Topprestaties leveren met bijzonder afval

Afvaltransport in de medische sector

De opdracht

De opdrachtgever vroeg UPD een projectplan op te zetten voor de fysieke uitvoering van een afvaltransport van chemische materialen. Daarnaast is UPD gevraagd het project dusdanig te begeleiden dat de huidige campagne zo snel mogelijk kon worden uitgevoerd en toekomstige campagnes zelfstandig kunnen plaatsvinden.

De campagnes vinden plaats onder gecontroleerd toezicht van de overheid en andere toezichthoudende instanties. Intern worden opslag en transport onder geaccordeerde procedures en werkinstructies uitgevoerd en getoetst door interne veiligheidscommissies.

De situatie

De fysieke uitvoering van een afvaltransport van chemische materialen in de medische sector vraagt om een gedegen voorbereiding. Voor de productie van medische toepassingen wordt een bepaald type filters gebruikt. Na gebruik van deze filters worden ze als ‘bijzonder afval’ aangemerkt. Dit bijzonder afval wordt voor een bepaalde periode opgeslagen. Deze opslag is beperkt.

Voor volledige belading van een speciale container zijn een specifiek aantal afvalfilters noodzakelijk. De filters worden verzameld en gereed gemaakt voor transport tijdens een zogenaamde campagne. Deze campagne vind normaliter eens per twee jaar plaats. Door de lage frequentie van uitvoering ontbreekt een bepaalde routine binnen de organisatie.

De uitvoering

Tijdens het project zijn gedateerde projectdocumentatie, tekeningen, te gebruiken materialen en testmethodes volledig opnieuw beoordeeld. Tevens heeft, in de aanloop naar het transport, onderstaande plaatsgevonden:

  • beproevingen van procedures;
  • beproeving van transportmiddelen;
  • training van medewerkers;

In nauwe samenwerking met de partners in de keten is een planning opgesteld en het uiteindelijke transport uitgevoerd. Door de korte campagnetijd is de productielijn voor het herverpakken van de filters ruim 30 dagen eerder vrijgegeven voor reguliere bedrijfsactiviteiten.

Conclusie

Deze aanpak heeft ons bij de les gehouden om te komen tot een uitstekend resultaat in zeer korte tijd.

Operations Manager