Betekenisvol Teamplan

Voor het onderwijs

Een teamplan dat écht gaat over de belangrijkste uitdagingen binnen het team. Waar doordachte analyses aan ten grondslag liggen en waar de opgestelde verbeteracties direct de obstakels binnen het team aanpakken. Een teamplan waar de docenten in het team achter staan en waar ze voor willen gaan. Kortom een plan dat waarde toevoegt voor de student, het team en de instelling.

Teamplannen voor het onderwijs

Dat is wat ons betreft een betekenisvol teamplan. Met de methode ‘Betekenisvol Teamplan’ helpen we onderwijsteams bij het opstellen van een teamplan dat waarde toevoegt, direct toepasbaar is en gedragen wordt door het team.

Wij vinden dat het maken van een teamplan nooit een losstaand doel kan zijn. Daarom leren we de teams hoe ze – na het maken van het plan – daadwerkelijk aan de slag gaan met het teamplan. Zodat de student écht de vruchten plukt van het werk van het team.

Waar wordt deze methode voor ingezet?

We zien nog te vaak dat teamplannen in het onderwijs gezien worden als een verplichting van boven- en buitenaf. Hierdoor hebben ze geen betekenis voor het team. Daarnaast hebben de teamplannen veelal te weinig of een verkeerde focus en gaan daarmee onvoldoende over de gewenste situatie voor de student en andere stakeholders. En als we niet goed weten waar we naartoe willen, is het onmogelijk om te ontdekken hoe we daar komen. Kortom, het ontbreekt deze plannen aan verbeterkracht.

Met de methode ‘Betekenisvol Teamplan’ helpen we onderwijsteams bij het creëren van een plan dat echte verbetering stimuleert. Daarmee wordt het teamplan een middel dat een serieuze plek heeft in de kwaliteitszorg en wat er voor zorgt dat de onderwijskwaliteit verbeterd wordt. Iedere dag opnieuw.

Hoe werkt het?

Om tot een betekenisvol teamplan te komen gaat het onderwijsteam inhoud geven aan verschillende aspecten. Dat doen ze door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat zijn externe ontwikkelingen die relevant zijn voor het team?
 • Wat is de gewenste situatie van het team?
 • Wat is de huidige situatie van het team?
 • Wat zijn onze obstakels?
 • Welke verbeteracties kiezen we?
 • Wat is er nodig om de verbeteracties ook daadwerkelijk uit te voeren?

Download het boekje ‘Betekenisvol Teamplan’ voor een volledig overzicht van de aanpak en de inhoud van de verschillende – hierboven genoemde – onderdelen.

Download hier het boekje

De resultaten

 • De ontwikkelde teamplannen zijn onderbouwd en richten zich specifiek op de verbeteringen die het team écht kan uitvoeren
 • Het teamplan is geen doel op zich meer, maar een middel om de energie, creativiteit en kwaliteiten van het team te ontsluiten en te benutten
 • Teams ontwikkelen een duidelijke en gedragen focus om de onderwijskwaliteit te verbeteren
 • Leidinggevenden én het bestuur krijgen inzicht in de belangrijkste uitdagingen van hun teams
 • Teams komen proactief en effectief tot verbetering. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd, met als gevolg dat:
  • Het rendement van de opleidingen verhoogd wordt
  • De studentenuitval verminderd wordt
  • De waardering van studenten en het beroepenveld verbeterd wordt
  • Teams met een ‘voldoende’ of ‘goed’ worden beoordeeld door de onderwijsinspectie op de onderdelen kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur

Meer weten over de methode ‘Betekenisvol Teamplan’?

Neem gerust contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of email joris@upd.nl.

Of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.