Blijvende prestatieverbetering

In korte tijd naar meetbare en blijvende verbetering

Sneller, slimmer, beter, efficiënter. De wereld verandert in een ongekend tempo en organisaties moeten meebewegen om te voorkomen dat ze ingehaald worden door de concurrentie. In deze complexe en volatiele (VUCA) wereld kunnen performance uitdagingen flinke hoofdpijndossiers zijn. Door organisaties te helpen bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren, kunnen zij blijvende prestatieverbetering realiseren. En tegelijkertijd werken aan de klanttevredenheid, betrokken medewerkers en het lerend vermogen van de organisatie.

Blijvende prestatieverbetering

Betrouwbare, duurzame en voorspelbare prestaties zijn de fundering van veel organisaties. Andersom leiden onvoorspelbare of onbetrouwbare prestaties vaak tot een flinke capaciteitsdruk. Medewerkers zijn dan teveel tijd kwijt met het blussen van brandjes en hebben te weinig tijd over voor structurele verbetering. De prestaties vormen dan een rem op de groei en het behalen van de ambities.

Transformatie naar een cultuur van continu verbeteren

Performance uitdagingen, tegenvallende prestaties en onbetrouwbaarheid in processen worden veelal opgelost met een lokale quick-fix. Op het punt waar de prestatie achterblijft of een proces faalt wordt een interventie gedaan om het in de toekomst te voorkomen. En vaak bestaat die quick-fix uit mensenwerk; een extra controle van de machine, een extra overlegmoment, een extra in-processmeting of een extra kwaliteitscontrole. En voor we het ons realiseren hebben we een systeem gecreëerd wat bestaat uit een verzameling van interventies.

Wij geloven niet in quick-fixes. Ze fungeren namelijk veelal als een masker voor het daadwerkelijke probleem. De sleutel tot succes ligt in het realiseren van een cultuur van continu verbeteren. Dit bevordert een mindset waarbinnen medewerkers een diepgaand begrip van processen ontwikkelen en met dit begrip structurele oplossingen kunnen ontwikkelen. Zo worden niet alleen de symptomen behandeld maar wordt de kern van problemen aangepakt. De ervaring leert dat de eerste stappen naar een cultuur van continu verbeteren niet lang hoeft te duren en dat structurele oplossingen vaak in dezelfde tijd gerealiseerd kunnen worden als een quick-fix.

Elementen voor een succesvolle transformatie

De reis naar een cultuur van continu verbeteren kent geen standaard route naar succes. Iedere organisatie is uniek en heeft eigen behoeften en doelstellingen. De elementen die het succes van de reis bepalen zijn daarentegen wel voor iedere organisatie gelijk. Deze elementen hebben we verzameld in het UPD model.

Lees verder

Blijvende prestatieverbetering

Zijn er uitdagingen op het gebied van:

Dan is de kans groot dat wij hier samen op korte termijn tot een blijvende oplossing komen. Het sleutelwoord hierbij is samen. De ervaring leert dat blijvende prestatieverbetering alleen tot stand komt wanneer het door de organisatie gedragen wordt. We zijn dus niet de consultants ‘die wel even komen vertellen hoe het moet’. Onze aanpak kenmerkt zich door de samenwerking die we opzoeken met onze opdrachtgevers en de overtuiging dat we organisaties zo snel mogelijk in staat moeten stellen om zonder onze hulp verder te kunnen.

Onze werkwijze voor blijvende prestatieverbetering

We passen de invulling van onze werkwijze altijd aan op de situatie en de organisatie. Maar globaal doorlopen we in onze werkwijze altijd de volgende stappen:

 • Begrijpen: Het succes van blijvende prestatieverbetering begint bij het begrip van de huidige situatie. Waarom gaan dingen zoals ze gaan? Hier gebruiken we bewezen effectieve diagnosetools als de Quickscan en de volwassenheidsscan voor.
 • Ontwerpen: Vervolgens kunnen we bepalen hoe de gewenste situatie er uit ziet. Hoe zouden dingen moeten gaan? En waar moeten de veranderingen plaatsvinden om dat te realiseren?
 • Implementeren: Het doorvoeren van de verbeteringen is geen plug-and-play actie. We monitoren de resultaten en bekijken of de verbeteringen de gewenste resultaten behalen en sturen bij waar nodig.
 • Borgen: Samen zorgen we dat de veranderingen en verbeteringen blijvend resultaat opleveren.

Als rode draad door deze werkwijze loopt het principe van ‘voordoen, samen doen, zelf doen’. Waar we in onze werkwijze in de eerste fase nog stevig de regie nemen, geven we deze regie steeds meer over aan de medewerkers. We leren ze hoe zelf kunnen werken aan blijvende prestatieverbetering, ook als wij er niet meer zijn. Hierdoor zorgen we dat niet alleen de prestatieverbetering blijvend is, maar ook de investering in onze samenwerking een duurzaam resultaat oplevert voor de organisatie.

In sommige gevallen bouwen we een moment in waarin we een businesscase maken die als onderlegger dient voor een go of no-go beslissing. Dit doen we bijvoorbeeld in het geval van Rapid Performance Improvement.

Lees hier meer over onze aanpak

Businesscases en klantverhalen

 • Olam Cacoa

  5S als fundament voor continu verbeteren binnen de organisatie.

  Lees de businesscase
 • Gemeente

  Verlichting van administratieve taken bij de gemeente met behulp van RPA.

  Lees de businesscase

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden naar blijvende prestatieverbetering en een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.