5S Implementatie bij een poederfabriek | UPD

Introductie van 5S bij Olam Cocoa

Als basis voor continu verbeteren

Betere samenwerking tussen collega’s, meer betrokkenheid bij medewerkers en hiermee een fundament bouwen voor continu verbeteren. Dat was de aanleiding voor Olam Cocoa om met UPD in gesprek te gaan. En waar op basis van de briefing de eerste associatie ligt in de sferen van teamontwikkeling, bleek uit een uitgebreidere diagnose dat de implementatie van 5S op de werkvloer een directer resultaat zou sorteren.

5S bij Olam Cocoa op de werkvloer

De fabriek van Olam Cocoa is 24/7 actief en draait op vijf ploegen en één dagdienst. Zoals het een poederfabriek betaamt zit er altijd veel stof in de lucht en kost het schoonmaken en schoonhouden van de werkplek veel tijd van de productiemedewerkers. Het schoonmaken van de werkplek gebeurde echter nog niet altijd gestructureerd. De materialen waren wel aanwezig, maar de medewerkers moesten ze zoeken op drie verschillende verdiepingen. Om te werken aan betere samenwerking tussen collega’s en meer betrokkenheid zijn we gestart met de implementatie van 5S op de werkvloer.

Over Olam Cacoa

Toen Olam International in 1989 werd opgericht, opereerde de organisatie met slechts één product uit één land: de handel van cashewnoten van Nigeria naar India. Tegenwoordig is de Olam Group wereldwijd actief binnen de agrarische sector. Ze hebben aanwezigheid in 70 verschillende landen en leveren grondstoffen als cacao, koffie, noten, rijst en verschillende specerijen.

Olam Cocoa BV is onderdeel van de Olam Group en is gevestigd in Koog aan de Zaan. In de regio staan ze ook bekend als Cacao deZaan. In Koog aan de Zaan worden uit cacaobonen halffabrikaten zoals cacaopoeder, cacaomassa en cacaoboter. Deze worden vervolgens verwerkt in zuivel-, bakkerij- en chocolade producten.

5S bij Olam Cocoa

Olam Cocoa heeft onder begeleiding van UPD in de poederfabriek in teamverband 5S (Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Standhouden) uitgevoerd om enerzijds het schoonmaakproces te versimpelen en anderzijds meer betrokkenheid bij de productiemedewerkers te realiseren en hiermee uiteindelijk een betere basis te leggen voor continu verbeteren binnen de fabriek.

Verderop lees je over de ervaring van verschillende medewerkers bij dit traject, hoe ze het verandertraject hebben ervaren en wat ze geleerd hebben over verandering. Na afloop van het traject profiteert Olam Cocoa van:

  • Een schonere en veiligere fabriek;
  • Verbeteringen die doorgevoerd worden op de werkvloer;
  • Teams en ploegen die beter samenwerken aan een gemeenschappelijk doel;
  • Teams die in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over mogelijke verbeteringen;
  • Draagvlak voor verandering bij de medewerkers;
  • Teams en medewerkers die hebben geleerd hoe ze kleine doelen kunnen stellen en deze kunnen realiseren.

Nu kunnen grotere veranderingen op meer gestructureerde wijze worden aangepakt en voelen medewerkers zich meer verantwoordelijk voor hun eigen werk, het team en de werkplek.

Ervaringen van de werkvloer

5S gebeurt op de werkvloer en daarom laten we graag de medewerkers aan het woord die direct te maken hebben gehad met de implementatie van 5S. In een drietal interviews vertellen zijn over hun ervaringen, verbeteringen en de lessen die ze geleerd hebben.

  • Vertellen de ploegchefs Rein Rus en Jan Westerveld over hun specifieke ervaringen met het scheiden, het schikken, het schoonmaken, het standaardiseren en het standhouden. Wat hebben ze opgepakt, waar liepen ze tegenaan? Lees hier hun verhaal.
  • Laten Richard van Leeuwen (operator) en Michel Schellevis (bouwkundige) vanaf de werkvloer hun licht schijnen op het veranderproces van 5S. Lees het hier.
  • Vertelt Mark Wester (production engineer) over de kunst van veranderen en welke lessen je hieruit kan leren. Lees zijn verhaal hier.

Snel inzicht in 5S met behulp van RPA

De implementatie van 5S begint met het in kaart brengen van de huidige situatie door middel van een checklist. De ingevulde checklist is het centrale punt van verbetering, wordt gedeeld met verschillende mensen en de mogelijke verbeteringen worden besproken. Door de checklist keer op keer in te vullen krijgt een organisatie een steeds completer beeld en wordt het effect van de verbeteringen inzichtelijk. Binnen veel organisaties worden deze lijsten handmatig ingevuld en geanalyseerd. En dat is in de huidige tijd helemaal niet meer nodig.

Bij UPD hebben we een 5S checklist ontwikkeld waar we gebruikmaken van het RPA gedachtegoed. De checklist helpt om op een eenvoudige manier de nodige informatie te verzamelen, te analyseren en te rapporteren. Deze tool is voor iedereen te bekijken en gratis te gebruiken. Via onderstaande button lees je hier alles over.

Over de 5S x RPA checklist

Meer weten over de implementatie van 5S?

5S is onmisbaar binnen een continu verbeterende organisatie. Alle elementen van continu verbeteren zitten verweven in de methodiek en 5S is onderdeel van het Lean huis. Door iedere dag te sturen op 5S werkt een organisatie aan het in de praktijk brengen van continu verbeteren.

Wil je meer weten over 5S, de implementatie van 5S of het gebruik van RPA hierbij? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.