Verweesd onderwijsteam nu voorbeeld van succesvolle transformatie - UPD

Verweesd onderwijsteam nu voorbeeld van succesvolle transformatie

"We zijn nu een hecht, bevlogen team, met vertrouwen in elkaar" - mboRijnland Leiden

Ruim twee jaar na het afronden van het UPD-teamtraject heeft de opleiding Sociaal Werk van mboRijnland in Leiden nog steeds profijt van de nieuwe werkwijze voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het docententeam transformeerde van een zorgenkind in een intern succesverhaal.

MBO-Rijnland-onderwijs-UPD-strategie-transformatie

Door zelfstandig verder te gaan op de ingeslagen weg werken teamleider Judith Kok en expert docent Ferdinand Brand nu met meer vertrouwen aan de onderwijskundige uitdagingen.

Teamtraject

Judith-Kok-mboRijnland

Als Judith Kok in de zomer van 2021 solliciteert naar de baan als teamleider, weet ze dat haar een flinke uitdaging te wachten staat. ‘In het gesprek met de sollicitatiecommissie gaf ik aan dat ik met Govert-Jan van Wijk van UPD een teamtraject wilde starten, mocht ik worden aangenomen. Dat ik al een idee had hoe ik de problematiek wilde aanpakken, werd positief ontvangen.’ Bij haar start als teamleider in augustus 2021 staat het docententeam in de overlevingsstand en is de onderwijskwaliteit onvoldoende. In vijftien jaar tijd waren er evenveel teamleiders geweest. Er werd hard gewerkt, maar niet vanuit een gedeelde visie. Docenten deden wat ze zelf dachten dat het beste was. Judith Kok: ‘Ik had als docent gezien hoe UPD bij een eerdere opdracht de teamresultaten aantoonbaar had verbeterd. Dat ik samen met Govert-Jan een aanpak kon ontwikkelen die paste bij de specifieke problematiek van dit team, vond ik zeer positief. In de voorbereidende gesprekken hielp hij me om bewust keuzes te maken voor het begeleidingstraject.’

Impactanalyse brengt modulair onderwijs een stap dichterbij


Het aanbieden van flexibel of modulair onderwijs staat bij elke ROC op de agenda. Maar wat betekenen persoonlijke leerroutes voor de inrichting van de onderwijsprocessen? Achter de schermen is mboRijnland al drie jaar bezig met de transitie naar flexibel onderwijs. Zo zijn inmiddels alle opleidingen en keuzedelen modulair ontworpen. Dat heeft een onderwijscatalogus opgeleverd met rond de 5.000 modules. Lees in het artikel met onderwijsdirecteur Janine Warmerdam hoe mboRijnland en UPD samenwerken om modulair onderwijs vanaf schooljaar 24/25 aan te kunnen bieden.


Naar de businesscase

Concretiseren van visie

Ferdinand-Brand-mboRijnland

In dezelfde periode komt ook Ferdinand Brand aan boord, in de rol van expert docent. Ferdinand: ‘We wilden geen top-down benadering, maar samen met de docenten de lijnen uitzetten op de belangrijkste onderwijsthema’s. Zij hadden tal van vragen: waar gaan we heen, wat willen we bereiken, hoe werken we als team samen, hoe verdelen we het werk, hoe gaan we elkaar aanspreken. Het was dus logisch om met een visiesessie te beginnen. Govert-Jan heeft dat proces begeleid, de inhoud lag bij Judith en mij.’

Het team wijdt de eerste drie sessies aan het vertalen van de visie naar het schrijven en concretiseren van het veranderverhaal. Samen benoemen ze drie speerpunten om mee te starten: slimmer werken (organisatorisch, methodisch), coachen met compassie (begeleiden studenten) en pedagogisch didactisch handelen (lesgeven). Elk speerpunt krijgt een werkteam met een trekker en Govert-Jan als begeleider. Hij inspireert de docenten door te vertellen over verander-strategieën en defensieve patronen bij weerstand, vraagt door bij het benoemen van doelen en verbeteracties en helpt bij het zo concreet mogelijk beschrijven van het gewenste gedrag om beter te gaan presteren. ‘Door op allerlei manieren mee te denken en te helpen en docenten te coachen ontstond er een fundament om te kunnen veranderen’, zegt Judith. ‘Met Ferdinand en mij reflecteerde hij op wat er was bereikt, wat we in de aanpak kunnen verbeteren en wat we met de volgende stap willen bereiken.’

Tijdens een afsluitende sessie in februari 2023 oefenen de docenten in het voeren van lastige gesprekken met een student of collega, gespeeld door een trainingsacteur. Sindsdien bouwen Judith en Ferdinand zonder hulp van UPD voort op de bereikte resultaten. ‘De methodische aanpak van het teamtraject passen we nog steeds toe’, zegt Ferdinand. ‘Het samen werken aan verbeteringen blijft een uitdaging, omdat er meer studenten en docenten zijn gekomen. We kijken bij elkaar in de lessen, vragen feedback aan studenten en volgen trainingen om studenten bij wie het moeilijk gaat beter te kunnen coachen. Doordat we de gemeenschappelijke manier van werken zo concreet hebben gemaakt, kunnen we elkaar aanspreken op gedrag. Dat maakt een wereld van verschil.’

Ook Judith ziet dat het team zich blijft ontwikkelen, zelfs in tijden van groei en organisatorische veranderingen binnen mboRijnland. ‘Nieuwe docenten komen nu niet meer in een verweesd maar in een gestructureerd team terecht, waarbij je weet bij wie je voor wat terecht kan en wat van je wordt verwacht. We zijn nu een hecht, bevlogen team, met vertrouwen in elkaar.’

Meer weten?

Joris van de Lindeloof UPD

Wil je verder praten over dit klantverhaal of meer informatie over onze dienstverlening in het onderwijs? Neem dan contact op met Joris van de Lindeloof via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: joris@upd.nl