UPD - Onderwijs - Resultaatgerichte zelfsturing voor onderwijsteams

Resultaatgerichte zelfsturing voor onderwijsteams

Ook op afstand

Digitaal werken gaat prima. Maar geldt dat ook voor digitaal samenwerken om de onderwijskwaliteit te verbeteren? Zowel voor het dagelijks werk als voor het teamplan? Wij zien dat onderwijsteams worstelen met samenwerken op afstand. Hoe worden of blijven zij een écht team? En hoe zorgen ze – ook op afstand – dat zij waarde blijven toevoegen voor de student en bijdragen aan de onderwijsdoelstellingen?

Resultaatgerichte zelfsturing

Met ‘resultaatgerichte (zelf)sturing voor onderwijsteams’ helpt UPD teams in het onderwijs om effectief samen te werken bij het realiseren van kwaliteitsverbeteringen.

Teamleden krijgen grip op hun werk en leren hoe ze zelf de juiste focus kunnen leggen op de team- en onderwijsdoelstellingen. We geven teams de kennis, tools en middelen om de kwaliteitscultuur verder vorm te geven – ook als de teamleden niet bij elkaar in dezelfde ruimte zitten.

We zien dat teams die deze methode inzetten een hogere studenttevredenheid realiseren én dat tegelijkertijd de medewerkerstevredenheid binnen het team wordt verbeterd. Vanuit de overtuiging dat ‘op afstand werken’ geen uitdaging hoeft te zijn, verzorgen we dit traject ook digitaal.

Waar wordt deze methode voor ingezet?

De methode is met name geschikt voor teams die net zijn samengesteld, waarbij de teamleden nog als losse individuen onafhankelijk van elkaar functioneren of voor teams die nog niet de psychologische veiligheid of middelen hebben om als team te werken aan de gezamenlijke doelen.

Met deze methode worden onderwijsteams op weg geholpen om als team effectief samen te werken aan de gezamenlijke doelstellingen van het team. Een belangrijke onderdeel hiervan is creëren van de veiligheid om elkaar aan te spreken en feedback te geven, zodat teamleden effectief de eigen prestaties – van zichzelf en het team – kunnen beoordelen. Deze methode leidt ertoe dat teams:

1. Effectief samenwerken

De teamleden creëren het gezamenlijke belang, formuleren de nodige acties en evalueren de teamprestaties. Zo leren ze om elkaar feedback te geven en aan te spreken, op een veilige en lerende manier. Hierdoor is het team beter in staat om resultaten te evalueren, hiervan te leren en bewuster te werken aan de eigen kwaliteitscultuur.

2. Focus en grip creëren op het eigen werk

De teamleden stellen zelf de dagelijkse en wekelijkse doelstellingen op. Vervolgens bepalen ze welke ’indicatoren’ daaraan verbonden zijn. Hiermee geven ze richting aan hun eigen prestaties en voeren het gesprek over de prestaties. Zo houden ze grip op het dagelijks werk.

3. Actief werken aan het creëren van een continu verbetercultuur

Teamleden leren om te werken volgens de PDCA principes. Hiermee worden huidige processen verbeterd en eventuele problemen opgelost. De waarde die het team levert voor hun studenten is hierin het startpunt. Van daaruit bepalen de teamleden de effectiviteit van hun processen en signaleren ze verspillingen en afwijkingen van de standaard. Vervolgens gaat het team aan de slag om de bronoorzaken te vinden en de nodige verbeteracties te nemen. Iedere dag opnieuw.

De resultaten

Implementatie van resultaatgerichte (zelf)sturing leidt ertoe dat teams:

  • Effectiever samenwerken, zowel offline als online
  • Grip krijgen en houden op het dagelijks werk
  • Zelfstandig de focus kunnen leggen op activiteiten die bijdragen aan team en onderwijsdoelstellingen
  • De kennis, tools en hulpmiddelen hebben én gebruiken om zelf de kwaliteitscultuur binnen het team verder vorm te geven

Onderwijsinstellingen die resultaatgerichte (zelf)sturing inzetten merken dat:

  • De teams in staat zijn om zelfstandig een hogere studenttevredenheid te realiseren, doordat ze de focus leggen op activiteiten die waarde toevoegen voor de student
  • Teams – ook op afstand – échte teams blijven, waardoor de medewerkerstevredenheid binnen deze teams significant hoger is dan teams die geen resultaatgerichte sturing inzetten
  • Er een kwaliteitscultuur ontstaat, gericht op het continu verbeteren van de dienstverlening en de ondersteunende processen

Meer weten over Resultaatgerichte Zelfsturing voor Onderwijsteams?

Wil je meer weten over strategierealisatie en continu verbeteren binnen het onderwijs? Neem gerust contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of email joris@upd.nl of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.