UPD - Onderwijs - Kwaliteitsverbeterprogramma: Arcus 3.0

Kwaliteitsverbeterprogramma: Arcus 3.0

Stuur op je eigen kwaliteitscultuur

Het Arcus College heeft haar stevige ambities neergelegd in een strategisch plan 2016-2020. Met het kwaliteitsverbeterprogramma Arcus 3.0 worden teams in the lead, leren van en met elkaar en continu verbeteren gestimuleerd. In september 2017 zijn twee transitiedirecteuren aangesteld. Zij kozen ervoor het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie te versterken, om zo een fundament te leggen om verder te bouwen aan de onderwijskwaliteit. UPD werd gevraagd om op basis van een nieuw kwaliteitsmodel met alle 30 teams een portret te maken van hun kwaliteitszorg, -bewustzijn en -cultuur.

Arcus College is nu Vista College

Arcus College is in 2019 gefuseerd met ROC Leeuwenborgh. Samen vormen zij nu Vista College. In dit klantverhaal gebruiken we nog steeds de naam van Arcus College. De situatie en aanpak die beschreven worden zijn namelijk enkel van toepassing op het toenmalige Arcus College.

Continu verbeteren met plezier

UPD en adviesbureau Phasis hebben samen de methode Teamportret voor Onderwijsteams ontwikkeld. Het is een kwaliteitsmodel gebaseerd op het promotieonderzoek van Wijnand Dickhoff naar resultaatsverantwoordelijke teams. Uit het onderzoek kwamen aspecten die bepalend zijn voor kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur. Voor het Arcus College zijn deze aspecten omgezet in een vragenlijst waarbij elk teamlid kon aangeven in welk van de 4 onderscheiden fasen het team zich bevindt. De antwoorden waren input voor een dagdeel met het team, waarin de scores werden gevalideerd, alle aspecten werden doorgenomen en alle teamleden kregen de ruimte om nader in te gaan op de verschillende aspecten. Op deze manier zijn portretten van 30 teams samengesteld, die weergeven waar de teams staan ten aanzien van een effectief kwaliteitszorgsysteem en een gedragen kwaliteitscultuur.

Resultaten

De scores in de vragenlijst zijn in de teamsessies per aspect door de teamleden zelf geconcretiseerd. Hierdoor ontstaat een eigen portret van genomen en gewenste acties. Meer medewerkers zijn zich bewust welke aspecten er allemaal zijn en wat van hen wordt verwacht. Ze voelen zich meer betrokken, serieus genomen en soms zelfs trots. Teamleiders hebben de resultaten vertaald in een plan van aanpak en een werkmodel om alle teamleden in het vervolg te betrekken. Er is op de werkvloer inzicht en draagvlak ontstaan om te werken aan een versterkte kwaliteitscultuur.

Interviews

In vier interviews vertellen medewerkers vanuit verschillende posities en perspectieven over hun eigen ervaringen met Stuur op je eigen kwaliteitscultuur.