MBObeter Borgen - Het duurzaam doorvoeren van verbeteringen

MBObeter borgen

Het duurzaam doorvoeren van verbeteringen

Herkent u deze uitspraken: “Er worden steeds nieuwe initiatieven gestart, maar het is onbekend wat het resultaat daarvan is”, “Dit hebben we al zo vaak geprobeerd maar na een tijdje gaat iedereen weer zijn eigen weg”, of: “We steken geen energie meer in verbeterprojecten, want er wordt toch niks mee gedaan”. Dan is MBObeter borgen iets voor u en uw team.

borgen van verbeteringen in het onderwijs

Handboek MBObeter borgen

MBObeter borgen is het vervolg op het handboek MBObeter light. Na het analyseren en formuleren en in werking zetten van de verbeteracties beschrijft MBObeter borgen wat u moet doen om een verbetering duurzaam door te voeren. Een veelgehoorde vraag van (onderwijs)teams luidt: “We hebben nu een gedegen analyse achter de rug middels MBObeter light en er is draagvlak binnen het team voor de benodigde verbeterprojecten. Hoe zorgen we er nu voor dat deze verbeteringen blijvend zijn? Hoe borgen we?”

De stappen die u moet doorlopen om een verbetering succesvol te borgen zijn generiek – algemeen toepasbaar. De inhoud en diepgang van die stappen hangen af van diverse factoren. Denk hierbij aan het soort verbetering, de omvang van de verandering, de manier waarop het voortraject is verlopen.

Verbeteren is een continu proces van streven naar perfectie. Om te verbeteren moet je ook kunnen borgen. Borgen is dus ook een continu proces.

UPD is uw partner voor het duurzaam doorvoeren – het borgen van verbeteringen.

Wilt u MBObeter borgen inzetten? Wilt u uw medewerkers opleiden zodat ze zelfstandig de MBObeter borgen methodiek kunnen inzetten? Neem dan contact met ons op via 020 – 345 30 15

Of ga direct naar www.onderwijsbeter.nl om het handboek en alle bijbehorende gereedschappen te downloaden.