UPD lanceert Lean Digital

Daadwerkelijk waarde leveren met digitale oplossingen

Het digitaliseren van service- en productieprocessen is al jaren gaande. En in toenemende mate worden digitale oplossingen ingezet om verbeterprogramma’s te versterken. Toch lukt het maar weinig organisaties om significante waarde uit digitale oplossingen te halen. Reden genoeg voor een specifieke en effectieve aanpak om organisaties hierbij te ondersteunen. Hiertoe hebben wij een Lean Digital aanpak met een bijbehorend Lean Digital Capabilities-model ontwikkeld.

Lean Digital Aanpak UPD

De essentie van de aanpak en het model – wat gebaseerd is op Lean Thinking – is om organisaties te helpen bij het identificeren, implementeren en adopteren van digitale oplossingen ten behoeve van procesoptimalisatie. Deze aanpak is erop gericht dat organisaties er zelfstandig mee aan de slag kunnen.

Gericht verbeteren en digitaliseren

Digitalisering en digitale transformatie zijn wellicht de grootste modewoorden van de huidige tijd. Enerzijds bieden ze organisaties een prachtig perspectief: hogere klantwaarde, effectievere processen en lagere kosten. Tegelijkertijd geven ze organisaties een unheimisch en onzeker gevoel. Want waar moet je beginnen? Wat is de beste digitale oplossing? En hoe kun je gebruik maken van de technologie zonder de hele bedrijfsvoering op zijn kop te zetten?

De oorzaak voor deze onzekerheid ligt voor een deel in ‘the fear of missing out’, de angst om de boot te missen. Maar het komt voornamelijk voort uit het overweldigende karakter van het begrip digitalisering. De scope is niet helder gedefinieerd en door de snelle technologische ontwikkeling blijft het continu uitdijen. “Met behulp van de Lean Digital aanpak helpen we organisaties om te focussen op de digitale kansen binnen de eigen organisatie en niet op het complexe speelveld wat digitalisering heet”, stelt Jof Houben, partner bij UPD.

Met de Lean Digital aanpak wordt digitalisering binnen de scope van verbeterprogramma’s geplaatst. Hiermee voorkomen we dat digitalisering te groot, onbeheersbaar en ongrijpbaar wordt. De aanpak helpt organisaties om te denken vanuit een waardestroomperspectief en van daaruit digitale oplossingen te identificeren, implementeren en adopteren. Jof: “We helpen organisaties om zichzelf niet af te vragen ‘hoe ze moeten digitaliseren’, maar ‘waar digitale oplossingen ze kunnen helpen naar duurzame proces- en prestatieverbetering en hoe ze deze moeten implementeren’.

Ontwikkeling van vaardigheden als basis

Het model dat wij gebruiken voor de Lean Digital aanpak richt zich op het ontwikkelen van de nodige vaardigheden bij medewerkers binnen een organisatie. Deze vaardigheden, een combinatie van harde en zachte factoren, zijn onderverdeeld in drie aandachtsgebieden:

  1. Het kunnen identificeren van procesknelpunten en daarbij passende digitale oplossingen (hot spots) fysiek of niet fysiek die processen beter, sneller en goedkoper maken.
  2. Het kunnen implementeren van de oplossingen op een Agile gebaseerde aanpak afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de technologie.
  3. Het kunnen adopteren van procesinnovatie door een organisatiecultuur te ontwikkelen die de juiste voedingsbodem heeft voor een innovatieve transformatie.

Binnen het model worden 6 veelbelovende en bewezen succesvolle digitale oplossingen uitgebreider behandeld: Robotic Process Automation (RPA), Advanced Analytics (AA), Augmented Reality (AR), Blockchain, Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI).

Deze digitale oplossingen zijn actueel, toepasbaar voor veel organisaties en dragen direct bij aan duurzame resultaatverbetering. Het Lean Digital Capabilities Model helpt organisaties dus om enerzijds de nodige vaardigheden te ontwikkelen, terwijl direct de eerste stappen gemaakt worden met bewezen effectieve digitale oplossingen.

Verbeterprogramma’s en digitale oplossing zijn onlosmakelijk verbonden

Het is bijna ondenkbaar dat digitale oplossingen geen onderdeel zijn van een verbeterprogramma. Het kunnen identificeren van digitale kansen is wat ons betreft een essentiële vaardigheid voor iedere verbeterprofessional”, vult Jof Houben, directeur bij UPD en verantwoordelijk voor de UPD Academy, aan.

Op de vraag of iedere verbeterprofessional dan ook software-kennis moet hebben is hij stellig: “Nee. Tenminste niet op het niveau van een programmeur. Ze moeten wel weten welke software bestaat, wat deze software kan en wat het niet kan. Maar de exacte werking en inrichting laten we over aan andere professionals.

In dat kader hebben we al een aantal partnerschappen gesloten en zullen er in de toekomst nog een aantal volgen. Deze partners zijn experts op het vakgebied en/of de software voor een bepaalde digitale oplossing. Ze zijn gekozen op basis van een gedeelde visie op continu verbeteren, digitalisering, kwaliteit en dienstverlening. “Onze partners verzorgen de softwarematige implementatie van de digitale oplossing, volledig in lijn met onze visie en onze kwaliteitsstandaarden”, aldus Jof.

Scope en koers zijn helder

Waar het onderwerp ‘digitalisering’ soms nog onduidelijk is afgebakend, hebben wij hier een duidelijke keuze in gemaakt. “Wij helpen onze klanten om verbeterprogramma’s effectiever te maken door gerichte inzet van één of meerdere digitale oplossing(en). Dat betekent dat we ons niet wagen aan vernieuwing van de IT-infrastructuur of andere IT-gerelateerde zaken. De digitale oplossingen die we aanraken met Lean Digital moeten in principe stand-alone kunnen functioneren, zonder invloed te hebben op de bestaande backbone”, legt Jof uit.

In de afgelopen periode is de eerste training ontwikkeld en verzorgd en zijn verschillende RPA- implementaties uitgevoerd. Jof: “Daarbij zijn we in gesprek met een aantal organisaties die onze trainingen op het gebied van Lean Digital willen opnemen in de interne academie. Het is goed om te merken dat organisaties de uitdagingen op het gebied van digitalisering herkennen en in onze aanpak en model een geschikte oplossing zien.

Dat betekent nog niet dat we nu klaar zijn met de ontwikkeling. In de aankomende periode wordt gewerkt aan een uitbreiding van het trainingsaanbod, het – waar nodig – aanvullen van de kennis van de trainers en consultants en integratie van Lean Digital binnen de bestaande consultingpropositie op het gebied van Continu Verbeteren. “En dan nog zijn we er niet”, vervolgt Jof. “Ik verwacht dat digitalisering de aankomende jaren in toenemende mate op ons vizier komt te staan. De ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en we blijven altijd zoeken naar nieuwe digitale oplossingen die de resultaten van onze klanten kunnen verbeteren. Maar dat is het mooie van de Lean Digital aanpak: wanneer de organisatie over de nodige vaardigheden beschikt, maakt het niet meer uit hoeveel digitale oplossingen ze besluiten in te zetten.