Gerichte ontwikkeling en begeleiding van medewerkers | UPD

Mensen

Ontwikkeling en begeleiding van medewerkers

Een succesvolle transformatie naar een continu verbeterende organisatie wordt voor een groot deel gerealiseerd op de werkvloer. Daar wordt continu verbeteren in de praktijk gebracht en moet het worden opgenomen in het DNA van de medewerkers.

In een wereld waarin digitalisering, robotisering en automatisering gemeengoed worden, zijn het de mensen binnen organisaties die het onderscheidend vermogen vormen. Door de talenten van deze mensen in te zetten en hen gerichte ontwikkeling en begeleiding te bieden wordt de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren versneld, terwijl direct de medewerkertevredenheid verhoogd wordt.

Onze dienstverlening

In lijn met onze aanpak bestaat ieder element uit 3 fasen: Diagnose, Ontwerp en Implementatie.

  • Ontwikkeling en implementatie van een gericht curriculum en opleidingsplan
  • Verbeteren van de teameffectiviteit
  • Verandermanagement
  • Opleiding en praktijkbegeleiding

Ontwikkeling en implementatie van een gericht curriculum en opleidingsplan

Kennis en vaardigheden van medewerkers zijn relatief binair: deze zijn wel of niet in voldoende mate aanwezig. De praktijk wijst echter uit dat de relatie tussen het hebben van kennis en vaardigheden en een waardevolle bijdrage aan het verbeterprogramma niet altijd aanwezig is. Dat medewerkers bepaalde kennis en vaardigheden hebben betekent niet automatisch dat deze ingezet worden.

Om te zorgen dat de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij medewerkers daadwerkelijk bijdraagt aan het verander- en verbetervermogen van de organisatie, ondersteunen we onze opdrachtgevers bij het ontwikkelen implementeren van een gericht curriculum. In dit curriculum definiëren we samen welke ontwikkeling nodig is op de verschillende lagen van de organisatie en welke systeemvoorwaarden er nodig zijn voor succes. Dit alles resultaat in een gericht opleidingsplan waarin de kennis en vaardigheden op het goede moment bij de juiste medewerkers terechtkomen.

Verbeteren van de teameffectiviteit

Goed functionerende teams vormen de ruggengraat van een cultuur van continu verbeteren. Goed functionerende teams bevorderen de prestaties van een organisatie doordat ze effectief samenwerken, de talenten van de teamleden optimaal benutten, verantwoordelijkheid nemen en een veilige leercultuur creëren. Goed functionerende teams zorgen voor een verhoging van de wendbaarheid en een versnelling van de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren.

Een groep van goed functionerende medewerkers is echter niet vanzelfsprekend ook een goed functionerend team. Wij begeleiden onze opdrachtgevers naar goed functionerende teams door gericht te werken aan de teamontwikkeling. Met diagnosetools als Teamgrow of het Teamportret geven we het team inzicht in de eigen prestaties en bepalen we gezamenlijk welke interventies er nodig zijn om de effectiviteit van het team te vergroten.

Verandermanagement

De transformatie naar een cultuur van continu verbeteren betekent verandering voor veel mensen binnen de organisatie. Zij moeten het werk anders gaan inrichten, op een andere manier gaan samenwerken en het succes van hun inspanning wordt op een andere manier gemeten. Door de medewerkers te begeleiden bij deze veranderingen worden transformaties effectiever en leiden ze tot blijvend succes.

Bij UPD hebben we hier een veranderaanpak voor ontwikkeld. Deze aanpak omvat een aantal principes en praktijken die een overwegend positief effect hebben op veranderingen en vormt de basis voor verandermanagement bij onze opdrachtgevers. Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat er geen heilige graal bestaat op het gebied van verandermanagement. Aan de hand van onze veranderaanpak gaan we met onze klanten op een creatieve reis en ontdekken we samen wat werkt voor de organisatie en haar medewerkers.

Opleiding en praktijkbegeleiding

Om de gewenste transformatie naar een cultuur van continu verbeteren te realiseren is een gebalanceerde mix van verbetermethodes, gedragsverandering, leiderschap, persoonlijke effectiviteit en samenwerking noodzakelijk. En zoals we eerder al schreven gaat het hier niet om de hoeveelheid kennis en vaardigheden die medewerkers hebben, maar om de mate waarin ze dit inzetten om de transformatie te versterken of te versnellen.

Met onze UPD Academy bieden we onze opdrachtgevers toegang tot een breed opleidingsaanbod wat volledig is gericht op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een organisatie om continu te verbeteren. Tijdens deze opleidingen staat de toepassing in de praktijk centraal. We geven alle hulpmiddelen om direct binnen de eigen werkomgeving het verschil te maken. Hiermee zorgen we dat onze cursisten tijdens en na de opleiding direct bijdragen aan realiseren van de transformatie.

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.