UPD - Onderwijs - Dit jaar is de PDCA cyclus helemaal hot geworden

Dit jaar is de PDCA cyclus helemaal hot geworden

Het verhaal van: Bas van den Berg (docent economie en rekenen bij afdeling toerisme en recreatie)

We hebben nu het volle zicht op de resultaten

bas roc leiden

Vanuit de organisatie was een duidelijke doelstelling geformuleerd: de uitval van leerlingen waste hoog en moest teruggedrongen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Met een club van zes mensen zijn we onder leiding van de manager Onderwijs in samenwerking met UPD gaan brainstormen waarom de uitval bij onze opleiding zo hoog was. Iedereen kwam met ideeën, er waren wel 50 redenen te bedenken. Die hebben we allemaal aan ons team gepresenteerd om ze nog verder aan te vullen. Vervolgens zijn we gaan prioriteren. Wat kunnen we zelf doen, wat kunnen we als docenten snel oppakken (laaghangend fruit), wat komt vaak voor en wat is makkelijk of moeilijk verbeterbaar? De werkgroep heeft uiteindelijk de overgebleven redenen geordend in thema’s, waaronder didactisch handelen, lesprogramma aantrekkelijker, zicht op ontwikkeling en organisatie. Deze acties zijn in het teamjaarplan gezet en worden geëvalueerd volgens de PDCA cyclus.

Regie

UPD maakt flappen om acties in bepaalde gebieden te visualiseren en te plannen. Je kan als medewerker een flap kiezen waar je aan wil werken. Acties prioriteren we met een matrix. Het is overzichtelijk, iedereen heeft een onderwerp dat bij hem past en het zijn kleine acties die snel succes behalen. We hebben veel acties uitgevoerd en hebben nu het volle zicht op resultaten.

We hebben een hele concrete klussenlijst opgesteld die nog voor het einde van het schooljaar af moet

Verbeteracties

Studenten warenontevreden over de lesuitval. We hebben een rooster gemaakt van wie beschikbaar is als iemand zijn lessen niet kan geven. Dat werkt goed. We hebben ook afgesproken dat de docent die uitvalt in ieder geval aangeeft waar de klas qua stof is. Daarnaast gaf het nieuwe kwalificatiedossier best veel stress in de tent. Manager Onderwijs heeft samen met UPD drie werkmiddagen georganiseerd, zodat docenten tijd hadden om te werken aan het nieuwe onderwijs. Dit jaar is de PDCA cyclus helemaal hot geworden. Je verzint iets, wie gaat het doen, hoe gaan we het doen? Uiteindelijk ga je een check doen of het is gelukt en daarop volgt dan weer een actie. Het is belangrijk om dingen die je hebt gedaan te checken. Dit heeft een sfeer van verbeteren opgeleverd. We hebben een hele concrete klussenlijst opgesteld die nog voor het einde van het schooljaar af moet.

Enthousiast

Ik sta anders in het werk en voel mij veel meer betrokken. De gehele opleiding is voor mij veel duidelijker geworden. Ik word er enthousiast van om lekker aan de slag te gaan. Het team is voor volgend jaar gemotiveerder geworden en meer in de stand gekomen van continu verbeteren.