Businesscase Continu Verbeteren & Strategierealisatie | UPD

E-Learning bij Saxion

Speciaal voor de eigen medewerkers ontwikkelde de hogeschool Saxion samen met UPD een op het onderwijs gerichte e-learningmodule voor een ‘orange belt training’ in het kader van Lean. Kleine verbeteringen aanbrengen in de eigen werkomgeving. Dat is waar de module en training zich op richten. De online module bereidt medewerkers hierop voor. ‘Zij kijken nu

Lean werken bij de Universiteit Maastricht

Maastricht University is 4 jaar geleden gestart met het toepassen van Lean in de dagelijkse werkpraktijk. Bekijk hier hoe de afgelopen 4 jaar verlopen zijn en wat de resultaten zijn voor jongste en meest internationale universiteit van ons land.

Minder klachten, meer rendement

Continu verbeteren | Prestatieverbetering | Door een drukkerij van etiketten en labels is aan UPD de vraag gesteld om te ondersteunen bij het implementeren van verbeteringen in de processen en verandering van houding en gedrag.

Teams in the lead bij het Vista College

Na een onderzoek naar zelfregulatie bij studenten – in het kader van gepersonaliseerd leren – kwam naar voren dat de benodigde vaardigheden hiervoor bij de docenten ook niet altijd aanwezig waren. Deze bevinding van het Team Haarverzorging was de aanleiding voor Onderwijsmanager Michael Toonen om in gesprek te gaan met UPD. Van team naar individu

Kwaliteitsverbeterprogramma: Arcus 3.0

Het Arcus College heeft haar stevige ambities neergelegd in een strategisch plan 2016-2020. Met het kwaliteitsverbeterprogramma Arcus 3.0 worden teams in the lead, leren van en met elkaar en continu verbeteren gestimuleerd. In september 2017 zijn twee transitiedirecteuren aangesteld. Zij kozen ervoor het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie te versterken, om zo een fundament te leggen

Investeer in je mensen en daarmee in je organisatie

De verbeterreis van E.ON begon bij een hele duidelijke vraag: “Hoe creëer je een lerende en continu verbeterende organisatie die waarde creëert voor de klant en daardoor een duurzame organisatie is?” Lees hier hoe het Operational Excellence programma van E.ON is uitgegroeid tot een voorbeeld in de sector!

Een breedte-diepte strategie voor continu verbeteren op de Hogeschool van Amsterdam

Jolanda van Doesburg, programmamanager Continu verbeteren Harold Swartjes, directeur facilitair bedrijf UvA en HvA In het transitieprogramma bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) werd geconstateerd dat we een enorme slag kunnen maken in de verbetering van onze werkprocessen. In mei 2016 is hiervoor een apart programmateam ‘Continu Verbeteren’ van vier medewerkers geïnstalleerd dat rechtstreeks onder

Samen verbeteren bij Royal FloraHolland

Royal FloraHolland heeft interessante en ook complexe processen. Bloemen die overal vandaan komen en ook weer overal naartoe moeten, op ieder moment van de dag. Bekijk hier hoe zij procesverbeteringen doorvoeren in deze complexe omgeving.

De kracht van kleine verbeteringen

a.s.r. heeft in 2014 een nieuw continu verbeterprogramma gestart nadat een eerdere Lean implementatie niet de gewenste resultaten gaf. Lees hier hoe zij nu maandelijks meer dan 40 verbeteringen doorvoeren en zo impact maken voor medewerkers en klanten.

Blijvende verandercapaciteit opbouwen

Een onvoldoende beoordeling door de inspectie, huisvestingsperikelen en een nijpende financiële situatie: ROC Leiden had het een aantal jaar geleden heel moeilijk. Lees hier de klantverhalen over hoe MBObeter ze heeft geholpen om weer de juiste weg in te slaan.

