Staat van de Instelling - eerste hulp bij onderwijsinspectie

Op weg naar een permanente verbetercultuur

Continu verbeteren in het DNA van uw school

De Onderwijsinspectie op bezoek?

Alle kaarten op tafel. Dat is de meest effectieve opstelling als de inspectie op bezoek komt. Dat gebeurt tenminste eens in de drie jaar, voor een diepgravend onderzoek: de ‘Staat van de Instelling’. Op basis van jarenlange ervaring weten de specialisten UPD hoe de Onderwijsinspectie zijn oordelen onderbouwt. Belangrijk is dat u laat zien dat u weet wat er fout gaat. En dat u werkt aan de juiste oplossing.

hulp bij onderwijsinspectie Bij zijn driejarige reguliere onderzoeken licht de Onderwijsinspectie uw organisatie door op:
 • opbrengsten
 • tevredenheid van studenten en medewerk
 • stabiliteit van organisatie en management
 • kwaliteit van onderwijs en examens
 • financiële continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid
 • kwaliteitsborging

Het HOE van UPD

Een aantal principes in onze aanpak:
 • Duurzaam resultaat wordt alleen bereikt indien er aandacht is voor het geheel; balans in de aandacht voor de context, het systeem, de mens en de resultaten.
 • Uw school zo snel mogelijk zelfvoorzienend maken door een aanpak van voordoen, samendoen en zelf doen waarbij we coaching skills en de menselijke maat gebruiken om de mensen mee te nemen in de benodigde organisatie- cultuurverbeteringen.
 • Een integrale benadering waarin we samen met de medewerkers op diverse niveaus de analyses uitvoeren om te ontdekken welke bouwstenen het systeem van de organisatie en de medewerkers nodig hebben om te verbeteren en te borgen.
 • Team-, afdeling- en hiërarchie-overstijgend van elkaar leren.
 • We vormen een deskundige en betrouwbare critical friend die respectvol en onvoorwaardelijk naast u staat.

We maken gebruik van:

 • audits
 • (data)analyses
 • werksessies
 • voorbereidende gesprekken
 • interviews
 • panelgesprekken
 • rollenspellen

UPD gaat met uw organisatie de diepte in, maar u hoeft niet alles binnenstebuiten te keren. In plaats daarvan hanteren we een cafetariamodel, een keuzemenu waarin we op basis van een intakegesprek samen met u bepalen waar onze ondersteuning het hardst nodig is. Dus als uw financiële huidhouding op orde is en alle wetten en regels worden nageleefd, dan richten we ons op andere zaken. Neemt u gerust contact met ons op indien u behoefte hebt aan ondersteuning op één van de volgende onderwerpen:

 • Duurzame organisatieverandering en een permanente verbetercultuur
 • Het uitvoeren van een brede analyse op de diverse thema’s / gebieden en het schrijven van een integraal verbeterplan
 • De kwaliteit van uw onderwijs. We gaan gericht de organisatie om te observeren en analyseren en gaan met uw teams in gesprek over de onderwijskwaliteit
 • We spelen de rol van de kritische inspecteur. Hoe weet u dat uw lessen goed zijn? Dat de kwaliteit geborgd is? Hoeveel leerlingen zijn er bij u uitgevallen in de loop van het jaar? Het zijn vragen waar elke docent op moet zijn voorbereid. Na onze voorbereidingen weten uw mensen wat hen te wachten staat.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Joris van de Lindeloof via nummer 020 345 30 15 of email joris@upd.nl.

Of vul het contactformulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.