Teams in the lead bij het Vista College

Van zelfregulatie bij studenten naar besluitvorming binnen het onderwijsteam

Na een onderzoek naar zelfregulatie bij studenten – in het kader van gepersonaliseerd leren – kwam naar voren dat de benodigde vaardigheden hiervoor bij de docenten ook niet altijd aanwezig waren. Deze bevinding van het Team Haarverzorging was de aanleiding voor Onderwijsmanager Michael Toonen om in gesprek te gaan met UPD.

Van team naar individu

Bij het Vista College in Heerlen – destijds Arcus college – is in het verleden gewerkt met de MBObeter methodiek. De ervaringen hiermee zijn voor Michael overwegend positief, hij zegt hierover: “MBObeter heeft ons veel gebracht, het inzicht in het verbeterpotentieel – en het daaruit voortvloeiende verbeterplan – heeft teams echt een stap vooruit geholpen.” Hij bemerkte echter ook dat de toepassing van de methodiek bij Vista voornamelijk teamgericht was. Door het diverse instroomniveau, merkte hij dat de resultaten van MBObeter per individu verschilden.

Voor het traject wat gericht is op zelfsturing en zelfregulatie binnen het Team Haarverzorging wilde hij een individuelere benadering, maar zonder het teamverband uit het oog te verliezen. “Ik heb aan UPD gevraagd of ze de teamleden individueel konden coachen, om vervolgens als teams beter ‘in the lead te komen’. Achteraf gezien kan ik alleen maar met bewondering terugkijken op hoe Lejla dit gedaan heeft.”

Een passend coachingstraject op basis van individuele gesprekken

Het traject voor het Team Haarverzorging bestond uit een serie individuele gesprekken, coachingssessies en een aantal plenaire sessies en is begeleid door UPD-collega Lejla Brouwer.

We (Michael en collega Monique) hebben voor Lejla een korte introductie verzorgd. We hebben aangegeven wat de voorgeschiedenis van het team en de teamleden was en we hebben wat allergieën benoemd. Vervolgens is ze in gesprek gegaan met alle teamleden.

Vooral deze gesprekken en de uitkomsten daarvan hebben indruk gemaakt. Michael zegt daarover: “Ik vind het fantastisch hoe Lejla dit hele traject aangepakt heeft. Ze kreeg het voor elkaar om volledige veiligheid en openheid bij mensen te creëren en dat is geen sinecure om in zo’n korte tijd te realiseren. Ik denk zelf dat dit komt omdat ze volledig open en eerlijk was en tijdens het traject geen enkele keer iets op de persoon heeft teruggeven.

De grote en kleine BOB’s worden nog regelmatig gehoord

Solide en gedegen besluitvorming is essentieel in het kader van zelfregulering. Tijdens het traject bij Vista College werd al snel duidelijk dat het team hier nog wat te winnen had. Dit was de aanleiding om de BOB-methode te introduceren. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming – 3 te doorlopen niveau’s om effectief besluiten te nemen. Het team heeft ervoor gekozen om de onderwerpen te beoordelen op “klein van impact” op “groot van impact” op het team en student. Op basis hiervan hebben ze de kleine BOB en grote BOB geïntroduceerd. De kleine variant wordt ingezet als de impact van de beslissing klein is. De kleine BOB wordt voorbereid door kleine groepjes en niet iedereen hoeft hierover mee te beslissen. De grote BOB wordt ingezet als de impact van de beslissing het hele team betreft, de beslissing wordt dan ook door het hele team genomen. Voor beide gevallen geldt: we komen niet meer terug op oude BOB’s. Over de BOB-methode bij het Team Haarverzorging zegt Michael: “Dat heeft ons zó enorm geholpen. Het team is nu veel beter in staat om prioriteiten te stellen in de beslissingen die ze nemen. Ik hoor nog regelmatig dingen terug als ‘Is dit nou een grote BOB of kleine BOB?’ of ‘Over deze BOB hebben we toch al een beslissing genomen?’. Het klinkt heel simpel, maar het is zo fijn om duidelijke besluitvorming te hebben binnen het team. We hebben zelfs een studiedag gehad waarbij we aan de hand van de BOB-methode onze visie hebben verwoord.

De resultaten en het vervolg

Het traject is ondertussen al enige maanden geleden afgerond, maar de resultaten zijn nog dagelijks te merken. En niet alleen binnen het team zelf, ook Michael zelf heeft veel geleerd tijdens het traject. In zijn eigen woorden: “De input die Lejla heeft opgehaald in de gesprekken heeft ze niet alleen gebruikt om het team beter the lead te laten pakken. Uit de gesprekken kwamen ook praktische tips en handvatten voor mij in de begeleiding. Ik weet nu bijvoorbeeld veel beter welke kaders ik moet stellen binnen het team. Het gevolg is dat ik veel gerichter kan sturen. En ook ik gebruik nog dagelijks de tools en technieken die Lejla ons heeft gegeven.

Het coachingstraject heeft voor Michael een stevige bijdrage geleverd aan de zelfregulering binnen het team. Het team is veel effectiever in het centraal stellen van de student en het nemen van beslissingen die daar invloed op hebben. Maar het belangrijkste resultaat is de werkhouding en attitude van de teamleden, zij pakken hun verantwoording en zijn na het traject met UPD veel meer ‘in the lead’ gekomen. Dit blijkt wel uit het feit dat het Team Haarverzorging het eerste team binnen Vista College is dat na de fusie van 2 locaties succesvol is samengevoegd tot 1 team. En vanaf september zijn zij het eerste team dat gezamenlijk één curriculum gaat voeren.

Michael kijkt uit naar de nabije toekomst, hij zegt daarover: “Na de zomer van 2020 starten we centraal met het Teamportret. Hiermee gaan we teams helpen om zelf de regie te gaan voeren over de kwaliteitszorg en de aanwezige kwaliteitscultuur. Het doel is dat ze hiermee effectiever en proactiever tot verbeteringen komen. Als dit afgerond is, nodig ik Lejla graag weer uit voor een vervolgtraject met Team Haarverzorging.

Over Vista College

VISTA college is een mbo onderwijsinstelling die in 2019 is voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. Door de fusie is Vista College klaar voor de toekomst om in de regio Zuid-Limburg een breed en modern opleidingsaanbod te blijven aanbieden. Vanuit de kracht van samenwerking. Limburgse krachten voor morgen ontwikkelen. Dat is de missie van Vista College. Bekijk de website voor meer informatie en het opleidingsaanbod van Vista College: https://vistacollege.nl/.