Onze missie, visie en bijdrage aan de wereld van morgen

Wendbare en toekomstbestendige organisaties en samenleving

In 2002 startte onze reis onder de naam Plus Delta. Geboren uit een gedeelde overtuiging dat er nog zó veel te verbeteren is in Nederland. En met de ambitie om mensen maximale waarde te laten toevoegen binnen organisaties.

In de afgelopen jaren zijn we gegroeid, van naam veranderd en is onze uitstraling aangepast. Maar de ambitie en drive zijn nooit veranderd.

Onze missie

Bij UPD helpen we organisaties en instellingen om in te kunnen spelen op de snel veranderende wereld door hen te begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren. Samen met onze opdrachtgevers creëren we organisaties die maximale waarde leveren voor klanten en stakeholders, waarbinnen alle medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn en waar prestaties continu verbeterd worden. Hiermee vergroten we het succes en de groei van onze opdrachtgevers en zorgen we dat zij wendbaar en toekomstbestendig worden.

Dit doen we voor (semi-)publieke en private organisaties en instellingen waarbij we ons richten op de vier elementen die gezamenlijk leiden tot een succesvolle transformatie: organisatie, strategie, processen en mensen. Met behulp van onze expertise op het gebied van continu verbeteren, verandermanagement, teamontwikkeling, leiderschap en ontwikkeling van medewerkers werken we aan meetbare en blijvende prestatieverbetering voor onze opdrachtgevers.

Een toekomstbestendige samenleving

Organisaties en instellingen zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en daarmee van onze economie en samenleving. Door hen te begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren leveren we een directe bijdrage aan de toekomstbestendigheid van onze samenleving. Maar dan zijn we er nog niet. Wij geloven dat we als organisatie ook een verantwoordelijkheid hebben om de leefomgeving voor iedereen een beetje beter te maken. Daarom verbinden we ons werk aan 5 van 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De bijdrage die wij leveren

In onze dienstverlening leveren wij een actieve bijdrage aan de winst van organisaties en instellingen, terwijl we tegelijkertijd ook de werkomgeving van mensen leuker, resultaatgerichter en zinvoller maken. Wij geloven dat we als organisatie ook een verantwoordelijkheid hebben om de leefomgeving voor iedereen een stapje beter te maken. Daarom verbinden wij onze activiteiten aan 5 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties;

  • Gezondheidszorg voor iedereen
  • Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
  • Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
  • Infrastructuur voor duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie
  • Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Door deze verbinding zorgen we dat ons werk niet alleen voor ons en onze klanten impact heeft, maar dat we continu bijdrage aan betere wereld. Voor nu en in de toekomst.

En daarbij hebben we een aantal initiatieven en samenwerkingsverbanden opgezet waarmee we goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen. Zo bieden we medewerkers van goededoelenorganisaties de kans om gratis deel te nemen aan onze trainingen en ondersteunen we War Child en UAF bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen. Je leest er meer over in ons MVO beleid.

Naar het MVO beleid

Onze visie

We leven in een disruptieve tijd, in een wereld die sneller verandert dan ooit. Wij geloven dat onze wereld nooit meer gaat stoppen met veranderen, dat veranderingen elkaar sneller zullen opvolgen. En dat het effect van de verandering exponentieel zal toenemen. Wij zien een wereld die continu in beweging is.

Een wereld waarin mensen en organisaties zich continu moeten aanpassen om succesvol te blijven. Wij geloven dat – ongeacht wat er verandert in de wereld – het potentieel in mensen en de capaciteit om in te spelen op veranderende omstandigheden de cruciale succesfactoren zijn.

Hierdoor zien wij een wereld vol kansen, waar veel anderen een wereld vol bedreigingen zien. Een wereld vol technologische woorden als automatisering, digitalisering, robotisering. Wij zien een wereld waar de techniek vrijwel alles kan en toegankelijk is voor iedereen. Hierdoor krijgen mensen een doorslaggevende rol in het succes van organisaties. Als technologie geen concurrentievoordeel meer oplevert, worden mensen des te belangrijker.

Deze overtuiging is leidend in onze dagelijkse praktijk. Dus helpen we onze klanten om écht wendbaar te worden, hun klant centraal te stellen en het menselijk talent binnen de organisatie te benutten. Zo dragen we actief bij aan organisaties die wendbaar en slagvaardig zijn. Voor nu en in de toekomst.

Meer weten?

Heb je een vraag over ons toekomstbeeld, onze dienstverlening of de goede doelen die we ondersteunen? We vertellen er graag meer over. Neem contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.