Thema's in de (semi-)publieke sector | UPD

Thema’s binnen de (semi-)publieke sector

Van ketenprocessen tot de omgevingswet

De (semi-)publieke sector is continu in beweging. Decentralisatie, vermindering van het aantal gemeenten, de omgevingswet en toenemende eisen van uit de burger zijn hier slechts voorbeelden van. Het gevolg is dat overheidsinstellingen in een continue transformatie belanden waardoor zij een tekort aan executiekracht ontwikkelen.

Door onze uitgebreide ervaring in de sector is onze dienstverlening volledig ingericht op de complexiteit binnen de sector. Wij helpen instellingen versneld naar stabiliteit, kwaliteitsgroei en geven ze de executiekracht terug. Terwijl we helpen om resultaatverantwoordelijke teams, eigenaarschap op de kwaliteit van de dienstverlening en een lerende organisatie te bewerkstelligen.

Dit doen we aan de hand van een integrale aanpak waarin we ons richten op de vier onderling samenhangende elementen die zorgen voor een succesvolle transformatie. Lees hier meer over deze elementen.

Thema’s

 • Kwaliteitsverbetering

  We helpen teams en afdelingen om zelf proactief en continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening voor de burger.

 • Werkpakket Ketenprocessen

  De ketenprocessen zijn één van 6 werkpaketten in het kader van de omgevingswet. Wij helpen overheidsinstellingen bij het uitwerken van de bedrijfsprocessen binnen dit werkpakket.

 • Teamportret

  Aan de hand van het teamportret krijgen teams binnen de overheid en non-profit inzicht in de eigen resultaten. En bepalen ze zelf welke verbeteracties nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen.

 • Scan omgevingswet

  De omgevingswet heeft flinke impact op overheidsinstellingen. Aan de hand van deze scan maken we de huidige situatie inzichtelijk eop het gebied van: Implementatiestatus, resultaten, proces en gedrag. En waar nodig bieden we interventies om hierop bij te sturen.

 • Leiderschap-ontwikkeling

  Leiding geven aan een instelling die continu in beweging is, is met recht uitdagend te noemen. Wij helpen leiders om te komen tot bezielend, publiek leiderschap waarin het menselijk potentieel centraal staat.

 • Prestatieverbetering

  Wij helpen instellingen hun verbeterpotentieel in kaart te brengen en vervolgens te realiseren. Daarbij kijken we onder meer naar zaken als klanttevredenheid, kwaliteit, kosten en doorlooptijden.

Hoe we werken

Wij doorgronden de context, strategische ambities, governance, organisatie-inrichting en operationele processen. Wij verdiepen ons in de organisatiedynamiek, effectiviteit van leiderschap, teams en individuen en de interpersoonlijke relaties. Kortom: wij werken integraal aan de harde en zachte factoren die het succes bepalen.

Wij weten uit ervaring dat harde en zachte factoren bij verandering onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. We zien dat veel organisaties zich nog laten verleiden om deze twee elementen te splitsen in verbeter- en cultuurprogramma’s. Echter kan het één nooit succesvol zijn zonder het ander. Daarom werken wij aan de hand van een geïntegreerde aanpak, waar mens en methode hand in hand gaan.

Wij houden er niet van om zaken moeilijker te maken dan nodig is. Wij maken complexiteit eenvoudig. En we zeggen waar het op staat. Zo weten we allemaal waar we aan toe zijn en kunnen we verder.

Het resultaat van onze dienstverlening is geen ‘papieren tijger’ en geen ‘opdracht’ aan medewerkers. De medewerkers bereiken het resultaat zelf. Met behulp van aansprekende en betekenisvolle indicatoren zorgen we dat ze geconfronteerd worden met het resultaat van hun inspanningen – zowel de positieve als de negatieve. Zo maken we resultaten tastbaar en problemen zichtbaar. Voor iedereen, op ieder niveau.

Even sparren?

Wil je meer weten over hoe wij organisaties en instellingen binnen de (semi-)publieke sector begeleiden bij de transformatie naar een cultuur van continu verbeteren? Of wil je even sparren over een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Wil je liever dat wij contact met jou opnemen? Vul dan onderstaand formulier in zodat wij contact met je op kunnen nemen.