5S bij Sitech

De basis voor continu verbeteren

Belangrijk voor de realisatie van de Sitech strategie is dat we continu verbeteren. Het Program Office is op verschillende afdelingen bezig hier gestructureerd invulling aan te geven. Zo ook bij Shop OMM (OCI Manufacturing Melamine), waar ze onder meer aan de slag gingen met 5S.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Sitecho, magazine van Sitech Services, www.sitech.nl en is met goedkeuring van Sitech op onze website geplaatst.

A walk down memory lane…

Bij UPD helpen we al meer dan 20 jaar organisaties bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren en bij blijvende prestatieverbetering. En in die tijd hebben we honderden organisaties begeleid. Over het algemeen proberen we onze businesscases en klantverhalen zoveel mogelijk actueel te houden. Maar soms zijn er verhalen die we niet inhoudelijk willen of kunnen veranderen. We gebruiken deze artikelen als time-capsule, zij geven ons een kijkje in ons eigen verleden. Zoals dit artikel. We realiseren ons dat de inhoud oud en misschien achterhaald is, maar jou als lezer wel een beeld van de tijdgeest geeft.

Door rust en overzicht geen fouten

Naast de invoering van de dagstart zijn ze bij Shop OMM bezig met 5S. Wat houdt dit in? “5S staat voor Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en in Standhouden. Het vormt de basis voor continu verbeteren en het signaleren van afwijkingen. Want de werkomgeving heeft grote invloed op de effectiviteit van processen. Een rommelige of ongeorganiseerde werkplek kan een bron zijn van fouten of verstoringen. Of leiden tot ongevallen.”

Niet nodig? Niet bewaren!

Dus gingen ze bij Shop OMM aan de slag met de eerste S (Scheiden). Om te beginnen in de opslagruimte. Supervisor Bjorn Mullenders: “Als er materialen over zijn na uitvoering van een klus, dan belanden deze meestal in de opslag-ruimte. Vervolgens worden ze nooit meer gebruikt, omdat de werkvoorbereiders geen overzicht hebben van hetgeen nog op voorraad igt. Vandaar dat we alles stuk voor stuk uit de rekken hebben gehaald om te bekijken of het nog bruikbaar was en voor welke machine. Die materialen die we nog konden gebruiken hebben we teruggelegd in het rek. Onbruikbare materialen of spullen die over de datum waren, hebben we weggegooid. Bruikbare materialen die we niet meer nodig hadden in onze opslagruimte hebben we teruggestuurd aan het centrale magazijn. Dat heeft ons € 15.000 opgeleverd.”

Een schone werkomgeving zorgt voor rust en overzicht. Dat scheelt tijd en zelfs fouten

Dave Janssen, Technician W

Herkenbaar aan label

De tweede S staat voor Schikken. “Bij materialen die je wilt behouden, moet je je afvragen hoe vaak je ze gebruikt. Spullen die je regelmatig nodig hebt, berg je binnen handbereik op. En materialen die je minder frequent gebruikt, kunnen verder weg opgeslagen worden. We hebben nu alles bij elkaar gezet wat bij elkaar hoort, bijvoorbeeld alle pomp-onderdelen liggen in hetzelfde rek. Ze worden bovendien voorzien van een herkenbaar rood abel, zodat iedereen in een oogopslag ziet waar iets bij hoort.”

Werkplaats na verhuizing aanpakken

Naast het opslagmagazijn, hebben de medewerkers van Shop OMM ook hun eigen werkplek aangepakt. Dave merkt op: “Alleen voor de werkplaats moet het ‘Scheiden’ en ‘Schikken’ nog gebeuren. Dit pakken we op samen met de collega’s met Shop Sitech, nadat ze hier naartoe zijn verhuisd.”

Samen afspraken maken over gedrag

De meest lastige 5S onderdelen zijn Standaardiseren en in Standhouden. Bjorn: “Dit gaat over gedrag. Het is belangrijk dat je met elkaar afspraken maakt en je hier ook aan houdt. Hierbij krijgen we hulp in de vorm van een training.” Dave: “Zo kun je bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat iedereen aan het eind van de dag zijn werkbank opruimt. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar we nemen vaak te weinig tijd om de werkplek goed op te ruimen. Zeker na overwerk.”

Borgen in dagstart

Om te zorgen dat 5S niet verwatert, komt er een speciaal bord met de status van de 5S-onderdelen. Tijdens de dagstart wordt dit besproken. “Er zijn meer voor-waarden om 5S succesvol te implementeren. Zo is het belangrijk dat iedereen van medewer-ker tot management eraan meedoet. Ook moet het management bereid zijn indien nodig te investeren, bijvoorbeeld in opbergmaterialen.”

Meer weten over de implementatie van 5S?

5S is onmisbaar binnen een continu verbeterende organisatie. Alle elementen van continu verbeteren zitten verweven in de methodiek en 5S is onderdeel van het Lean huis. Door iedere dag te sturen op 5S werkt een organisatie aan het in de praktijk brengen van continu verbeteren.

Wil je meer weten over 5S, de implementatie van 5S of het gebruik van RPA hierbij? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.