Arcus 3.0 – Stuur op je eigen kwaliteitscultuur!

Arcus zet in het strategisch plan voor de periode 2016-2020 in op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en versterking van de professionele cultuur. Arcus 3.0 is de titel van het kwaliteitsverbeterprogramma dat sedert 2017 is ingevoerd. Het betreft bewust geen van bovenaf ingevoerde blauwdruk, maar een ontwikkelgerichte transitie. Want in de visie van

Dit verzin je niet op kantoor

Pieter Jonkman – (voormalig) Manager Logistieke Operatie ‘Als manager wil ik mijn team beter maken, dus ben ik hier van 6 tot 15 uur. In een van mijn eerste trainingen leerde ik dat een Lean-manager inspireert, instrueert en verstand heeft van het werk dat de mensen doen. Elke maand werk ik een dag mee om

Mijn gedachtegangen werden gespiegeld, zo simpel en altijd erg scherp

Wijnand Notenboom (Samen Verbeteren Expert) ‘Als teamleider was ik geworden wat ik niet wilde zijn: de doorgegroeide specialist die te veel op het proces zit en te weinig op mensontwikkeling. Op dat moment kwamen hier de eerste seminars over Lean en dat paste precies. Er werd besloten om het programma Samen verbeteren te starten en

Luisteren naar klanten, denken in processen, spreken met data

Sander van Geffen, programmadirecteur ‘Royal FloraHolland had het zwaar in de crisis. We dachten dat het vanzelf goed zou komen, maar dat was niet zo. De wereld was echt veranderd en wij zijn daar vrij laat op gaan acteren. Voormalig CEO Lucas Vos trok een jaar uit om een nieuwe strategie voor 2020 op te

Samen verbeteren bij Royal FloraHolland

Royal Flora Holland had het zwaar in de crisis. De wereld veranderde en de organisatie reageerde hier laat op. Als onderdeel van de 2020 strategie werden grote veranderingen doorgevoerd, waaronder het verbeteren van het hele logistieke proces. Dat proces is bijzonder complex. Bloemen komen op elk tijdstip van de dag overal vandaan. Een rozenkweker kweekt

De andere manier van teamoverleg heeft een heleboel gebracht

“a.s.r. introduceerde in het kader van permanente educatie de Yellow Belt opleiding van UPD. Ik heb me daarna meteen voor de Green Belt opleiding ingeschreven, omdat ik meer wilde weten over continu verbeteren én mijn medewerkers beter wilde begeleiden. Onder leiding van UPD hebben we zes volledige dagen getraind op specifieke methodieken als de Value

Herhaalverkeer minimaliseren

Het afkoopproces van een verzekering gekoppeld aan een hypotheek liep rommelig. Om deze klantreis te onderzoeken is de projectgroep ‘Customer Journey’ in het leven geroepen. “Als eerste hebben we het proces in kaart gebracht. Welke stappen zijn er allemaal en welke afdelingen hebben daar mee te maken? Vervolgens hebben we gekeken hoe wij denken dat

“Analyseren, vraag vijf keer waarom.”

“Als ambassadeur ben ik coördinator en coach. Ik stimuleer collega’s om op zoek te gaan naar knelpunten. Bij ons lag de focus op het terugdringen van het aantal binnenkomende telefoontjes. Je ziet dat mensen terugbellen omdat ze niet volledig geïnformeerd zijn, het zogenoemde herhaalverkeer.” “Welke verbeteractie heeft dan de meeste impact met de minste inspanning?

“De belavonden hebben een enorm resultaat gehad”

“Twee weken geleden zei een klant me: “Vertel je baas maar niet dat er iets is misgegaan hoor,” waarop ik reageerde dat ik dat juist wel ging doen, want nu kunnen we er wat mee.” “Dit moment was voor mij een eyeopener omdat ik besefte hoe sommige mensen tegen een grote organisatie aankijken. De opvatting

“Ik ben er trots op dat mensen het zelf doen”

Bij het Lean programma dat jaren geleden bij a.s.r. is uitgerold, werden alle programmaonderdelen vanuit de centrale staf op een standaard wijze geïmplementeerd. Deze aanpak heeft uiteindelijk niet het gehoopte succes gebracht. “Toen ik drie jaar geleden bij a.s.r. Leven begon, constateerde ik dat er van de centrale uitrol weinig over was. Van structuur was

De kracht van kleine verbeteringen

De situatie Bij a.s.r. is enkele jaren geleden een Lean programma uitgerold. Hierbij werden alle programmaonderdelen vanuit de centrale staf op de standaard wijze geïmplementeerd. Deze aanpak bracht a.s.r. Leven, onderdeel van a.s.r., uiteindelijk niet het gehoopte succes. Verbeterinitiatieven werden na verloop van tijd niet meer opgepakt. De directeur van a.s.r. Leven is ervan overtuigd

Verbeter het beste instrument dat je hebt: jezelf

Stel, je koopt 2 bioscoopkaartjes. Je staat in de rij om de zaal binnen te gaan en leest nog een keer de beschrijving. Bij nader inzien lijkt de film je toch niet leuk. Wat doe je? A) Je gaat toch, want je hebt al betaald. B) Je gaat niet. Stel, je vindt 2 bioscoopkaartjes. Wat

“Mensen doen al 20 jaar hetzelfde en dan ga jij alles op z’n kop zetten!”

