UPD - Onderwijs - Het Teamportret voor onderwijsteams

Het Teamportret voor onderwijsteams

Verbeter je eigen kwaliteitscultuur

Direct inzicht in de resultaten van (onderwijs)teams en in hoeverre zij zelfstandig de eigen kwaliteit bewaken? Het teamportret geeft snel het gewenste inzicht. En, op basis van de bevindingen worden direct de interventies bepaald die nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen. Kortom, een uniek ontwikkelmodel voor teams binnen het onderwijs van docententeams tot de directieteams.

Bij UPD geloven we dat alle teams binnen het onderwijs prima in staat zijn om zelf regie te voeren over de eigen kwaliteitszorg en de aanwezige kwaliteitscultuur. Daarom hebben wij een methode ontwikkeld om teams deze regie ook daadwerkelijk te geven.

Door middel van het Teamportret krijgt het team allereerst inzicht in het vertrekpunt. Waar staan ze vandaag de dag als het gaat om de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem en de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur? Nadat ze dit inzicht hebben verkregen, zorgen we dat ze met doelgerichte interventies de nodige tools en middelen krijgen om zélf te verbeteren. Met als gevolg dat de teams effectiever en proactiever tot verbeteringen komen.

Waar wordt het teamportret voor ingezet?

Het Teamportret geeft een duidelijk beeld van de kenmerken en resultaten van ieder team. Belangrijker nog; het Teamportret geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is er sprake van een kwaliteitssysteem en systemische kwaliteitszorg binnen het team?
 • Is er sprake van een kwaliteitscultuur binnen het team?

Het teamportret wordt gevormd op basis van het kwaliteitsmodel zoals wij dat hebben ontwikkeld met Wijnand Dickhoff (Phasis). Dit kwaliteitsmodel komt voort uit het promotieonderzoek van Wijnand Dickhoff en is wetenschappelijk gevalideerd.

Aspecten gerichtop kwaliteitszorgAspecten gerichtop kwaliteitscultuurBron: Phasis en UPDLeiderschapRandvoorwaarden enmiddelenTeamvorming en samenwerkingKPIs centraal beschikbaarVisie team op onderwijsContinu leren en verbeterenmet pdcaOverleg-structuur en kwaliteits-kalenderTaakverdeling teamProcessenen werk-wijzenZicht op doelen en resultaten Dialoog metbelanghebbendenTOPONDERWIJSKwaliteitsmodel onderwijs

Meer weten over de ontwikkeling van het model?

Dit model is ontwikkeld naar aanleiding van het promotieonderzoek van Wijnand Dickhoff (Phasis) en heeft dus een degelijke basis. Een samenvatting van dit onderzoek is hier te lezen. Het gehele onderzoek kan hier worden gedownload.

Ontwikkeling van het zelfportret

De ontwikkeling van het zelfportret voor onderwijsteams bestaat uit 4 fasen;

 • Fase 1: opstellen Portret per team en evalueren
 • Fase 2: bepalen en inrichten ondersteuning
 • Fase 3: Begeleiden bij uitvoeren
 • Fase 4: effectmeting, evalueren en bijstellen ondersteuning

Op deze pagina geven wij uitgebreide uitleg over hoe het zelfportret tot stand komt.

Bewezen effectief

De afgelopen jaren hebben wij deze methode bij meerdere onderwijsinstellingen ingezet en het resultaat spreekt voor zich. Onderwijsinstellingen die werken met onze methode merken dat:

 • Zowel de teams zelfs áls leidinggevenden en bestuur inzicht verkrijgen in de kwaliteit van de onderwijsteams.
 • Teams hier zelf de regie over nemen;
 • Teams proactiever tot verbetering komen;
 • De methode bijdraagt aan een hogere onderwijskwaliteit, waardoor;
  • het rendement van de opleidingen verhoogd wordt
  • de uitval vermindert
  • de waardering van studenten en het beroepenveld verbetert
  • teams als voldoende of goed beoordeeld worden door de onderwijsinspectie op de onderdelen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

Lees hier de klantverhalen van onderwijsinstellingen die onze methode al succesvol inzetten.

Meer weten over het Teamportret?

Wil je meer weten over strategierealisatie en continu verbeteren binnen het onderwijs? Neem gerust contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of email joris@upd.nl of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.