Impactanalyse brengt modulair onderwijs een stap dichterbij - UPD

Impactanalyse brengt modulair onderwijs een stap dichterbij

Het aanbieden van flexibel of modulair onderwijs staat bij elke ROC op de agenda. Maar wat betekenen persoonlijke leerroutes voor de inrichting van de onderwijsprocessen?

Impactanalyse modulair onderwijs bij mboRijnland

Onderwijsdirecteur Janine Warmerdam van mboRijnland vroeg UPD om samen met de proceseigenaren een impactanalyse te maken op de processen en de afhankelijkheden tussen processen, systemen, cultuur en mensen. ‘Het is voor ons heel belangrijk en waardevol dat deze analyse er ligt. We hebben nu een blauwdruk voor geïntegreerde processen en systemen in het modulair onderwijs.’

Modulair onderwijs voor 300 studenten in een pilot-omgeving

Achter de schermen is mboRijnland al drie jaar bezig met de transitie naar flexibel onderwijs. Zo zijn inmiddels alle opleidingen en keuzedelen modulair ontworpen. Dat heeft een onderwijscatalogus opgeleverd met rond de 5.000 modules. En dit schooljaar kunnen voor het eerst zo’n 300 studenten in een pilot-omgeving eigen keuzes maken binnen zes opleidingen, gekoppeld aan de ondersteunende systemen om groepen te vormen, roosters te maken en examens af te nemen.

Het plan is om modulair onderwijs vanaf schooljaar 24/25 breder te gaan invoeren. Volgens onderwijsdirecteur Janine Warmerdam was het besef al langer aanwezig dat dit niet mogelijk is binnen een verzuilde procesarchitectuur met acht afzonderlijke primaire processen. Maar het inzicht ontbrak in de onderlinge afhankelijkheden, de overlap, de raakvlakken en de risico’s. Daarom kregen de onderwijsdirecteuren in hun rol van proceseigenaar de opdracht om voor het eigen proces een impactanalyse te maken. ‘Dat is knetter ingewikkeld’, zegt Janine Warmerdam. ‘Daarom hebben we UPD ingeschakeld, een bekende partij binnen mboRijnland. Daar waren de onderwijsdirecteuren erg mee geholpen. Norbert Rens en Govert Jan van Wijk kregen een warm welkom.’

Impactanalyse geeft inzicht in de belangrijkste prioriteiten

Met een programmaboard, een flexpeditie-team en meerdere procesgroepen is in thema- en werksessies geanalyseerd wat de belangrijkste consequenties en afhankelijkheden zijn op procesniveau en wat de impact is van modulair onderwijs op de cultuur en het competentieprofiel van verschillende type medewerkers. Zo vraagt het van docenten andere vaardigheden om studenten te coachen en te begeleiden bij het ontwerpen van hun persoonlijke leerroute. De impactanalyse heeft duidelijk gemaakt wat de 22 belangrijkste prioriteiten zijn bij het realiseren van modulair onderwijs. De analyse geeft handvatten om processen zoals het begeleiden van studenten, het plannen en roosteren te gaan (her)ontwerpen en maakt inzichtelijk welke koppelingen gemaakt moeten worden in de IT-systemen.

Terugkijkend op de manier waarop UPD de opdracht heeft uitgevoerd, is Janine Warmerdam vooral tevreden dat het gelukt is om iedereen in het analyseproces mee te krijgen. ‘Met grote regelmaat zaten alle proceseigenaren en -experts van heel mboRijnland bij elkaar. Er zijn conferenties en workshops georganiseerd. Alle teams waren vertegenwoordigd in een proceskenniskring, om de achterban te kunnen informeren en ervaringen te delen. Norbert en Govert Jan moesten zich verhouden tot vele collega’s, van onderwijsdirecteur tot procesexpert. Ze hebben zeer goed geluisterd en net zolang doorgevraagd tot alles duidelijk werd. En uiteraard zijn ze analytisch zeer sterk. Het is voor ons heel belangrijk en waardevol dat deze analyse er nu ligt. We weten wat we nu verder moeten gaan uitwerken. Het vormt een blauwdruk voor geïntegreerde processen en systemen, een van de voorwaarden om modulair onderwijs mogelijk te maken.’

Meer weten?

Joris van de Lindeloof UPD

Wil je verder praten over dit klantverhaal of meer informatie over onze dienstverlening in het onderwijs? Neem dan contact op met Joris van de Lindeloof via onderstaande gegevens:

  Telefoon: 020 – 345 3015
  Email: joris@upd.nl