Verbind, verbeter, vernieuw. Join the Spark* | UPD

UPD

Missie en Visie

In 2002 startte onze reis onder de naam Plus Delta. Geboren uit een gedeelde overtuiging dat er nog zó veel te verbeteren is in Nederland. En met de ambitie om mensen maximale waarde te laten toevoegen binnen organisaties.

In de afgelopen jaren zijn we gegroeid, van naam veranderd en is onze uitstraling aangepast. Maar de ambitie en drive zijn nooit veranderd.

Onze missie

Wij helpen organisaties om te komen tot strategierealisatie en continu verbeteren. Oftewel we helpen ze om de ‘juiste dingen te doen’ en ‘de juiste dingen goed te doen’. Van strategie tot en met operatie, van processen tot en met mensen. Dat doen wij door het potentieel van organisaties, teams en individuen te ontsluiten, ontwikkelen en benutten.

Onze resultaatgebieden…

De bijdrage die wij leveren

In onze dienstverlening leveren wij een actieve bijdrage aan de winst van organisaties en instellingen, terwijl we tegelijkertijd ook de werkomgeving van mensen leuker, resultaatgerichter en zinvoller maken. Wij geloven dat we als organisatie ook een verantwoordelijkheid hebben om de leefomgeving voor iedereen een stapje beter te maken. Daarom verbinden wij onze activiteiten aan 5 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Door deze verbinding zorgen we dat ons werk niet alleen voor ons en onze klanten impact heeft, maar dat we continu bijdrage aan betere wereld. Voor nu en in de toekomst.

Gezondheidszorg voor iedereen

Wij zetten ons actief in voor betere zorg die betaalbaar is voor iedereen. Dit doen we door de begeleiding van instellingen binnen de zorgsector.

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Wij geloven dat onderwijs niet alleen waarde moet bieden aan studenten, maar ook aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Daarom helpen wij vanuit de Squad Onderwijs, onderwijsinstellingen en teams om vanuit eigen kracht duurzaam te verbeteren en te vernieuwen. Zo kunnen ze kwalitatief goed onderwijs bieden wat van waarde is voor de student, maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor nu en in de toekomst.

Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

UPD is dé partner van vele bedrijven in zowel de maakindustrie als de dienstensector om de ambities op gebied van groei en innovatie te verwezenlijken en hierbij het werk veilig, efficiënt, effectief en aantrekkelijk te houden voor de medewerkers.

Infrastructuur voor duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie

UPD is dé partner van vele bedrijven in zowel de maakindustrie als de dienstensector om de ambities op gebied van groei en innovatie te verwezenlijken en hierbij het werk veilig, efficiënt, effectief en aantrekkelijk te houden voor de medewerkers.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Wij geloven in een efficiënte en effectieve overheid waarbij de dienstverlening naar de burgers centraal staat. Dit geven we vorm door de dienstverlening voor de overheid.

Onze visie

We leven in een disruptieve tijd, in een wereld die sneller verandert dan ooit. Wij geloven dat onze wereld nooit meer gaat stoppen met veranderen, dat veranderingen elkaar sneller zullen opvolgen. En dat het effect van de verandering exponentieel zal toenemen. Wij zien een wereld die continu in beweging is.

Een wereld waarin mensen en organisaties zich continu moeten aanpassen om succesvol te blijven. Wij geloven dat – ongeacht wat er verandert in de wereld – het potentieel in mensen en de capaciteit om in te spelen op veranderende omstandigheden de cruciale succesfactoren zijn.

Hierdoor zien wij een wereld vol kansen, waar veel anderen een wereld vol bedreigingen zien. Een wereld vol technologische woorden als automatisering, digitalisering, robotisering. Wij zien een wereld waar de techniek vrijwel alles kan en toegankelijk is voor iedereen. Hierdoor krijgen mensen een doorslaggevende rol in het succes van organisaties. Als technologie geen concurrentievoordeel meer oplevert, worden mensen des te belangrijker.

Deze overtuiging is leidend in onze dagelijkse praktijk. Dus helpen we onze klanten om écht wendbaar te worden, hun klant centraal te stellen en het menselijk talent binnen de organisatie te benutten. Zo dragen we actief bij aan organisaties die wendbaar en slagvaardig zijn. Voor nu en in de toekomst.