UPD - Onderwijs - Stap voor stap, aan het eind komt alles bij elkaar

Stap voor stap, aan het eind komt alles bij elkaar

Het verhaal van: Henk Kok (BPV begeleider bouwkunde en bouwtechniek)

Je naam staat op een stickertje en bij de volgende meeting moet je vertellen wat je hebt gedaan

henk roc leiden

Het rendement in de BOL opleiding Bouwtechniek was niet goed, er was te veel uitval. Onder begeleiding van UPD is het hele team met behulp van MBObeter gaan analyseren op een manier dat je constant iets uitsluit. Dan blijven er oorzaken over waarmee je aan de slag gaat. Er kwam onder andere uit dat leerlingen die zich aanmelden een verkeerd beroepsbeeld hadden. Daarom zijn wij bouwtalentdagen gaan organiseren. Wij testen op deze dagen ook of de handjes goed staan. Uit de analyse kwam ook dat leerlingen hun cijfers niet konden zien. Het verzamelen van de examens en het nakijken kost ontzettend veel tijd. Een tekentoets moet je altijd zelf beoordelen. Ik heb de digitale examens van het kenniscentrum van de bouw bij het team geïntroduceerd. Dat loopt heel goed, waardoor je meer ruimte krijgt en minder ruis op de lijn. De leerlingen hebben direct hun cijfers, dat zien we zeker terug in de studenttevredenheid!

Het team is veel te wollig, maar een kleine actie pak je wel op

Goed luisteren

Er hangen grote vellen op de wanden, het zogenoemde scrumbord. Daarop plakken we actiepunten die we uit de analyse hebben gehaald, zoals communicatie naar ouders, introductie eerste week, nieuwe werkvormen. Vervolgens pakken we een actie en gaan ermee aan de slag. Wie doet wat? Wanneer klaar? Dat werkt best goed. Je naam staat op een stickertje en bij de volgende meeting moet je vertellen wat je er mee hebt gedaan. Vervolgens gaat het stickertje van ‘’ben ik mee bezig’, naar ‘klaar’. Het team is soms te wollig, niet zo daadkrachtig en iedereen is te druk bezig. Maar als je een actie klein maakt, dan pak je het wel op. Stap voor stap en aan het eind komt het allemaal bij elkaar. Deze aanpak is inspirerend en enthousiasmerend. We gaan nu heel goed luisteren naar wat er uit het volgende auditrapport komt.