Het ministerie van OCW is met een aantal instellingen experimenten aangegaan om het onderwijs van aanbod- naar vraaggestuurd te reorganiseren. Het toekomstig ideaal is dat de student een budget krijgt en daar onderwijs van inkoopt. Dit betekent een enorme mentale verandering voor onderwijsinstellingen, tenslotte weten zíj toch wat het beste is voor de student!? “Wij

Verantwoordelijk voor je werkplek, je werk en je team

De situatie Toen Olam International in 1989 werd opgericht, opereerde de organisatie met slechts één product uit één land: de handel van cashewnoten van Nigeria naar India. Tegenwoordig is Olam een van dé leidende organisaties op het gebied van agricultuur. Olam Cocoa B.V. is de grootste gespecialiseerde leverancier van cacaobonen en cacaoproducten. Productiemedewerkers besteedden veel

Praktijkcase Lean Implementatie bij Quion

Twee jaar geleden startte hypotheek servicer Quion, samen met UPD, aan een continu verbetertraject, waaronder het trainen van nieuwe Green Belts. Niet alleen zorgde dit traject voor verbeteringen met impact, ook bij de medewerkers is continu verbeteren niet meer weg te denken uit hun dagelijkse werkzaamheden. Bekijk hier hoe Quion dit voor elkaar kreeg

Investeer in je mensen en daarmee in je organisatie

De situatie Bij E.ON heerste een aantal jaren geleden een angstcultuur. Mensen waren bang om fouten te maken én om diezelfde fouten bespreekbaar te maken vanuit sturend leiderschap. Medewerkers focusten zich op interne processen en de klant was geen uitgangspunt voor verbeteren. Er werden wel veel gegevens verzameld, maar daar werd vervolgens niet voldoende mee

De Lean Six Sigma-olievlek van RDW

De RDW houdt in Nederland toezicht op de toelating van voertuigen. De dienst, met zo’n 1350 medewerkers, geeft zijn fiat aan voertuigen die de Nederlandse markt opkomen en houdt toezicht op de APK-keuringen. De uitgifte van de kentekencards vormde het Green Belt project van administratief medewerkster Yolanda Koopmans.

Adverteren met Lean en Lean Six Sigma

Een mediabedrijf riep voor het eerst de hulp in van UPD, omdat de orders van grote adverteerders voor online reclamecampagnes niet snel en soepel genoeg werden afgehandeld. Er werden steeds meer mensen aangenomen, maar dat loste het probleem niet op. De vraag aan UPD was om met een korte analyse te bepalen waar dat aan zou kunnen liggen.

Lean succes bij gemeente Gooise Meren

In 2015 investeerde Gooise Meren al in de ‘verbetercapaciteit’ van medewerkers en management. Er wordt een organisatie ontwikkelplan (OOP) ingezet om de beoogde verandering te bereiken. In samenspraak met UPD is gekozen om de Lean (Six Sigma) filosofie en verbetermethodiek als basis te gebruiken.

Efficiëntie creëren met Direct Handling

In opdracht van een staalproducent heeft UPD een programma/interimbasis uitgevoerd. Dit programma betrof het integreren van een aangekochte firma—verantwoordelijk voor de inslag van goederen over water—binnen de afdeling Grond- & Hulpstoffen Logistiek van de staalfabriek, verantwoordelijk voor inslag over weg en water.

Goed monitoren is niet ontsporen

Een specifiek proces bij Eurailscout liep niet lekker. Klanten klaagden over levertijden van data en over de betrouwbaarheid van de gegevens. Aan UPD is gevraagd om een Quick Scan uit te voeren naar de potentiele oorzaken.

Transitie naar een Continu Verbeter Cultuur

Het CBS heeft UPD gevraagd om te ondersteunen bij een volledige transitie naar een continu verbetercultuur. De verbetercultuur wordt gebaseerd op de methodiek Lean Six Sigma en moet worden in doorgevoerd in de dagelijkse activiteiten en de opzet en uitvoering van projecten.

De reis van het VAVO Lyceum van Twente

UPD (UPD) werd gevraagd een analyse van knelpunten in het proces de ‘Leerlingreis’ te maken, van intake tot en met uitstroom van leerlingen. Hoe kan de ‘Leerlingreis’van het VAVO Lyceum worden verbeterd?

Topprestaties leveren met bijzonder afval

De opdrachtgever vroeg UPD een projectplan op te zetten voor de fysieke uitvoering van een afvaltransport van chemische materialen. Daarnaast is UPD gevraagd het project dusdanig te begeleiden dat de huidige campagne zo snel mogelijk kon worden uitgevoerd en toekomstige campagnes zelfstandig kunnen plaatsvinden.
Cached on Thu 24/05 16:52