinggevende in het sturen en faciliteren van continue verbetering binnen zelforganiserende teams.
  • Continu verbeteren: Door het centraal stellen van verbetering van resultaten (vanuit een klantperspectief) vanuit samenwerking en gedeelde doelen.

Coaching

De deelnemers worden tijdens de opleiding begeleid door middel van 1-op-1 coaching. De coaching van de medewerkers gebeurt tijdens en na de de bordbesprekingen van de dagstart en de prestatiedialoog op de werkvloer. Hierbij coachen we zowel op de techniek van de bordbesprekingen als op het leiderschap en gedrag. Tijdens de coaching maken we gebruik van de Belbin teamrollen van de deelnemers en hun team.

Opbrengst van de Lean voor Managers opleiding

Na deze opleiding begrijpen de deelnemers hoe het Lean-systeem binnen de organisatie werkt en hoe dat in de praktijk wordt toegepast. Ze weten daarbij wat hun eigen rol als Lean leider is en hoe ze dit moeten invullen. Concreet betekent dit dat na afloop van de opleiding:

 • Deelnemers weten hoe zij het Lean-systeem kunnen activeren en inzetten om strategische en operationele doelen te realiseren.
 • Deelnemers commitment kunnen realiseren door middel van story-telling en een persoonlijk authentiek veranderverhaal.
 • Deelnemers strategische doorbraken, jaardoelen en afdelings- en teamdoelen kunnen realiseren met het juiste commitment en eigenaarschap van teamleden.
 • Deelnemers aan de hand van de volwassenheidsscan de Lean volwassenheid van zijn/haar afdeling of team in kaart kan brengen en hiermee verbeterpotentieel concreet kan maken.

Meer weten?

Vul onderstaand formulier in voor meer informatie over de Lean voor Managers opleiding of om met ons van gedachten wisselen hoe de opleiding kan bijdragen aan het realiseren van de continu verbeterdoelen binnen jouw organisatie. Wij nemen na ontvangst van de gegevens zo snel mogelijk contact met je op.

Contact