UPD - Onderwijs - Blijvende verandercapaciteit opbouwen

Blijvende verandercapaciteit opbouwen

Het verhaal van: Ricardo Winter (voorzitter CvB)

Consequent en heel constructief zijn we spijkerhard aan de gang gegaan

ricardo winter roc leiden

Onderzoek van de inspectie liet zien dat de kwaliteit van het onderwijs bij zeven opleidingen onvoldoende was en door de huisvestingsperikelen was het ROC bijna failliet. Een interimmer was tot de conclusie gekomen dat ROC Leiden ermee moest stoppen. In die situatie werd mij gevraagd of ik naar ROC Leiden wilde gaan! Hoe ga je daar iets moois van maken? Kan je op een juiste manier gebruik maken van het vliegwiel dat je eigenlijk niet wilt hebben? Door het dreigende faillissement was immers iedereen in de alarmfase gekomen. We hebben het gered en dat kwam door die urgency. Medewerkers wilden er voor hun studenten voor gaan. Dat scheelt heel veel. Daardoor kreeg het herstelprogramma onderwijs van iedereen de juiste aandacht. Consequent en heel constructief zijn we spijkerhard aan de gang gegaan.

ROC Leiden is nu mboRijnland

In dit artikel en de hieraan gerelateerde artikelen gebruiken we de naam ROC Leiden. Ondertussen is het ROC Leiden gefuseerd met ID College tot mboRijnland. We kiezen ervoor om in deze artikelen de oorspronkelijke naam te gebruiken omdat de inhoud de situatie reflecteert waarin ROC Leiden zich bevond voor de fusie.

Kleine dingen

We zijn gestart met onafhankelijke audits. Zo objectief mogelijk, in een strak proces en met ongezouten kritiek van de auditoren. Daar werd met ontkenning op gereageerd, men wees op allerlei verzachtende omstandigheden. Daar heb ik het gesprek over gevoerd. Want waarom verzacht je het en luister je niet? We hebben hierdoor goed leren luisteren naar het commentaar van de auditteams en kwamen zo meer in de lerende stand. Dat is de kern van de zaak: kunnen luisteren, serieus nemen, bereidheid om er iets aan te doen. De inzet van MBObeter onder begeleiding van UPD heeft ons ontzettend geholpen om te kunnen luisteren en daarna direct actie te nemen. Het MBObeter-programma stimuleert professioneel gedrag en het plezier om met onderwijsinhoud bezig te zijn. Mensen gaan meer gericht werken, naar binnen kijken en daardoor tot andere stappen komen. Hoe kan je kwaliteit veroorzaken? Dan moet je allereerst naar je leerlingen luisteren. We hebben de directeuren ook gevraagd om bij de kwartaalgesprekken een deel van het team mee te nemen. Het gaat over het team, als je verbeteringen wilt aanbrengen moet je met hen aan de slag. Die kleine dingen helpen enorm! We hebben de hele bedrijfsvoering meer verbonden met het onderwijs en met elkaar. Wie is de klant? Dat heeft echt geholpen om de school weer in de hand te krijgen.

Monitoren!

We hebben het aardig gedaan, maar je ziet nog geen vlaggen wapperen. We hebben met het MBObeter programma nu in kaart gebracht hoe de teams er voor staan. Team x is bezig, team y staat nu een maand stil: wat is er aan de hand. Doordat je eens in de drie weken monitort, weet je hoe je tent er voor staat. Als je al je verbeterdoelen haalt, dan is dat prima. Dat ervaren mensen als vrijheid. Die ruimte is heel positief, maar als je die niet invult, dan kom je vanzelf problemen tegen. Het is niet vrijblijvend. Ik ben het meest trots op de omslag naar het gedrag dat mensen nu continu willen verbeteren. Men werkt niet voor de inspectie, maar echt voor de student. Je hebt blijvende verandercapaciteit opgebouwd. De onderwijsdialoog is volop aan de gang, dat zetten we de komende twee jaar ook voort in het nieuwe ROC met het ID college (MBO Rijnland).

Kunnen luisteren is de kern van de zaak

Lessons learned:

  • Een proces volgt geen rechte lijn van A naar B.. Dat is best lastig en het maakt je op een positieve manier alert.
  • Teams moet je om de drie weken blijven bezoeken. Hoe gaat het nu eigenlijk? Wat speelt er? Als je aan tafel zit, dan krijg je heel veel informatie, het is verrijkend.
  • De essentie is openheid en vertrouwen. Als je zo’n houding hebt, dan staan mensen er allemaal heel positief in.