Verbeter het beste instrument dat je hebt: jezelf

Stel, je koopt 2 bioscoopkaartjes. Je staat in de rij om de zaal binnen te gaan en leest nog een keer de beschrijving. Bij nader inzien lijkt de film je toch niet leuk. Wat doe je? A) Je gaat toch, want je hebt al betaald. B) Je gaat niet. Stel, je vindt 2 bioscoopkaartjes. Wat

“Mensen doen al 20 jaar hetzelfde en dan ga jij alles op z’n kop zetten!”

vincent wiegel
Het ministerie van OCW is met een aantal instellingen experimenten aangegaan om het onderwijs van aanbod- naar vraaggestuurd te reorganiseren. Het toekomstig ideaal is dat de student een budget krijgt en daar onderwijs van inkoopt. Dit betekent een enorme mentale verandering voor onderwijsinstellingen, tenslotte weten zíj toch wat het beste is voor de student!? “Wij

Verantwoordelijk voor je werkplek, je werk en je team

De situatie Toen Olam International in 1989 werd opgericht, opereerde de organisatie met slechts één product uit één land: de handel van cashewnoten van Nigeria naar India. Tegenwoordig is Olam een van dé leidende organisaties op het gebied van agricultuur. Olam Cocoa B.V. is de grootste gespecialiseerde leverancier van cacaobonen en cacaoproducten. Productiemedewerkers besteedden veel

De Lean Six Sigma-olievlek van RDW

De RDW houdt in Nederland toezicht op de toelating van voertuigen. De dienst, met zo’n 1350 medewerkers, geeft zijn fiat aan voertuigen die de Nederlandse markt opkomen en houdt toezicht op de APK-keuringen. De uitgifte van de kentekencards vormde het Green Belt project van administratief medewerkster Yolanda Koopmans.

Adverteren met Lean en Lean Six Sigma

Het aantal FTE zegt niet altijd wat over de doorvoersnelheid van orders. Dat ondervond een mediabedrijf aan den lijve. Vooral de orders van grote adverteerders liepen regelmatig vertraging op. En ondanks dat er steeds meer mensen aangenomen werden, werd het probleem er niet minder op.

Ruimte voor eigen overtuigingen

Onderwijsteams op ROC de Leijgraaf hebben procesmatig leren denken. Dat helpt om te voldoen aan eisen van buitenaf, zegt Peer van Summeren. Het helpt ook om het onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Geef het onderwijs niet alleen een set nieuwe regels en wetten, bied ook de instrumenten om aan die wetten te voldoen.

Lean succes bij gemeente Gooise Meren

In 2015 investeerde Gooise Meren al in de ‘verbetercapaciteit’ van medewerkers en management. Er wordt een organisatie ontwikkelplan (OOP) ingezet om de beoogde verandering te bereiken. In samenspraak met UPD is gekozen om de Lean (Six Sigma) filosofie en verbetermethodiek als basis te gebruiken.

Efficiëntie creëren met Direct Handling

In opdracht van een staalproducent heeft UPD een programma/interimbasis uitgevoerd. Dit programma betrof het integreren van een aangekochte firma—verantwoordelijk voor de inslag van goederen over water—binnen de afdeling Grond- & Hulpstoffen Logistiek van de staalfabriek, verantwoordelijk voor inslag over weg en water.

Goed monitoren is niet ontsporen

Een specifiek proces bij Eurailscout liep niet lekker. Klanten klaagden over levertijden van data en over de betrouwbaarheid van de gegevens. Aan UPD is gevraagd om een Quick Scan uit te voeren naar de potentiele oorzaken.

Transitie naar een Continu Verbeter Cultuur

Het CBS heeft UPD gevraagd om te ondersteunen bij een volledige transitie naar een continu verbetercultuur. De verbetercultuur wordt gebaseerd op de methodiek Lean Six Sigma en moet worden in doorgevoerd in de dagelijkse activiteiten en de opzet en uitvoering van projecten.

De reis van het VAVO Lyceum van Twente

UPD (UPD) werd gevraagd een analyse van knelpunten in het proces de ‘Leerlingreis’ te maken, van intake tot en met uitstroom van leerlingen. Hoe kan de ‘Leerlingreis’van het VAVO Lyceum worden verbeterd?

Topprestaties leveren met bijzonder afval

De opdrachtgever vroeg UPD een projectplan op te zetten voor de fysieke uitvoering van een afvaltransport van chemische materialen. Daarnaast is UPD gevraagd het project dusdanig te begeleiden dat de huidige campagne zo snel mogelijk kon worden uitgevoerd en toekomstige campagnes zelfstandig kunnen plaatsvinden.