UPD - Onderwijs - Continu verbeteren – ROC Leiden

Continu verbeteren – ROC Leiden

Aanleiding

ROC Leiden zat een paar jaar geleden in zeer zwaar weer. Door huisvestingsperikelen was het ROC bijna failliet en uit onderzoek van de inspectie bleek dat de kwaliteit van het onderwijs bij zeven opleidingen onvoldoende was. De nadruk lag te lang op de bedrijfsvoerende kant van het onderwijs, er was te weinig aandacht voor de ontwikkeling van onderwijs.

Aanpak

Onder leiding van een nieuwe voorzitter van het CvB is in het licht van een breed herstelprogramma een tweeledige aanpak gekozen. Allereerst is door middel van audits met externe voorzitters (vanuit MBO15) scherp de stand van zaken per team opgemaakt. De resultaten waren ongezouten en gaven een goed startpunt voor verdere analyse en actie. Daarna hebben alle 27 teams onder begeleiding van UPD met behulp van MBObeter het diplomarendement, de jaarresultaten, het verzuim en het vroegtijdig schoolverlaten geanalyseerd en verbeteracties opgesteld. Die fase gaf veel inzicht in het onderwijs en in de zienswijzen binnen het team.

Maar teams kwamen niet altijd vanzelf tot uitvoering van de verbeterplannen. Het CvB heeft daarop besloten de voortgang van de teams elke drie weken te monitoren om hen waar nodig kortcyclisch te kunnen ondersteunen. UPD ondersteunde de teams op maat. Geen one size fits all, maar verschillende aanpakken. Teams gingen aan de slag met verbeterborden en andere tools om beter te focussen, te prioriteren en te plannen. In bijeenkomsten werden kleine acties geformuleerd, die ook direct werden uitgevoerd. Na drie weken werd resultaat behaald. Met deze methode zijn heel veel acties uitgevoerd. Mensen zijn getraind als regisseur, zodat zij volgend jaar zelf hun teams kunnen begeleiden. De jaarplannen zijn d.m.v. PDCA-cycli goed uit te voeren en te volgen.

Resultaten

Teams en docenten willen het onderwijs continu verbeteren. Ze beseffen dat zij de belangrijkste factor zijn in het leven van de student. Ze zijn enthousiast, luisteren naar elkaar en voeren het professionele gesprek. Teams hebben geleerd om met elkaar op een hele gestructureerde manier te analyseren, kleine acties te formuleren en uit te voeren. Iedereen ziet het resultaat en voelt de succesbeleving. De medewerkerstevredenheid is sterk gestegen.

De verbeteringen zijn geborgd in jaarplannen en afgesproken werkwijzen. Door continu verbeteren zullen de resultaten per jaar beter worden. Twee jaar na het inspectierapport is de studenttevredenheid sterk gegroeid en het aantal zwakke opleidingen is met de helft afgenomen.

Interviews

In acht interviews vertellen medewerkers vanuit verschillende posities en perspectieven over hun eigen ervaringen met MBObeter.